F-35 για την Τουρκία και Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις – Μέρος Α’

f-35-ΤουρκίαΗ παραγγελία και ενδεχόμενη εισαγωγή του F-35 σε υπηρεσία από τουρκικής πλευράς αποτελεί ένα σημαντικό νέο βήμα στον μακροχρόνιο στρατιωτικό ανταγωνισμό μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. Δεδομένου ότι το νέο αεροσκάφος αποτελεί ένα σημαντικό άλμα στο οπλοστάσιο της Τουρκικής Πολεμικής Αεροπορίας (ΤΠΑ), το θέμα της εκτίμησης της απειλής που αυτό θέτει και της ενδεδειγμένης ελληνικής αντίδρασης, είναι ιδιαίτερης σημασίας.

Το θέμα καθίσταται μάλιστα κρίσιμο αν ληφθούν υπ΄ όψιν δύο ακόμη σημαντικοί παράγοντες.

 1. Στο προσεχές μέλλον η οικονομική δυνατότητα της Ελλάδας να προβαίνει σε εξοπλισμούς θα είναι εξαιρετικά περιορισμένη, ενώ ταυτόχρονα η τουρκική στρατιωτική πίεση θα ενταθεί. Η ανάγκη για τη διατήρηση στρατιωτικής ισορροπίας και αποτρεπτικής ικανότητας θα είναι εξαιρετικά επείγουσα, και οι διαθέσιμοι πόροι εξαιρετικά περιορισμένοι. Αν η Ελλάς επιθυμεί να διατηρήσει τη δυνατότητα εθνικής ανεξαρτησίας, ακόμη και εθνικής ακεραιότητας, θα πρέπει να βελτιώσει ριζικά τη στρατιωτική της ικανότητα, κι αυτό θα απαιτήσει, μεταξύ άλλων, και την εξαιρετικά προσεκτική και οξυδερκή εξοπλιστική πολιτική. Το προσεχές μέλλον θα αποτελέσει τη μεγαλύτερη πρόκληση για την στρατιωτική ικανότητα των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων
 2. Στο συνολικό πλαίσιο της ελληνοτουρκικής αντιπαράθεσης, η αεροπορική ισορροπία είναι ο κρισιμότερος παράγων. Το μεγαλύτερο μέρος των υπολοίπων στρατιωτικών σχεδιασμών εξαρτάται άμεσα από τη διαμορφούμενη κατάσταση στον αεροπορικό τομέα. Επιπλέον, ακριβώς στον τομέα αυτό εκδηλώνεται η μεγαλύτερη απειλή, και μάλιστα τόσο σε στρατιωτικό όσο και σε πολιτικό επίπεδο. Αυτό σημαίνει ότι ο αεροπορικός τομέας θα πρέπει να έχει απόλυτη προτεραιότητα έναντι των υπολοίπων στη διάθεση πόρων. Πιο συγκεκριμένα, σημαίνει ότι ο αεροπορικός τομέας (και ό,τι εμπλέκεται με αυτόν) θα πρέπει να έχει την απόλυτη προτεραιότητα στην αγορά νέου υλικού. Υπό το πρίσμα αυτό, η πρόσφατη πρόθεση για τη μίσθωση φρεγατών FREMM, ενώ μάλιστα υπάρχει η εναλλακτική δυνατότητα για την προμήθεια Ticonderoga είναι απλούστατα εξωφρενική.

Σε μια σειρά κειμένων θα επιχειρηθεί να διερευνηθεί συστηματικά και από πολλές οπτικές γωνίες το θέμα της ελληνικής αντίδρασης στην τουρκική εξοπλιστική κίνηση. Ιδιαίτερα, αλλά όχι αποκλειστικά, θα επιχειρηθεί να εξεταστεί η σκοπιμότητα των διαφόρων εναλλακτικών αντιδράσεων που προτείνονται, ιδιαίτερα με τη μορφή της αγοράς εκ μέρους της ΠΑ διαφόρων σύγχρονων μαχητικών, όπως του ιδίου το F-35, του Eurofighter ή του Rafale.

