Βιβλιοπαρουσίαση: «Εισαγωγή στα Ηλεκτροοπτικά Συστήματα», του Υποναυάρχου ε.α. Γεωργίου Σάγου ΠΝ, M.Sc. Electrical Engineering & M.Sc. Engineering Acoustics

Εξώφυλλο

Η τεχνική βιβλιογραφία στη χώρα μας πάσχει θλιβερά, όπως θλιβερή είναι και η ανυπαρξία τεχνικών βιβλιοπωλείων. Αυτά τα δύο στοιχεία αποτελούν έναν ασφαλή δείκτη της τεχνικής μας υπανάπτυξης.

Σε άρθρο του ιστολογίου σχετικά με την ΠΑ, είχε γίνει αναφορά στην ένδεια της ελληνικής βιβλιογραφίας σχετικά με τον Ηλεκτρονικό Πόλεμο, ενώ χαρακτηριστικά είχε γραφεί ότι:

«τα δύο μοναδικά -και αξιόλογα- τεχνικά βιβλία που υπάρχουν στην ελληνική βιβλιογραφία σχετικά με τον Η.Π. (ή και το ένα, μοναδικό, με την αυστηρή έννοια) έχουν συγγραφεί από δύο μάχιμους αξιωματικούς του Π.Ν. (αποστράτους πλέον), τον Νικόλαο Μαλαχία και τον Γεώργιο Σάγο. Πρόκειται για τα βιβλία «Αρχές Ραντάρ και Ηλεκτρονικού Πολέμου», 1998, και «Αρχές ηλεκτρο-οπτικών συστημάτων και στρατιωτικές εφαρμογές», 2000, των εκδόσεων Παπασωτηρίου. Είναι επίσης εξόχως ενδεικτικό ότι το τελευταίο σχετικό βιβλίο στην ελληνική βιβλιογραφία έχει εκδοθεί το 2000 (ή το 1998, με την πιο στενή έννοια), δηλαδή πριν από 16-18 έτη.«

Εν όψει αυτών, η έκδοση ενός καλού ελληνικού τεχνικού βιβλίου αποτελεί γεγονός ιδιαίτερης σημασίας. Έτσι, με μεγάλη ικανοποίηση, το ιστολόγιο παρουσιάζει βιβλίο του Υποναυάρχου ε.α. Γεωργίου Σάγου ΠΝ: «Εισαγωγή στα Ηλεκτροοπτικά Συστήματα», που εκδόθηκε από τις εκδόσεις iWrite.gr τον Μάιο του 2017.

Το βιβλίο αποτελεί μια (τεχνική) εισαγωγή στην τεχνολογία των ηλεκτροοπτικών συστημάτων, με έμφαση στα στρατιωτικά ηλεκτροοπτικά συστήματα. Η ύλη του περιλαμβάνει μια αναλυτική σύνοψη όλων των φυσικών αρχών καθώς και των τεχνικών που χρησιμοποιούν τα ηλεκτροπτικά συστήματα, μία αναφορά στην κατάσταση της τεχνολογίας σήμερα καθώς και στα εν χρήσει ή αναπτυσσόμενα συστήματα και την τεχνολογία που αυτά ενσωματώνουν. Το βιβλίο δεν είναι ακριβώς «διδακτικό», υπό την έννοια ότι δύσκολα θα μάθει κανείς οπτική φυσική ή κβαντική φυσική ή ηλεκτρονική από αυτό, όμως το βιβλίο συγκεντρώνει σε έναν τόμο, με τρόπο εξαιρετικά συνεκτικό και σαφή, το σύνολο των φυσικών αρχών και των σύγχρονων τεχνικών που χρησιμοποιούνται στα ηλεκτροοπτικά. Το βιβλίο περιέχει δηλαδή έναν όγκο πληροφοριών, παρουσιασμένων με δομημένο τρόπο, που δεν είναι δυνατόν να έχει αλλιώς ένας ενδιαφερόμενος. Εδώ, η εποπτεία του αντικειμένου από την πλευρά του συγγραφέως είναι εντυπωσιακή.

