Ελληνική ΑΟΖ: Αναζητώντας την Αλήθεια

Γράφει ο Ηλίας από Κομοτηνή

Το ζήτημα της ελληνικής Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης / Υφαλοκρηπίδας έχει βρεθεί στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας τα τελευταία έτη, με αφορμή κατ’ αρχάς τις οριοθετήσεις της ΑΟΖ που πραγματοποίησε η Κύπρος με γειτονικά της κράτη και στη συνέχεια με την έναρξη των διαδικασιών εκ μέρους της Ελλάδας για έρευνες υδρογονανθράκων νοτίως της Κρήτης, ενώ πρόσφατα νοτίως της Κύπρου ξεκίνησαν οι πρώτες ερευνητικές γεωτρήσεις από διεθνείς εταιρείες και μαζί και η έντονη τουρκική αντίδραση. Έχοντας διαβάσει σχετικά κείμενα και άρθρα του ειδικού και μη τύπου, παρακολουθήσει διαδικτυακές παρουσιάσεις και συμμετάσχει σε διαδικτυακές συζητήσεις έχω διαμορφώσει την άποψη, αν και μη ειδικός, πως στο ζήτημα αυτό υπάρχουν γερές δόσεις άγνοιας και παραπληροφόρησης, προερχόμενες ακόμη και από θεωρούμενους «ειδήμονες». Έτσι, το παρακάτω κείμενο είναι μια προσπάθεια να παρουσιαστούν κάποιες σημαντικές πτυχές του θέματος που παραμένουν άγνωστες. Η συγγραφή του έγινε κατόπιν προτροπής του Βελισάριου, τον οποίον ευχαριστώ που μου δίνει το βήμα να παραθέσω τις απόψεις μου.

Εισαγωγή

Το ζήτημα της ελληνικής Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης/Υφαλοκρηπίδας παρουσιάζεται, κατά κύριο λόγο, ως μια μεγάλη ευκαιρία αύξησης της πολιτικής, οικονομικής και ενεργειακής ισχύος της Ελλάδας και φυσικά ως άλλος ένας τρόπος εύκολου και ανέξοδου προσπορισμού πακτωλών χρημάτων από την ελληνική πολιτεία τα οποία θα προέλθουν από την άντληση των υδρογονανθράκων της Ανατολικής Μεσογείου. Η πεποίθηση αυτή αποτυπώνεται στον ακόλουθο χάρτη και τις διάφορες παραλλαγές του, ο οποίος απεικονίζει την ΑΟΖ/Υφαλοκρηπίδα που θεωρείται ότι δικαιούται η Ελλάδα.

watermarked-Εικ.1

Εικόνα 1              Πηγή: http://www.voria.gr

 

Έχει πολλάκις αναφερθεί κατά καιρούς, τόσο στον Τύπο όσο και σε σχετικές παρουσιάσεις και ομιλίες, ότι τα όρια της ελληνικής ΑΟΖ/Υφαλοκρηπίδας στον ανωτέρω χάρτη έχουν κατασκευαστεί με βάση τη μέση γραμμή. Έχουν επίσης αναφερθεί οι θεωρούμενες ως αυθαίρετες θέσεις της Τουρκίας, βάσει των οποίων το Καστελόριζο δεν πρέπει να διαθέτει ΑΟΖ, ότι τα ελληνικά νησιά επίσης δεν δικαιούνται ΑΟΖ ή δικαιούνται μόνο μειωμένης γιατί το Αιγαίο αποτελεί ειδική περίπτωση κ.λπ. Λαμβάνεται επίσης ως δεδομένο ότι οι ελληνικές θέσεις είναι σύμφωνες με το διεθνές δίκαιο ενώ οι τουρκικές το παραβιάζουν, με συνέπεια να διακινούνται σενάρια αναφορικά με την προδοτική/ενδοτική/δουλική στάση των εκάστοτε εγχώριων κυβερνήσεων οι οποίες δεν ανακηρύσσουν την ΑΟΖ γιατί φοβούνται την Τουρκία ή δε θέλουν να δυσαρεστήσουν τρίτες χώρες που έχουν τα δικά τους συμφέροντα.

Οι απόψεις αυτές, ωστόσο, οι οποίες έχουν καλλιεργηθεί επί μακρόν στην ελληνική κοινή γνώμη, τίθενται τουλάχιστον εν αμφιβόλω λαμβάνοντας υπόψη δύο καίρια στοιχεία: α) τις ίδιες τις ισχύουσες διατάξεις του Διεθνούς Δικαίου και ειδικά αυτές που αφορούν την ΑΟΖ/Υφαλοκρηπίδα και β) τις αποφάσεις των Διεθνών Δικαστηρίων αναφορικά με την οριοθέτηση των ζωνών αυτών. Η εξέταση των σχετικών νομικών διατάξεων και της συναφούς νομολογίας μπορεί να δώσει απαντήσεις σε μια σειρά από κρίσιμα ερωτήματα:

 • Ποια η σχετική νομοθεσία για την ΑΟΖ/Υφαλοκρηπίδα σε διεθνές και εθνικό επίπεδο;
 • Τι ακριβώς είναι η ΑΟΖ/Υφαλοκρηπίδα; Τι δικαιώματα κατέχει ένα κράτος εντός των θαλάσσιων αυτών ζωνών;
 • Τι προβλέπει το Διεθνές Δίκαιο για την οριοθέτηση της ΑΟΖ/Υφαλοκρηπίδας; Τι είναι η μέση γραμμή και πώς εφαρμόζεται στην οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών;
 • Με ποια διαδικασία γίνεται η οριοθέτηση εάν τμήματα ΑΟΖ/Υφαλοκρηπίδας διεκδικούνται από περισσότερα του ενός κράτη, όπως συμβαίνει στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο;
 • Τι ισχύει αναφορικά με την ΑΟΖ/Υφαλοκρηπίδα του Καστελόριζου και την οριοθέτηση στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου;
 • Τι ισχύει αναφορικά με την ΑΟΖ/Υφαλοκρηπίδα στο Αιγαίο και ειδικά όσον αφορά στα ανατολικότερα ελληνικά νησιά;
 • Τι πρέπει να αναμένεται ότι θα συμβεί σε περίπτωση οριοθέτησης από Διεθνές Δικαστήριο; Υπάρχουν δεδικασμένα που ευνοούν ή αποδυναμώνουν τις ελληνικές θέσεις;
 • Πώς επηρεάζει η επέκταση των ελληνικών χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια την οριοθέτηση ΑΟΖ/Υφαλοκρηπίδας; Γιατί η Ελλάδα διαπραγματεύεται αυτό το δικαίωμά της με την Τουρκία;