Αν και δε θα τεκμηριωθεί αναλυτικά παρά μόνον στο τέλος της παρουσίασης, και αφού έχει αναλυθεί το γενικότερο θέμα του F-35 από διάφορες επόψεις, δίνεται εκ των προτέρων η βασική μας θέση για το θέμα της ελληνικής αντίδρασης στην τουρκική αγορά:

Το πρόγραμμα του F-35 είναι ιδιαίτερα επισφαλές πρόγραμμα, με αβέβαιη κατάληξη. Και αβέβαιη κατάληξη δε σημαίνει κατ’ ανάγκην ακύρωση του προγράμματος.

Η εξέλιξη του προγράμματος, ακόμη και με τις πλέον ευνοϊκές γι΄αυτό προοπτικές, είναι αργή, τόσο που δίνει σημαντικό περιθώριο χρόνου στην ελληνική πλευρά να προετοιμαστεί κατάλληλα. Τονίζεται: να προετοιμαστεί κατάλληλα – όχι να αδρανήσει.

Η ελληνική αντίδραση – σε κάθε περίπτωση – δε μπορεί απλώς να αφορά την ανταγωνιστική αγορά νέου αεροσκάφους, όποιο και αν είναι αυτό. Η ελληνική αντίδραση θα πρέπει να βασίζεται σε τρία σκέλη, εξ ίσου σημαντικά και τα τρία:

 1. Ριζική αναβάθμιση του Συστήματος Αεροπορικού Ελέγχου (ΣΑΕ). Η τεχνολογία χαμηλού ίχνους – που είναι το βασικό στοιχείο που εισάγει το F-35 – αλλάζει ευρύτερα δεδομένα του αεροπορικού πολέμου. Μία από τις βασικές αλλαγές είναι ότι το ΣΑΕ, από διαδικαστικό εργαλείο του πολέμου που εν πολλοίς είναι μέχρι τώρα, θα καταστεί βασικό όπλο του, εξ ίσου σημαντικό με τα αεροπορικά μέσα. Από την ικανότητα στην οργάνωσή του, τον εξοπλισμό και τη διαχείρισή του θα εξαρτηθεί η έκβαση της αεροπορικής μάχης, εξ ίσου με την μαχητική ικανότητα των αεροπορικών μέσων. Για την Ελλάδα ειδικά, αυτό ισχύει ανεξαρτήτως της κατεύθυνσης που θα λάβει τόσο η προμήθεια F-35 από τους Τούρκους (δηλαδή, της έκτασής της και της χρονικής της εξέλιξης, αλλά όχι μόνον), όσο και των ελληνικών εξοπλιστικών επιλογών. Είναι μια πραγματικότητα που στη Δύση δεν πολύ-συζητείται, για λόγους που σχετίζονται με τους στρατηγικούς προσανατολισμούς των άλλων αεροποριών.
 2. Αναβάθμιση του υπάρχοντος στόλου των αεροσκαφών, στο γενικό πλαίσιο που διαγράφει η πρόταση που τεκμηριώθηκε εξαιρετικά στο ιστολόγιο HELLENIC ARMED FORCES και με πυρήνα τον άμεσο εκσυγχρονισμό του συνόλου των F-16 blk50/52+/52+Adv στο επίπεδο F-16V με ραντάρ τεχνολογίας AESA (και σε καμία περίπτωση σε αυτό του επιπέδου 52+Adv, όπως πρότεινε πρόσφατα η Lockheed Martin). Είναι εκσυγχρονισμός που βρίσκεται εντός των περιορισμένων οικονομικών μας δυνατοτήτων για το άμεσο μέλλον – οριακά, ίσως, αλλά εντός. Τουλάχιστον αν δε γίνουν άλλες ανόητες αγορές (όπως αυτή των FREMM), αλλά περιοριστούμε στην εξασφάλιση των επενδύσεων που έχουν ήδη γίνει κι εν πολλοίς αποπληρωθεί (υποβρύχια, πυραυλάκατοι)
 3. Αναμονή για τουλάχιστον μία τετραετία (ίσως και περισσότερο, υπό ευνοϊκές συνθήκες) για την επιλογή νέου μαχητικού αεροσκάφους.