Όποιος μελετήσει το βιβλίο ασφαλώς δεν είναι σε θέση να διεξαγάγει έρευνα μόνον εξ αυτού, είναι όμως ένα πολύ χρήσιμο βοήθημα σε κάποιον μηχανικό που θέλει να ασχοληθεί με την έρευνα στο αντικείμενο. Σε κάθε περίπτωση, το βιβλίο είναι απαραίτητο σε όποιον θέλει να αντιληφθεί σε βάθος τις δυνατότητες και τις αδυναμίες της περιοχής αυτής της τεχνολογίας, και να αξιολογήσει μετά λόγου γνώσεως τις δυνατότητες (ή τους ισχυρισμούς περί δυνατοτήτων) των ηλεκτροοπτικών συστημάτων.

Το βιβλίο προϋποθέτει γνώσεις Γενικών Μαθηματικών και Γενικής Φυσικής καθώς και, σε ορισμένα -όχι κρίσιμα σημεία- κάποιες (πολύ) βασικές γνώσεις ηλεκτρολόγου μηχανικού. Έτσι, στην πράξη είναι χρήσιμο για μηχανικούς ή και φυσικούς που θέλουν μια εποπτεία του αντικειμένου (που δεν θα μπορούσαν να έχουν αλλιώς), καθώς και σε αξιωματικούς που έχουν πρόσφατο το σχετικό υπόβαθρο από τις σπουδές τους – φυσικά είναι προφανώς εξαιρετικά χρήσιμο και ως διδακτικό εγχειρίδιο σε στρατιωτικές και πολυτεχνικές σχολές.

Ένα ιδιαίτερα θετικό στοιχείο του βιβλίου είναι η εξαιρετική απόδοση της τεχνικής ορολογίας στην ελληνική γλώσσα, μιας και η τεχνική ορολογία είναι σύνηθες πεδίο κακοποίησης της ελληνικής. Μοναδική ίσως ένσταση είναι η απόδοση του όρου intensifier («εντατικοποιητής»).

Δεδομένου ότι ο συγγραφέας ήταν μέχρι πρόσφατα εν ενεργεία μάχιμος αξιωματικός του Πολεμικού Ναυτικού, υπηρετώντας μάλιστα σε καίριες θέσεις, το βιβλίο αποτελεί εύσημο για το ίδιο το Όπλο και αποτελεί σημαντική ένδειξη της ορθότητας της επιλογής του ΠΝ να επιδιώκει την υψηλού επιπέδου μετεκπαίδευση των στελεχών του, και μάλιστα σε τεχνικά αντικείμενα (και όχι σε εξαιρετικά αμφιβόλου σκοπιμότητας για αξιωματικούς αντικείμενα όπως νομικά ή διεθνείς σχέσεις).

Παραθέτουμε την παρουσίαση του οπισθοφύλλου του βιβλίου:

Το παρόν βιβλίο καλύπτει το βασικό θεωρητικό υπόβαθρο των ηλεκτροοπτικών συστημάτων, τη χρησιμοποιούμενη ορολογία και τις αντίστοιχες εφαρμογές αυτών. Μεταξύ των άλλων περιλαμβάνει απλούς ραδιομετρικούς υπολογισμούς, θέματα υπογραφών στόχων στο υπέρυθρο (θερμικό) και στο ορατό φάσμα, την επίδραση της ατμόσφαιρας στις οπτικές ακτινοβολίες, μία περιγραφή απλών οπτικών διατάξεων, την επεξήγηση των κυριότερων συστημάτων laser, τα χαρακτηριστικά των διαφόρων τύπων φωτοανιχνευτών με τις αντίστοιχες απαιτήσεις ψύξης, θέματα ψηφιακής επεξεργασίας ειδώλων, συστήματα TV, FLIR (Forward Looking Infra Red) και IRST (Infra Red Search & Track), τα ηλεκτροοπτικά αντίμετρα και αντί-αντίμετρα, καθώς επίσης και κάποιες εφαρμογές των χιλιοστομετρικών και υποχιλιοστομετρικών κυμάτων.