Τα ανωτέρω ερωτήματα θα γίνει προσπάθεια να απαντηθούν στη συνέχεια, προκειμένου να σχηματιστεί μια κατά το δυνατόν σαφής εικόνα γύρω από το ζήτημα της οριοθέτησης των ελληνικών θαλάσσιων ζωνών.

 

Το Δίκαιο της Θάλασσας: ισχύουσα νομοθεσία και νομολογία

Η πρώτη χρονολογικά ρύθμιση που αφορούσε τις θαλάσσιες ζώνες του πλανήτη ήταν η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για την Υφαλοκρηπίδα, η οποία υπογράφηκε στη Γενεύη στις 29 Απριλίου 1958 και η οποία κυρώθηκε από την Ελλάδα με το Νομοθετικό Διάταγμα 1182 (ΦΕΚ 111/Α/1958) «Περί κυρώσεως της υπογραφείσης εν Γενεύη την 29ην Απριλίου 1958 υπό την αιγίδα του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών Συμβάσεως περί της υφαλοκρηπίδος». Η Σύμβαση αυτή εισήγαγε ρυθμίσεις αποκλειστικά για την Υφαλοκρηπίδα και υπογράφηκε από πληθώρα κρατών, της Τουρκίας μη συμπεριλαμβανομένης.

Η Σύμβαση αυτή αντικαταστάθηκε από την ισχύουσα σήμερα Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας (United Nations Convention on the Law of the Sea – UNCLOS, εφεξής αναφερόμενη απλώς ως Σύμβαση εντός του κειμένου) η οποία υπεγράφη το 1982 στο Μοντέγκο Μπέυ της Τζαμάικα και τέθηκε σε ισχύ το 1994, έχοντας κυρωθεί έως το τέλος του 2018 από 167 χώρες. Στην Ελλάδα αυτό έγινε με το Νόμο 2321/1995 (ΦΕΚ 136/Α/1995) «Κύρωση της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας και της Συμφωνίας που αφορά στην εφαρμογή του Μέρους ΧΙ της Σύμβασης». Οι ρυθμίσεις για την ΑΟΖ, η οποία ως έννοια εισήχθη για πρώτη φορά με τη Σύμβαση αυτήν, περιλαμβάνονται στο Μέρος V (στο κείμενο του νόμου 2321/1995 αναφέρεται λανθασμένα ως Τμήμα), άρθρα 55 έως 75, και αυτές για την υφαλοκρηπίδα στο Μέρος VI, άρθρα 76 έως 85. Όπως και στην περίπτωση της Σύμβασης του 1958, η Τουρκία δεν έχει επικυρώσει ούτε τη Σύμβαση του 1982.

Επιπλέον όμως της Σύμβασης αυτής καθ’ εαυτής, καθοριστικής σημασίας είναι η εξέταση των αποφάσεων οριοθέτησης ΑΟΖ/Υφαλοκρηπίδας των διεθνών δικαστηρίων, καθώς σε αυτές ερμηνεύονται διατάξεις που βρίσκουν εφαρμογή στην περίπτωση της Ελλάδας. Οι αποφάσεις αυτές έχουν εκδοθεί είτε (στην πλειοψηφία τους) από το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης (International Court of Justice – ICJ) με έδρα την ομώνυμη πόλη, είτε από το Διεθνές Δικαστήριο για το Δίκαιο της Θάλασσας (International Tribunal for the Law of the Sea – ITLOS) με έδρα το Αμβούργο, είτε από διαιτητικά δικαστήρια που συστήθηκαν κατά περίπτωση κατόπιν συμφωνίας των αντιδικούντων κρατών. Ειδικά για τα ζητήματα του Δικαίου της Θάλασσας η Ελλάδα έχει αποδεχτεί την αρμοδιότητα του ITLOS, σύμφωνα με σχετική δήλωση που κατέθεσε μετά την επικύρωση της Σύμβασης.

Από τη θέσπιση της αρχικής Σύμβασης του 1958 μέχρι σήμερα έχουν εκδοθεί δεκάδες αποφάσεις για την οριοθέτηση θαλάσσιων ζωνών από διεθνή δικαστήρια, με αποτέλεσμα να υφίσταται εκτεταμένη νομολογία αναφορικά με την ερμηνεία των επιμέρους διατάξεων, τόσο της αρχικής Σύμβασης όσο και αυτής του 1982.

 

ΑΟΖ, Υφαλοκρηπίδα και δικαιώματα του παράκτιου κράτους και λοιπών κρατών

Η Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη, όπως προκύπτει από το άρθρο 56 της Σύμβασης, αποτελείται από το θαλάσσιο βυθό, το υπέδαφός του και την υπερκείμενη στήλη υδάτων, το δε εύρος της μπορεί να φτάνει έως 200 ναυτικά μίλια από τις ακτές. Εντός της ΑΟΖ το παράκτιο κράτος έχει α) κυριαρχικά δικαιώματα σχετικά με τους φυσικούς πόρους (ζωντανούς ή μη) και την οικονομική εκμετάλλευση μέσω παραγωγής ενέργειας και β) δικαιοδοσία για την εγκατάσταση τεχνητών νήσων και κατασκευών, την επιστημονική έρευνα και την προστασία του περιβάλλοντος.