Μια απόφαση και δέσμευση σε συγκεκριμένο τύπο αεροσκάφους αυτή τη στιγμή θα ήταν απλούστατα άκαιρη. Και αυτό, γιατί κρίσιμες παράμετροι, τόσο τεχνολογικές όσο και οικονομικές, είναι ακόμη τελείως άγνωστες, σε βαθμό που οποιαδήποτε επιλογή τώρα αποτελεί απλούστατα όχι σοβαρή επιλογή στρατιωτικού μηχανισμού αλλά απλούστατα ανορθολογική έκφραση πίστεως (ή εξυπηρέτηση προς τον έναν ή τον άλλον τοπικό έμπορο όπλων – με το αζημίωτο).

Η ΠΑ θα πρέπει στο ενδιάμεσο διάστημα, πέραν πολλών άλλων επειγόντων μέτρων που πρέπει να πάρει, να διερευνήσει ενεργά, συστηματικά και αναλυτικά τις κρίσιμες τεχνολογικές και τακτικές εξελίξεις που θα υποδεικνύουν την ενδεδειγμένη λύση απόκτησης νέων αεροσκαφών – όχι με απλές «επιτελικές μελέτες», αλλά με ένα ολοκληρωμένο, συνεχές επιχειρησιακό πρόγραμμα – ξεπερνώντας τα συνήθη οργανωτικά της πρότυπα και διαδικασίες, και με την έκτακτη ενεργητικότητα που επιβάλει η κρισιμότητα του ζητήματος. Είναι ένα κρίσιμο σημείο στο οποίο θα επανέλθουμε αναλυτικά, αλλά από το οποίο κατ’ ουσίαν θα κριθεί η αεροπορική κυριαρχία στο Αιγαίο κατά δεκαετία 2020-2030. Η δυνατότητα  να εξαγάγει μια δύναμη τεχνικά συμπεράσματα (επισημαίνεται: αμιγώς τεχνικά, και όχι τακτικά), και βάσει αυτών να δημιουργήσει και να εφαρμόσει τακτικές και επιχειρησιακές λύσεις είναι η πεμπτουσία του αεροπορικού αγώνα, σχεδόν από την αρχή του, και σίγουρα από την ωριμότητά του, κατά τον Β’ ΠΠ. Η ΠΑ και οι ΕΔ, ως οργανισμιοί και όχι ως επιχειρησιακές δυνάμεις, έχουν κατ΄αρχήν τη δυνατότητα, τις δομές και το υπόβαθρο για να κατορθώσουν κάτι τέτοιο. Είναι στο χέρι της στρατιωτικής ηγεσίας να το επιτύχει – ή να αποτύχει, με βαρύτατο τίμημα για το Έθνος.

One Response to F-35 για την Τουρκία και Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις – Μέρος Α’

 1. NF says:

  Σε προηγουμενο σχολιο αναφερθηκα στις εκτιμησεις του τουρκικου Υπουργειου Αμυνας για το κοστος του F-35. 160,000,000 δολλαρια ανα αεροσκαφος.
  Και ποτε θα το παρουν οι Τουρκοι; Ας δουμε ποτε θα το παρει η USAF.
  Δηλωση αναπληρωτη Επιτελαρχη της USAF αντιπτεραρχου Herbert Carslisle το Μαρτιο του 2012:
  «It will move to the right,» Lieutenant General Herbert Carlisle, deputy chief of staff for operations, plans and requirements, told the same conference.
  Carlisle said the F-35 would reach «initial operational capability» only after achieving certain milestones, including software development and completion of operational testing, something now expected «later in the decade.»
  The production slowdown has been widely expected to result in delays in operational use of the new aircraft, but Carlisle’s comments provided the first clear indication that the Air Force will not start using its new warplanes until after 2016. «

  http://www.reuters.com/article/2012/03/09/us-lockheed-fighter-idUSBRE82802F20120309

  Νεα καθυστερηση λοιπον. Αρχικη επιχειρησιακη ικανοτητα σιγουρα μετα το 2016, πιθανον το 2018. Πριν παρει ομως η USAF, δεν παιρνει κανενας! Οχι μονο γιατι η USAF εχει προτεραιοτητα, αλλα γιατι αυτο βολευει ολους: Ας το παρει πρωτα η USAF,να βγαλει το φιδι απο την τρυπα με τις παιδικες ασθενειες, και μετα θα ακολουθησουν και οι αλλοι.
  Οποτε οι Τουρκοι πανε μαλλον για το 2020. Μηπως βιαζομαστε λιγακι;
  ……………………………………………………………………………………………………………………….