Απευθύνεται σε όλους τους ασχολούμενους µε τα θέματα άμυνας και ασφάλειας (πολιτικών και στρατιωτικών εφαρμογών), στους πρωτο-εισαγόμενους στον χώρο και στους χρήστες ηλεκτροοπτικών συστημάτων, ιδιαίτερα στους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς σπουδαστές πολυτεχνικών, στρατιωτικών σχολών και στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων. Επίσης, δίνεται η δυνατότητα στους ηλεκτρολόγους, ηλεκτρονικούς και τηλεπικοινωνιακούς μηχανικούς, να ενημερωθούν για έναν σημαντικό τομέα εφαρμογών της τεχνολογίας. Το βιβλίο έχει σκοπό να αποτελέσει χρήσιμο βοήθημα για όλους τους ενδιαφερόμενους, µε κεντρικούς μαθησιακούς στόχους:

 • Την κατανόηση των βασικών αρχών λειτουργίας, των χαρακτηριστικών, δυνατοτήτων και περιορισμών των κάθε τύπου ηλεκτροοπτικών συστημάτων.
 • Την εκτίμηση της σημασίας των συστημάτων αυτών, στην άμυνα και στην ασφάλεια.
 • Την εκτίμηση των πιθανών μελλοντικών εξελίξεων της εμπλεκόμενης τεχνολογίας.

Σύντομο βιογραφικό του συγγραφέως

sagosauthorΟ Υποναύαρχος (ε.α.) Γεώργιος Σάγος γεννήθηκε στη Χαλκίδα Ευβοίας στις 5 Οκτωβρίου 1963. Εισήχθη πρώτος στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων (ΣΝΔ) το 1981, από την οποία απεφοίτησε µε άριστα, ως μάχιμος Αξιωματικός του Πολεμικού Ναυτικού, το 1985. Το 1992 απέκτησε τους τίτλους σπουδών Master of Science in Electrical Engineering και Master of Science in Engineering Acoustics, από το Naval Postgraduate School (NPS) των ΗΠΑ, µε εξειδικεύσεις στην ψηφιακή επεξεργασία σημάτων (Digital Signal Processing) και στην υποβρύχια ακουστική (Underwater Acoustics). Κατά τη διάρκεια της καριέρας του στο Πολεμικό Ναυτικό (1981-2015) υπηρέτησε σε διάφορους τύπους πολεμικών πλοίων. Νεαρός αξιωματικός συμμετείχε στην ελληνο-τουρκική κρίση του Μαρτίου 1987, ως πλήρωμα της Φρεγάτας ΕΛΛΗ. Ακόμη, υπηρέτησε ως ύπαρχος στη Φρεγάτα ΕΛΛΗ την εποχή της κρίσης των Ιμίων (1996). Ανέλαβε καθήκοντα κυβερνήτη στην Κανονιοφόρο ΟΡΜΗ εκτελώντας περιπολίες στο ΒΔ Ιόνιο (κρίση Αλβανίας 1997) και ακολούθως στο ΝΑ Αιγαίο. Επίσης, ανέλαβε κυβερνήτης στη Φρεγάτα ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗΣ μετά από τον εκσυγχρονισμό της στα ναυπηγεία Σκαραμαγκά, µε την οποία συμμετείχε στη Νατοϊκή δύναμη της Μεσογείου SNMG/2 και στη Νατοϊκή επιχείρηση «Operation Active Endeavour» στο διάστημα 2007-2008. Έχει ακόμη υπηρετήσει ως:

 • Διευθυντής επιχειρήσεων στη Διοίκηση Αντιτορπιλικών-Φρεγατών
 • Τμηματάρχης και Διευθυντής στη διεύθυνση οπλικών συστημάτων του ΓΕΝ
 • Υποδιευθυντής ναυτικής εκπαίδευσης στη ΣΝΔ
 • Τμηματάρχης νέων ιδεών και πειραματισμού στο Κέντρο Μετεξέλιξης του ΓΕΕΘΑ
 • Διευθυντής του γραφείου καινοτόμων ιδεών του ΓΕΝ
 • Διοικητής του Κέντρου Αυτοματοποιημένων Συστημάτων Μάχης Ναυτικού
 • Συντονιστής των επιθεωρήσεων και των επιχειρησιακών αξιολογήσεων που διεξάγονται από τη Γενική Επιθεώρηση του Πολεμικού Ναυτικού.

Τέλος, έχει υπηρετήσει στην Ελληνική Στρατιωτική Αντιπροσωπεία του Βορειο-Ατλαντικού Συμφώνου – HEMILREP (Hellenic Military Representation) στο αρχηγείο του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες, όπου διετέλεσε εθνικός αντιπρόσωπος σε ομάδες εργασίας της Συμμαχίας, επί θεμάτων αμυντικής πολιτικής (2003-2006). Είναι συγγραφέας αρκετών βιβλίων σχετικά µε τις αμυντικές εφαρμογές της σύγχρονης τεχνολογίας (ραντάρ, συστήματα ηλεκτρονικού πολέμου, ηλεκτροοπτικά, σόναρ), καθώς επίσης και µε εφαρμογές στην ακουστική. Είναι έγγαμος µε τη δικηγόρο Ντενίζ Κλαυδιανού, µε την οποία έχει δύο γιους και µία κόρη.