Η Υφαλοκρηπίδα, σύμφωνα με το άρθρο 76 της Σύμβασης, αποτελείται από το θαλάσσιο βυθό και το υπέδαφός του. Το εύρος της μπορεί να φτάνει, υπό προϋποθέσεις, έως 350 ναυτικά μίλια από τις ακτές. Εντός της υφαλοκρηπίδας το παράκτιο κράτος έχει κυριαρχικά δικαιώματα αναφορικά με την εξερεύνηση και την εκμετάλλευση των φυσικών πόρων αυτής τα οποία είναι αποκλειστικά, δηλαδή, εάν το παράκτιο κράτος δεν εκμεταλλεύεται τους υφιστάμενους φυσικούς πόρους, κανένα άλλο κράτος δεν μπορεί να το πράξει χωρίς τη συγκατάθεσή του. Τα δικαιώματα αυτά δεν εξαρτώνται από οποιαδήποτε διακήρυξη αλλά υπάρχουν αυτοδικαίως και εξ υπαρχής (ipso facto et ab initio).

Όπως προκύπτει από τα ανωτέρω, η ΑΟΖ αποτελεί ουσιαστικά «εμπλουτισμό» του καθεστώτος της Υφαλοκρηπίδας με την προσθήκη της υδάτινης στήλης άνωθεν του θαλάσσιου πυθμένα. Ωστόσο, όπως έχει υπογραμμίσει το ICJ στην παρ. 33 της απόφασης για την οριοθέτηση της Υφαλοκρηπίδας μεταξύ Λιβύης – Μάλτας, η έννοια της ΑΟΖ δεν έχει «απορροφήσει» αυτήν της Υφαλοκρηπίδας, όπως έχει λανθασμένα αναφερθεί πολλάκις στη σχετική αρθρογραφία, αλλά οι δύο νομικές έννοιες παραμένουν διακριτές:

33. (…) Όπως η Σύμβαση του 1982 δηλώνει, οι δύο θεσμοί -υφαλοκρηπίδα και αποκλειστική οικονομική ζώνη – συνδέονται μαζί στο σύγχρονο δίκαιο. Δεδομένου ότι τα δικαιώματα που κατέχει ένα Κράτος επί της υφαλοκρηπίδας του θα κατέχονταν επίσης από αυτό επί του βυθού και του υπεδάφους της όποιας αποκλειστικής οικονομικής ζώνης θα μπορούσε να ανακηρύξει, μια από τις συναφείς περιστάσεις που θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη για την οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας του Κράτους είναι η νομικά επιτρεπόμενη έκταση της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης που ανήκει στο Κράτος αυτό. Αυτό δεν σημαίνει ότι η έννοια της υφαλοκρηπίδας έχει απορροφηθεί από αυτήν της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης – σημαίνει ωστόσο ότι μεγαλύτερη σημασία πρέπει να αποδοθεί σε στοιχεία, όπως η απόσταση από την ακτή, που είναι κοινά και για τις δύο έννοιες.

Η διάκριση μεταξύ των δύο αυτών εννοιών ενισχύεται, πέρα από το διαφορετικό μέγιστο εύρος κάθε ζώνης (200 έναντι 350 ν.μ.), από τη σημαντική διαφοροποίηση αναφορικά με το καθεστώς θέσπισής τους: η ΑΟΖ απαιτείται να ανακηρυχθεί από το παράκτιο κράτος, ενώ για την Υφαλοκρηπίδα δεν απαιτείται καμία σχετική διαδικασία, όπως επισήμανε το ICJ το 1969 στην παράγραφο 19 της Απόφασης για την οριοθέτηση της Βόρειας Θάλασσας μεταξύ Γερμανίας, Δανίας και Ολλανδίας:

19. Περισσότερο σημαντικό είναι το γεγονός ότι το δόγμα των εύλογων και δίκαιων μεριδίων (ενν. της υφαλοκρηπίδας) φαίνεται να είναι εξολοκλήρου σε αντίθεση με αυτό που το Δικαστήριο θεωρεί αναμφίβολα ότι είναι ο πιο θεμελιώδης από όλους τους κανόνες δικαίου που σχετίζονται με την υφαλοκρηπίδα, κατοχυρωμένων με το άρθρο 2 της Σύμβασης της Γενεύης του 1958, αν και ανεξάρτητο από αυτήν – όπως ότι τα δικαιώματα του παράκτιου Κράτους αναφορικά με την περιοχή της υφαλοκρηπίδας η οποία συνιστά μια φυσική προέκταση της χερσαίας επικράτειάς του εντός και κάτωθεν της θάλασσας υπάρχουν αυτοδικαίως (ipso facto) και εξ υπαρχής (ab initio) εξαιτίας της κυριαρχίας του επί της ξηράς, και σαν επέκταση αυτής αναφορικά με την εξάσκηση των κυριαρχικών δικαιωμάτων για τους σκοπούς της εξερεύνησης του θαλάσσιου βυθού και της εκμετάλλευσης των φυσικών πόρων του. Εν συντομία, υπάρχει εδώ ένα αυθύπαρκτο δικαίωμα. Προκειμένου να το εξασκήσει, καμία ειδική νομική διαδικασία δεν απαιτείται να πραγματοποιηθεί, ούτε πρέπει να ασκηθούν κάποιες ειδικές νομικές πράξεις. Η ύπαρξή του (ενν. του δικαιώματος) μπορεί να διακηρυχθεί (και πολλά κράτη το έχουν πράξει) αλλά δε χρειάζεται να συσταθεί. Επιπλέον, το δικαίωμα αυτό δεν εξαρτάται από το εάν έχει ασκηθεί. Χρησιμοποιώντας την ορολογία της Σύμβασης της Γενεύης, είναι ‘αποκλειστικό’ με την έννοια ότι εάν το παράκτιο Κράτος δεν επιλέγει να εξερευνήσει ή να εκμεταλλευτεί τις περιοχές της υφαλοκρηπίδας που του ανήκουν, αυτό είναι δικό του θέμα, αλλά κανείς άλλος δεν μπορεί να το πράξει χωρίς τη ρητή συναίνεσή του.