  Πολλοι σχολιαστες ειρωνευονται τη στρατιωτικη τεχνολογια του……. «ξανθου γενους». Ο κ. Ομπαμα ομως κινησε γη και ουρανο για να πεισει τους Ρωσους να μην παραδωσουν στο Ιραν τους S-300 που ειχε παραγγειλει. Προφανως δεν ειναι απολυτως βεβαιος οτι τα……… «αορατα» F-22 και Β-2 Spirit θα κανουν περιπατο απεναντι σε ενα τετοιο οπλο.
  Οι ελληνικοι S-300 αναπαυονται στην Κρητη. Ο κ. Α/ΓΕΕΘΑ, αναφερομενος στο θεμα, ειχε δηλωσει στο……….twitter (!!!!!!) : «Βολη το συντομοτερο!» Περασε σχεδον ενας χρονος. Ποιος ξερει, ισως το ξεχασε. Για αναβαθμιση σε S-400 βεβαια ουτε λογος.

  ……………………………………………………………………………………………………………………………….

  Θα μπω στον πειρασμο να κανω ενα γενικο «πολιτικο» σχολιο. Τα εξοπλιστικα μετρα που προτεινονται στο αρθρο, βασιζονται σε δυο παραδοχες:
  1) Η οικονομικη κατασταση της χωρας θα ειναι καπως καλυτερη το 2017, και θα υπαρχουν καποιοι -περιορισμενοι εστω- οικονομικοι ποροι για την ενισχυση της Αεροποριας.
  2) Η τοτε πολιτικη ηγεσια θα ακουσει τις τεκμηριωμενες εισηγησεις της Πολεμικης Αεροποριας και ετσι θα χρησιμοποιησει ορθολογικα αυτους τους περιορισμενους πορους.

  Με ολο το σεβασμο, αλλα οι και οι δυο αυτες παραδοχες ειναι ΕΝΤΕΛΩΣ ΣΑΘΡΕΣ. Ας τις δουμε:

  1) Οι ζητουμενοι ποροι θα υπαρξουν μονο αν η χωρα προχωρησει σε χρεωκοπια και σχηματισει σημαντικα πρωτογενη πλεονασματα, πραγμα που απαιτει μετρα που δεν θα αρεσουν ουτε στην αρχουσα ταξη της χωρας, (αποχωρηση απο το ευρω, υψηλοι φοροι στην περιουσια) αλλα ουτε και στο λαο (εφαρμογη των μετρων του ΔΝΤ, δημιουργια σοβαρης καπιταλιστικης οικονομιας, απολυσεις απο το Δημοσιο, κλεισιμο ζημιογονων ΔΕΚΟ).

  3) Το σημαντικοτερο ομως ειναι οτι το πολιτικο συστημα το 2017 θα ειναι το ιδιο με το σημερινο, παρολο που κανονικα θα επρεπε να ειχε εξαφανιστει την περιοδο 2008-2012, οταν απεδειχθη ποσο σαπιο ειναι. Ωστοσο μεταλλαχθηκε και επιβιωσε, παροτι εχασε καθε ηθικη νομιμοποιηση.
  Και προσφατως εδωσε νεα δειγματα γραφης: Αγορα με leasing δυο πανακριβων φρεγατων FREMM, που ποτε δεν ζητησε το Ναυτικο, κοστους 1,3 δις. ευρω, με καθαρα πολιτικα κριτηρια.Δεν υπαρχει κανενας απολυτως λογος να πιστευουμε οτι το ιδιο πολιτικο συστημα θα δρα ορθολογικοτερα τοτε απο οτι σημερα.

  Η δε ελληνικη κοινωνια ειναι ολοφανερα ανικανη να εκλεξει αξιολογους ηγετες, και αυτο απεδειχθη περιτρανα το 2012.
  Εχω ισχυριστει οτιο μονος τροπος να απομακρυνθει το παρον πολιτικο συστημα ειναι με ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΠΡΑΞΙΚΟΠΗΜΑ, και διορισμο Κυβερνησης ικανων τεχνοκρατων απο το Στρατό. Ειδαλλως η χωρα οδηγειται σε αργο θανατο.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s