8 Responses to Βιβλιοπαρουσίαση: «Εισαγωγή στα Ηλεκτροοπτικά Συστήματα», του Υποναυάρχου ε.α. Γεωργίου Σάγου ΠΝ, M.Sc. Electrical Engineering & M.Sc. Engineering Acoustics

 1. npo says:

  Όντως, το «εντατικοποιητής» είναι λίγο κακόηχο, και μάλλον σχετίζεται με το «εντατικός» (κάτι που γίνεται με ένταση) παρά με το «εντονος» (κάτι που έχει ένταση)

  Νομίζω πως το καθιερωμένο για το image/light intensifier είναι το ενισχυτής.
  Αν πάντως πρέπει σώνει και καλά να έχει να κάνει με την λέξη εντείνω/ένταση υπάρχει και η λέξη «εντατήρ» ή «εντατήρας» αν κι αυτό χρησιμοποιείται για κάτι που τεντώνει το «θύμα» κυριολεκτικά και φυσικά 🙂
  Οπότε θα έπαιζε και ο νεολογισμός εντείνω->»εντατής» κατα το ενισχύω->ενισχυτής.

  Πάντως το «ενισχυτής» είναι μια χαρά. crystal clear μετάφραση που λένε και στο χωριό μου 🙂

 2. @npo

  Συμφωνώ απολύτως με τις παρατηρήσεις – αυτές άλλωστε είχα κι εγώ κατά νου.

  Σε κάθε περίπτωση, όμως, θα ήταν άδικο να εστιαστεί η κριτική ενός εξαιρετικού βιβλίου στην απόδοση (όχι λανθασμένη, άλλωστε) ενός όρου. Άλλωστε, όπως ανέφερα και στην ανάρτηση, συνολικά η απόδοση των τεχνικών όρων στα ελληνικά είναι πάρα πολύ καλή, κάτι πολύ ασυνήθιστο για τα νεώτερα ελληνικά τεχνικά βιβλία.

 3. Konstantinos Zikidis says:

  Εδώ και χρόνια χρησιμοποιώ το βιβλίο “Αρχές Ραντάρ και Ηλεκτρονικού Πολέμου στην εποχή της πληροφορικής” των Ν. Μαλαχία και Γ. Σάγου (Εκδόσεις Παπασωτηρίου, 2004) ως το κύριο εγχειρίδιο, σε ανάλογα μαθήματα που διδάσκω στην Σχολή Ικάρων αλλά και στο μεταπτυχιακό ΣΣΕ – Πολ/χνείου Κρήτης. Αν και υπάρχουν πιο αναλυτικά κείμενα, το εν λόγω βιβλίο παρέχει την απαιτούμενη εμβάθυνση, χωρίς όμως να παραβλέπει την πιο πρακτική άποψη της εκμετάλλευσης των συστημάτων ραντάρ και ΗΠ. Επίσης, το βιβλίο “Αρχές ηλεκτρο-οπτικών συστημάτων και στρατιωτικές εφαρμογές” των ιδίων (2000) αποτέλεσε πολύτιμο βοήθημα σε ανάλογες εργασίες μας επί του θέματος. Ανυπομονώ λοιπόν να δω από κοντά το νέο βιβλίο του κ. Σάγου “Εισαγωγή στα Ηλεκτροοπτικά Συστήματα”, το οποίο, από ό,τι μαθαίνω, είναι πληρέστερο σε σχέση με το προηγούμενο, με έγχρωμες εικόνες και με αναφορές σε οπλικά συστήματα τελευταίας τεχνολογίας.