Επισημαίνεται ότι, δεδομένου πως το εύρος της ΑΟΖ/Υφαλοκρηπίδας μετράται από τις ακτές, εάν ένα κράτος έχει χωρικά ύδατα 6 ναυτικών μιλίων και αποκτήσει ΑΟΖ έως τα 200 ν.μ., η ζώνη αυτή θα έχει προφανώς εύρος 194 ν.μ. Σημειώνεται επίσης πως, βάσει του άρθρου 58 της Σύμβασης, εντός της ΑΟΖ όλα τα Κράτη έχουν δικαίωμα ελεύθερης ναυσιπλοΐας, υπέρπτησης (επομένως και αεροναυτικών ασκήσεων), τοποθέτησης υποβρυχίων αγωγών, καλωδίων και συναφών ενεργειών, εφόσον βεβαίως δε βλάπτουν τα δικαιώματα του παράκτιου κράτους όπως αυτά περιγράφονται στα σχετικά άρθρα, δεν προκαλούν βλάβη σε υποδομές, στο περιβάλλον κλπ., ενώ αντίστοιχη πρόβλεψη για υποβρύχια καλώδια και αγωγούς υπάρχει και για την Υφαλοκρηπίδα (άρθρο 79). Επομένως εντός των θαλασσίων αυτών ζωνών δεν ασκείται κυριαρχία από το παράκτιο κράτος, όπως γίνεται στα χωρικά του ύδατα, οπότε είναι λανθασμένη η χρήση του όρου «θαλάσσια σύνορα» στις σχετικές έντυπες και διαδικτυακές αναφορές.

 

Οριοθέτηση ΑΟΖ/Υφαλοκρηπίδας και μέση γραμμή

Η θέσπιση της ΑΟΖ από το παράκτιο κράτος είναι το πρώτο βήμα προκειμένου αυτή να αποκτήσει πλήρη υπόσταση, βήμα που, όπως αναφέρθηκε, δεν είναι απαραίτητο στην περίπτωση της Υφαλοκρηπίδας. Σε αμφότερες τις περιπτώσεις ωστόσο απαιτείται η οριοθέτηση των ζωνών αυτών. Είναι πρόδηλο πως όταν οι ακτές των παράκτιων κρατών απέχουν περισσότερο από 400 ή 700 ν.μ., για την ΑΟΖ ή Υφαλοκρηπίδα αντίστοιχα, η διαδικασία οριοθέτησης είναι απλή. Τα δεδομένα όμως αλλάζουν όταν οι αποστάσεις αυτές μειώνονται, με αποτέλεσμα να προκύπτουν επικαλυπτόμενες εκτάσεις οι οποίες διεκδικούνται από δύο ή περισσότερα παράκτια κράτη. Οι ακτές αυτές μπορεί να είναι είτε έναντι (opposite) είτε προσκείμενες (adjacent). Η περίπτωση αυτή αποτελεί τον κανόνα στην περιοχή της Μεσογείου, όπου τα όρια ΑΟΖ και Υφαλοκρηπίδας αναπόφευκτα θα συμπίπτουν. Στην περίπτωση αυτή για την οριοθέτηση της ΑΟΖ ακολουθείται η διαδικασία του άρθρου 74 το οποίο αναφέρει:

Άρθρο 74: Οριοθέτηση της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης μεταξύ Κρατών με έναντι ή προσκείμενες ακτές

 1. Η οριοθέτηση της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης μεταξύ Κρατών με έναντι ή προσκείμενες ακτές πραγματοποιείται κατόπιν συμφωνίας με βάση το Διεθνές Δίκαιο όπως ορίζεται στο άρθρο 38 του Καταστατικού του Διεθνούς Δικαστηρίου, με σκοπό την επίτευξη δίκαιης λύσης.
 2. Αν δεν επιτευχθεί συμφωνία μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα, τα ενδιαφερόμενα Κράτη προσφεύγουν στις διαδικασίες που προβλέπονται στο Μέρος XV.

Η ίδια διαδικασία ισχύει για την Υφαλοκρηπίδα, στο σχεδόν ταυτόσημο άρθρο 83 της Σύμβασης (το Μέρος XV της οποίας τιτλοφορείται «Επίλυση Διαφορών»).

Τα ανωτέρω σημαίνουν ότι για την οριοθέτηση ΑΟΖ/Υφαλοκρηπίδας απαιτείται η συμφωνία μεταξύ των αντιδικούντων κρατών. Εφόσον δεν υπάρξει συμφωνία σε εύλογο χρονικό διάστημα τα κράτη πρέπει να καταφύγουν σε Διεθνή Διαιτησία για τον καθορισμό των ορίων των θαλάσσιων ζωνών τους. Έτσι, προκύπτει καταρχήν το συμπέρασμα ότι οι ελληνοτουρκικές συνομιλίες για το θέμα αυτό προβλέπονται σαφώς από το ισχύον δίκαιο. Επιπλέον καταδεικνύεται πως, εφόσον δεν υπάρξει τελικά διακρατική συμφωνία, μόνο τα Διεθνή Δικαστήρια είναι αρμόδια για την ερμηνεία του Διεθνούς Δικαίου και άρα για τη χάραξη της οριοθετικής γραμμής, συνεπώς όλες οι δηλώσεις, διακηρύξεις, δημοσιεύσεις χαρτών κλπ. από τα ενδιαφερόμενα ή τρίτα κράτη και διεθνείς οργανισμούς δεν έχουν καμία νομική ισχύ.

Αλλά η μεγαλύτερη έκπληξη για κάποιον που έχει διαβάσει πλείστα όσα κείμενα στον Τύπο και το Διαδίκτυο αλλά όχι και την ίδια τη Σύμβαση, είναι πως στα άρθρα 74 και 83, αλλά και γενικά σε όλα τα άρθρα που αναφέρονται στην ΑΟΖ/Υφαλοκρηπίδα, δεν υπάρχει καμία αναφορά στην περίφημη «μέση γραμμή» ως μέθοδο οριοθέτησης. Κατά συνέπεια, χάρτες όπως αυτός στην αρχή του κειμένου, που βασίζονται στη μέση γραμμή για τη χάραξη των ορίων των ελληνικών θαλάσσιων ζωνών «βάσει του Διεθνούς Δικαίου», είναι ασύμβατοι με τις προβλέψεις του ίδιου αυτού Δικαίου. Είναι ενδεικτικό εξάλλου ότι τα άρθρα 74 και 83 συνήθως λάμπουν διά της απουσίας τους από τη σχετική δημόσια συζήτηση.

Αξίζει εδώ να διευκρινιστεί πως η εφαρμογή της μέσης γραμμής βάσει της Σύμβασης περιορίζεται στον καθορισμό των χωρικών υδάτων. Συγκεκριμένα, στο άρθρο 15 αναφέρεται:

Άρθρο 15: Οριοθέτηση της χωρικής θάλασσας μεταξύ Κρατών με έναντι κείμενες ή προσκείμενες ακτές

Στην περίπτωση που οι ακτές δύο Κρατών κείνται έναντι αλλήλων ή συνορεύουν, κανένα από τα δύο Κράτη δε δικαιούται, ελλείψει αντιθέτου συμφωνίας μεταξύ τους, να εκτείνει την χωρική του θάλασσα πέραν της μέσης γραμμής της οποίας όλα τα σημεία βρίσκονται σε ίση απόσταση από τα εγγύτερα σημεία των γραμμών βάσεως από τις οποίες μετράται το εύρος της χωρικής θάλασσας καθενός από τα δύο Κράτη. Η παραπάνω διάταξη δεν εφαρμόζεται όμως όπου λόγω ιστορικού τίτλου ή άλλων ειδικών περιστάσεων παρίσταται ανάγκη να οριοθετηθούν οι χωρικές θάλασσες των δύο Κρατών κατά διαφορετικό τρόπο.

Στην πραγματικότητα η μέση γραμμή είναι υποπερίπτωση της «γραμμής ισαπόστασης». Γραμμές ισαπόστασης είναι οι γραμμές των οποίων κάθε σημείο ισαπέχει από το πλησιέστερο σημείο της ακτής κάθε κράτους. Όταν οι ακτές αυτές βρίσκονται έναντι η μια με την άλλη (ενίοτε χρησιμοποιούνται και οι όροι «αντικρινές» ή «αντικείμενες») τότε η γραμμή ισαπόστασης βρίσκεται στη «μέση» μεταξύ των ακτών αυτών, εξ ου και η ονομασία μέση γραμμή. Υπάρχουν όμως και γραμμές ισαπόστασης που δεν είναι μέσες, καθώς δεν είναι όλες οι ακτές αντικρινές αλλά μπορεί να είναι και προσκείμενες ή παρακείμενες, όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα.

watermarked-Εικ.2

Εικόνα 2                        Πηγή: Google Maps, ιδία επεξεργασία

 

Οι ελληνικές ακτές απεικονίζονται με μπλε χρώμα, οι τουρκικές με κόκκινο και οι γραμμές ισαπόστασης (οι οποίες είναι βεβαίως ενδεικτικές) με κίτρινο. Οι ακτές των δύο χωρών εκατέρωθεν του χερσαίου συνόρου του Έβρου είναι προσκείμενες και βάσει αυτών έχει σχεδιαστεί η γραμμή ισαπόστασης Α. Η νοτιοανατολική ακτή της Σαμοθράκης και η βόρεια ακτή της Ίμβρου είναι αντικρινές (ή αντικείμενες), συνεπώς στην περίπτωση αυτή η γραμμή ισαπόστασης Β μπορεί να χαρακτηριστεί και ως μέση γραμμή. Η νότια ακτή της Ίμβρου και η ανατολική ακτή της Λήμνου είναι παρακείμενες, καθώς «προβάλλονται» στην ίδια θαλάσσια έκταση χωρίς να είναι αντικρινές, οπότε προκύπτει η γραμμή ισαπόστασης Γ.

(Σε διάφορα κείμενα οι όροι «προσκείμενες» και «παρακείμενες» ακτές χρησιμοποιούνται κάποιες φορές εναλλακτικά προκειμένου να αποδώσουν τον αγγλικό όρο «adjacent». Για λόγους απλότητας θα χρησιμοποιείται στο εξής μόνον ο όρος «παρακείμενες»,  εκτός εάν γίνεται αυτούσια μεταφορά τμημάτων άλλων κειμένων).

Αξίζει επίσης να αναφερθεί ότι η μέση γραμμή προβλεπόταν σαφώς ως διαδικασία οριοθέτησης της Υφαλοκρηπίδας στην προγενέστερη Σύμβαση του 1958, όπως αναφερόταν στο άρθρο 6 αυτής:

Άρθρο 6

 1. Εις ην περίπτωσιν η αυτή υφαλοκρηπίς παράκειται εις τα εδάφη δύο ή περισσοτέρων Κρατών των οποίων αι ακταί ευρίσκονται έναντι αλλήλων, τα όρια της υφαλοκρηπίδος μεταξύ των Κρατών τούτων καθορίζονται διά συμφωνίας μεταξύ των εν λόγω Κρατών. Εν ελλείψει συμφωνίας, και εφ’ όσον ειδικαί περιστάσεις δεν δικαιολογούσι διάφορον καθορισμόν των ορίων, ταύτας καθορίζονται υπό της μέσης γραμμής παν σημείον της οποίας ευρίσκεται εις ίσην απόστασιν από των εγγυτέρων σημείων των γραμμών βάσεως εφ’ ων μετρείται το πλάτος της αιγιαλίτιδος ζώνης εκάστου των Κρατών τούτων.
 2. Εις ην περίπτωσιν η αυτή υφαλοκρηπίς παράκειται εις τα εδάφη δύο ομόρων Κρατών, τα όρια της υφαλοκρηπίδος καθορίζονται διά συμφωνίας μεταξύ των Κρατών τούτων. Εν ελλείψει συμφωνίας, και εφ’ όσον ειδικαί περιστάσεις δεν δικαιολογούσι διάφορον καθορισμόν των ορίων, ο καθορισμός ούτος διενεργείται διά της εφαρμογής της αρχής της ίσης αποστάσεως των εγγυτέρων σημείων των γραμμών βάσεως εφ’ ων μετρείται το πλάτους της αιγιαλίτιδος ζώνης εκάστου των Κρατών αυτών.