 4. ΑΡΤΕΜΙΟΣ says:

  @ Konstantinos Zikidis

  Ένα παράδειγμα ηλεκτροοπτικού συστήματος

  http://www.news.com.au/technology/gun-camera-footage-reveals-the-moment-a-syrian-fighter-jet-was-destroyed-by-us-navy-fa18s/news-story/206c7f91ce4fc172bfcfbdfde48f4a4c

  που κατέγραψε την κατάρριψη του συριακού Su-22, ώστε να μπορούμε να δούμε τι πραγματικά έγινε. Μαθαίνουμε λοιπόν ότι το AIM-9X ΔΕΝ αστόχησε, ούτε παραπλανήθηκε απο θερμοβολίδες θεόπνευστης ρωσικής υπερτεχνολογίας. ΔΕΝ ΥΠΗΡΧΑΝ ΚΑΝ ΘΕΡΜΟΒΟΛΙΔΕΣ.

  Αυτό που αξίζει να προσέξει κανείς είναι ότι, παρά το ότι η περιοχή καλύπτονταν από ιπτάμενα ραντάρ και άλλα συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης, το Su-22 εντοπίστηκε από τα F-18. Παρόμοια σενάρια έχουμε δει και στο Ιράκ το 1991 και στη Γιουγκοσλαβία το 1999.

 5. Λαρισαίος says:

  @Aρτέμιος. » Μαθαίνουμε λοιπόν ότι το AIM-9X ΔΕΝ αστόχησε». Μα, σύμφωνα με το άρθρο που πόσταρες αυτό ακριβώς έγινε:

  «Tremel’s F/A-18 quickly moved up behind it and he armed an AIM-9X Sidewinder close-range missile.
  He fired. It missed.»

  Τη δουλειά την τελείωσε ένας Αμραμόπουλους:

  «He quickly armed a second missile — this time a mid-range AIM-120 AMRAAM — and fired again.
  This time the missile locked on to the Su-22 Fitter and exploded immediately behind it.»

 6. ΕΚΑΤΟΝΤΕΣΣΑΡΗΣ says:

  @ ΑΡΤΕΜΙΟΣ

  Κυριε συναδελφε δεν κανει να δειχνουμε γιατι το κοινο κοιτα το δακτυλο.
  Συμφωνω οτι ο πυραυλος στο βιντεο ηταν -9Χ ιδιως λογω του χαρακτηριστηκου «διαμπερους» τραυματος.
  Θεωρω οτι ο αμερικανος την επαθε οπως ο Φοξ το 1991. Εριξε SIDEWINDER μετα τον εχασε και δεν εβλεπε την εξεληξη της εμπλοκης οποτε εριξε και SPARROW (ο τωρινος AMRAAM). Ετσι ειχε δυο πυραυλους στον αερα στο MFT του πρωτου. Οπως
  ειπαν χαζογελωντας στο event, το δευτερο χτυπησε τσ συντριμια.

  @ΒΕΛΙΣΑΡΙΟΣ
  Πολυ καλη η δουλεια των στελεχων και καλυτερη η δικη σου που τους φιλοξενεις, κυριως για να βλεπουν τα μικρα. Διοτι αν το αφησουμε στο χερι των maistream οι νεοι μας θα γινουν σεφ και μπαρρρριστας.

 7. O ΛΟΓΙΣΤΗΣ says:

  @ Λαρισαίος

  Και το άρθρο που πόστραρε ο ΑΡΤΕΜΙΟΣ καταλήγει:

  «Soon after, a second Syrian fighter was shot down by his colleagues».

  Βλέπουμε λοιπόν ότι ο αρθρογράφος λέει βλακείες, ως συνήθως όπως έχω ξαναπεί για το ελληνικό και διεθνή «ειδικό» τύπο. Η παραπομπή μάλλον έγινε για να δούμε τα δύο βιντεάκια και να βγάλουμε τα δικά μας συμπεράσματα, όχι να διαβάσουμε τον κύριο παραγωγό διαφήμησης.

 8. Λαρισαίος says:

  @Eκατοντεσsάρης, Λογιστής. Αξιότιμοι κύριοι, κάποιοι από εμάς δεν διατέλεσαν πιλότοι της ΠΑ για να μπορούν να «διαβάσουν» ένα βίντεο απο θερμική κάμερα μαχητικού. Παρόλες τις επανειλλημένες θεάσεις των ανωτέρω βίντεο δεν κατάφερα να δω κάτι παραπάνω απο ένα αεροσκάφος που το πλήττει πύραυλος Α/Α. Δεν αμφισβητώ τα λεγόμενά σας, απλά εφιστώ την προσοχή σας στο γεγονός ότι μερικά πράγματα χρειάζονται επεξήγηση…

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s