Επομένως η ισχύουσα σήμερα Σύμβαση του 1982 καθιερώνει δυσμενέστερη για τα ελληνικά συμφέροντα μέθοδο οριοθέτησης της Υφαλοκρηπίδας σε σχέση με αυτήν που προβλεπόταν στην καταργηθείσα Σύμβαση του 1958.

Όπως προκύπτει από τα ανωτέρω, η ανακήρυξη της ΑΟΖ εκ μέρους της Ελλάδας, ενέργεια προφανώς μονομερής, δεν έχει ουσιαστικό αντίκρισμα δεδομένου ότι απαιτείται και οριοθέτηση, η οποία είτε θα έχει τη σύμφωνη γνώμη των γειτονικών παράκτιων κρατών, είτε θα προκύψει από κοινή προσφυγή όλων των ενδιαφερομένων χωρών σε διεθνή διαιτησία. Για την Υφαλοκρηπίδα δεν απαιτείται οποιαδήποτε νομική ενέργεια, εξακολουθεί πάντως να υφίσταται η ανάγκη οριοθέτησής της. Η απαίτηση αυτή ωστόσο μπορεί εν μέρει να παρακαμφθεί εφόσον το παράκτιο κράτος θεωρεί, βασισμένο σε συναφείς αποφάσεις των Διεθνών Δικαστηρίων, πως υπάρχουν τμήματα της Υφαλοκρηπίδας του τα οποία δε διεκδικούνται από άλλο κράτος ή πως αυτά είναι σχεδόν σίγουρο πως θα του αποδοθούν σε περίπτωση προσφυγής σε διεθνή διαιτησία. Αυτό είναι το σκεπτικό πίσω από τη χάραξη θαλάσσιων οικοπέδων στις περιοχές νοτίως της Κρήτης, όπως θα φανεί και στη συνέχεια.

 

Οριοθέτηση επικαλυπτόμενων θαλάσσιων ζωνών

Αναφέρθηκε ήδη ότι η Σύμβαση καθορίζει πως, εφόσον δεν υπάρξει συμφωνία μεταξύ των αντιδικούντων κρατών όσον αφορά επικαλυπτόμενες θαλάσσιες εκτάσεις, η οριοθέτηση γίνεται από Διεθνές Δικαστήριο. Επειδή στα σχετικά άρθρα 74 και 83 για ΑΟΖ και Υφαλοκρηπίδα αντίστοιχα δεν καθορίζεται κάποια μεθοδολογία οριοθέτησης, έχει επισημανθεί επανειλημμένα σε σχετικές αποφάσεις διαιτητικών οργάνων πως επαφίεται στο εκάστοτε δικαστήριο να προσδιορίσει μια διαδικασία με σκοπό να φτάσει σε δίκαιη λύση (equitable solution). Έχει επίσης τονιστεί πολλές φορές ότι κάθε περίπτωση οριοθέτησης είναι μοναδική. Ωστόσο τα Διεθνή Δικαστήρια έχουν προσπαθήσει,  κατά την εκδίκαση των υποθέσεων, να αποκρυσταλλώσουν μια διαδικασία η οποία θα μπορούσε να έχει εφαρμογή σε περισσότερες από μια υποθέσεις εφόσον σε αυτές υπάρχουν κοινά σημεία. Έχει διακηρυχθεί π.χ. ότι η μέση γραμμή μπορεί να οδηγήσει σε δίκαιο αποτέλεσμα στις περισσότερες περιπτώσεις όπου υπάρχουν κράτη με αποκλειστικά αντικρινές ακτές, εφόσον δεν υπάρχουν ενδιάμεσα των ακτών αυτών άλλα νησιωτικά εδάφη. Η Ελλάδα λοιπόν θεωρεί πως σε περίπτωση οριοθέτησης της ΑΟΖ/Υφαλοκρηπίδας της νοτίως της Κρήτης με Αίγυπτο και Λιβύη, είτε μέσω διακρατικής συμφωνίας είτε μέσω προσφυγής από κοινού σε διαιτησία, η μέθοδος που θα εφαρμοστεί για την κατασκευή του ορίου θα είναι αυτή της μέσης γραμμής, έστω και με μικρές προσαρμογές λόγω π.χ. της Γαύδου, καθώς οι νότιες κρητικές ακτές και οι αντίστοιχες λιβυκές και αιγυπτιακές είναι κατά κανόνα αντικρινές. Με βάση αυτήν την εκτίμηση έχουν χαραχθεί τα όρια των οικοπέδων και προωθείται η σχετική διαδικασία για την άντληση υδρογονανθράκων στην περιοχή. Εξάλλου, το ίδιο ακριβώς σκεπτικό (αποκλειστικά αντικρινές ακτές χωρίς παρεμβολή νησιωτικών εδαφών και οριοθέτηση με βάση την αρχή της μέσης γραμμής) έγινε αποδεκτό από όλες τις πλευρές στις διακρατικές συμφωνίες οριοθέτησης της Κυπριακής ΑΟΖ με την Αίγυπτο, το Ισραήλ και το Λίβανο.

Το ενδιαφέρον των διαιτητικών οργάνων για εύρεση μιας μεθόδου οριοθέτησης που να μπορεί να εφαρμοστεί σε πληθώρα περιπτώσεων οδήγησε, με την εξέλιξη της ερμηνείας των διατάξεων της Σύμβασης, στην ακόλουθη διαδικασία η οποία, χωρίς να είναι υποχρεωτική, έχει τύχει εφαρμογής από τα Διεθνή Δικαστήρια σε αρκετές περιπτώσεις και περιλαμβάνει τρία στάδια:

 • Στάδιο 1ο: Σχεδιάζεται μια προσωρινή γραμμή οριοθέτησης. Ο σχεδιασμός της γίνεται επιλέγοντας σημεία των ακτών των αντιδικούντων κρατών, τα λεγόμενα «σημεία βάσης», και χαράσσοντας, συνήθως αλλά όχι υποχρεωτικά, με βάση τα σημεία αυτά, μια γραμμή ισαπόστασης. Καίριας σημασίας εδώ είναι η επιλογή των ακτών από τις οποίες θα προέλθουν τα σημεία τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για τη σχεδίαση της γραμμής αυτής. Επομένως στην ελληνική περίπτωση θα είναι κρίσιμο το εάν θα επιλεγούν σημεία στις ακτές όλων των ελληνικών νησιών του Αιγαίου ή εάν π.χ. τα ανατολικά ελληνικά νησιά εξαιρεθούν από τη διαδικασία αυτή, με αποτέλεσμα η προσωρινή γραμμή οριοθέτησης να μετατοπιστεί προς τα δυτικά, αυξάνοντας την έκταση των θαλάσσιων ζωνών που θα αποδίδονται, στο αρχικό αυτό στάδιο, στην Τουρκία.
 • Στάδιο 2ο: Εξετάζεται εάν υπάρχουν οι λεγόμενες «συναφείς περιστάσεις» που να δικαιολογούν μετατόπιση της προσωρινής γραμμής οριοθέτησης υπέρ του ενός ή του άλλου κράτους. Τέτοιες περιστάσεις μπορεί να είναι π.χ. η παρουσία ενός μεμονωμένου νησιού ή ενός συμπλέγματος νησιών πλησίον της ακτής του ενός ή του άλλου κράτους.
 • Στάδιο 3ο: Εξετάζεται η ύπαρξη δυσαναλογικότητας μεταξύ του λόγου των μηκών των συναφών ακτών των κρατών προς το λόγο των εμβαδών των αποδιδόμενων θαλάσσιων εκτάσεων σε κάθε κράτος. Συναφείς ακτές είναι αυτές οι οποίες «προβάλλονται» σε θαλάσσιες εκτάσεις οι οποίες διεκδικούνται από περισσότερα του ενός κράτη. Επισημαίνεται πως δεν υπάρχει συγκεκριμένη μαθηματική σχέση η οποία να καθορίζει πως υπάρχει δυσαναλογικότητα, αλλά το εκάστοτε Δικαστήριο κρίνει σύμφωνα με τα δεδομένα της κάθε περίπτωσης.

Πρέπει να επισημανθεί εδώ πως, κατά το 1ο Στάδιο της διαδικασίας, τα Διεθνή Δικαστήρια δεν περιορίζονται στα σημεία βάσης των ακτών που υποβάλλονται από τα αντιδικούντα κράτη αλλά μπορούν να επιλέγουν (τα Δικαστήρια) και σημεία τα οποία κατά την κρίση τους είναι κατάλληλα για τη χάραξη της προσωρινής οριοθετικής γραμμής. Στην απόφαση του ITLOS για την οριοθέτηση μεταξύ Μπαγκλαντές – Μυανμάρ η παρ. 264 αναφέρει:

264. Το Δικαστήριο παρατηρεί ότι, ενώ τα παράκτια Κράτη δικαιούνται να καθορίσουν σημεία βάσης για τους σκοπούς της οριοθέτησης, το Δικαστήριο δεν υποχρεούται, όταν καλείται να οριοθετήσει το θαλάσσιο όριο μεταξύ των μερών σε μια διαφωνία, να αποδεχθεί τα σημεία βάσης που υποδεικνύονται από κάθε ένα ή και από τα δύο μέρη. Το Δικαστήριο μπορεί να υιοθετήσει δικά του σημεία βάσης, βασισμένα στα γεωγραφικά δεδομένα της υπόθεσης.

Επομένως, σε περίπτωση ελληνοτουρκικής προσφυγής σε Διεθνές Δικαστήριο, δεν πρόκειται απλώς να υιοθετηθούν τα σημεία βάσης που θα προτείνει η Ελλάδα και να απορριφθούν τα αντίστοιχα που θα προτείνει η Τουρκία ή το αντίστροφο, αλλά ενδεχομένως κάποια από αμφότερα να απορριφθούν και το Δικαστήριο να υιοθετήσει και νέα, ανάλογα με τη γεωγραφική πραγματικότητα.

Αναφορικά με τις απόψεις που διακινούνται στη δημόσια συζήτηση για την οριοθέτηση της ελληνικής ΑΟΖ/Υφαλοκρηπίδας, από τα άρθρα 74 και 83 προκύπτει, όπως προαναφέρθηκε, πως η μέση γραμμή ως μέθοδος οριοθέτησης δεν αναφέρεται πουθενά και συνεπώς η χρήση της για τη χάραξη των ορίων των θαλάσσιων ζωνών είναι αυθαίρετη. Παράλληλα όμως διατυπώνεται και η άποψη πως η οριοθέτηση τελικά θα βασιστεί, έστω κατά το 1ο στάδιο της περιγραφείσας διαδικασίας, στη μέση γραμμή, ή γενικότερα στη γραμμή ισαπόστασης, η οποία κατόπιν θα υποστεί περιορισμένες προσαρμογές οι οποίες δε θα θίξουν το συνολικά ευνοϊκό για την Ελλάδα αποτέλεσμα. Η θέση αυτή είναι επίσης αυθαίρετη. Χαρακτηριστικά, το ICJ στην παρ. 43 της απόφασης οριοθέτησης μεταξύ Λιβύης και Μάλτας του 1985 ανέφερε:

43. Το Δικαστήριο δεν μπορεί να δεχτεί ότι, ακόμα και ως προκαταρκτικό και προσωρινό βήμα για τη σχεδίαση μιας οριοθετικής γραμμής, η μέθοδος της ισαπόστασης είναι αυτή που πρέπει να χρησιμοποιηθεί (η έμφαση στο «πρέπει» δίνεται στο πρωτότυπο κείμενο), ή ότι το Δικαστήριο ‘απαιτείται, ως πρώτο βήμα, να εξετάσει τις επιπτώσεις μιας οριοθέτησης με εφαρμογή της μεθόδου της ισαπόστασης’. (…) Το ότι ένα παράκτιο Κράτος μπορεί να δικαιούται δικαιώματα επί της υφαλοκρηπίδας λόγω της απόστασης από την ακτή, και ανεξαρτήτως των φυσικών χαρακτηριστικών του παρεμβαλλόμενου θαλάσσιου πυθμένα και υπεδάφους, δε συνεπάγεται ότι η ισαπόσταση είναι η μόνη κατάλληλη μέθοδος οριοθέτησης, ακόμη και μεταξύ αντικρινών ή μερικώς αντικρινών ακτών, ούτε καν το μόνο επιτρεπόμενο σημείο εκκίνησης. Η εφαρμογή των δίκαιων αρχών στις συγκεκριμένες συναφείς περιστάσεις μπορεί ακόμη και να απαιτήσει την υιοθέτηση μιας άλλης μεθόδου, ή συνδυασμού μεθόδων, οριοθέτησης, ακόμη και από την αρχή.

Επισημαίνεται επίσης κατ’ επανάληψη το «λάθος» που έκανε η Τουρκία οριοθετώντας θαλάσσιες ζώνες στη Μαύρη Θάλασσα με τις άλλες χώρες της περιοχής χρησιμοποιώντας τη μέθοδο της μέσης γραμμής, πρακτική που θεωρείται πως τη «δεσμεύει» ως προς την εφαρμογή της μεθόδου αυτής και στην ελληνοτουρκική αντιπαράθεση. Φυσικά, δεν πρόκειται για κανένα λάθος αλλά για κίνηση που έγινε αφού μελετήθηκε η σχετική νομολογία, όπως αυτή εκφράστηκε στην υπόθεση οριοθέτησης μεταξύ Γροιλανδίας (Δανία) και νήσου Γιαν Μάγιεν (Νορβηγία). Κατά την επιχειρηματολογία της η Δανία επικαλέστηκε υφιστάμενες συμφωνίες του 1980 και 1981 μεταξύ Νορβηγίας και Ισλανδίας, σύμφωνα με τις οποίες η Νορβηγία αποδέχθηκε πως η ισλανδική θαλάσσια «οικονομική ζώνη» θα εκτείνεται έως τα 200 ν.μ. ανάμεσα στην Ισλανδία και τη νήσο Γιαν Μάγιεν, αποδεχόμενη έτσι για τις ισλανδικές ακτές πλήρη επήρεια και για αυτές της νήσου μειωμένη. Έτσι, η Δανία επισήμανε πως το Γιαν Μάγιεν θα πρέπει να τύχει ανάλογης μεταχείρισης και έναντι της Γροιλανδίας. Το ICJ ωστόσο κατά την έκδοση της απόφασης το 1993 σημείωσε:

86. (…) Επικαλούμενη κατά της Νορβηγίας τις Συμφωνίες του 1980 και 1981, η Δανία επιζητεί να λάβει, με νομικά μέσα, ισότητα όσον αφορά τη μεταχείριση με την Ισλανδία. Είναι κατανοητό ότι η Δανία θα επιζητούσε τέτοια ισότητα μεταχείρισης. Αλλά αναφορικά με τις σχέσεις που διέπονται από συνθήκες, αφορά πάντα στα εμπλεκόμενα μέρη να αποφασίσουν, με συμφωνία, υπό ποιους όρους μπορούν οι αμοιβαίες σχέσεις τους να εξισορροπηθούν. Στην ιδιαίτερη περίπτωση της θαλάσσιας οριοθέτησης, το διεθνές δίκαιο δεν υπαγορεύει, με σκοπό την επίτευξη δίκαιης λύσης, την οριοθέτηση μιας μοναδικής μεθόδου για την οριοθέτηση των θαλάσσιων περιοχών σε όλες τις πλευρές ενός νησιού, ή για το σύνολο του θαλάσσιου μετώπου ενός συγκεκριμένου Κράτους, αλλά μάλλον, εάν κρίνεται επιθυμητό, ποικίλες μεθόδους οριοθέτησης για τα διάφορα τμήματα της ακτής. Η συμπεριφορά των μερών επομένως σε διάφορες περιπτώσεις δε θα έχει επιρροή σε μια τέτοια οριοθέτηση. (…) Για τους λόγους αυτούς, το Δικαστήριο καταλήγει πως η συμπεριφορά των Κρατών δε συνιστά στοιχείο που μπορεί να επηρεάσει τη διαδικασία της οριοθέτησης στην παρούσα υπόθεση.

Επιπρόσθετα, διατυπώνεται η άποψη πως η οριοθέτηση στην περιοχή του Ανατολικού Αιγαίου, μεταξύ των ελληνικών νησιών και της τουρκικής μικρασιατικής ακτής, αφορά αποκλειστικά αντικρινές ακτές οπότε μπορεί να ακολουθηθεί μια διαδικασία αντίστοιχη με αυτήν που έγινε για την Κυπριακή ΑΟΖ. Αυτό όμως δεν ισχύει, καθώς η γεωγραφική πραγματικότητα υποδεικνύει πως οι αντικρινές ακτές στο Ανατολικό Αιγαίο είναι λίγο – πολύ συγκεκριμένες περιλαμβάνοντας κυρίως:

α) τη βορειοανατολική ακτή της Σαμοθράκης με την τουρκική ακτή νοτίως των εκβολών του Έβρου,

β) τη νοτιοανατολική ακτή της Σαμοθράκης με τη βορειοδυτική ακτή της Ίμβρου,

γ) την ανατολική ακτή της Λήμνου με την απέναντι τουρκική ακτή,

δ) τη βόρεια, ανατολική και νοτιοανατολική ακτή της Λέσβου με τις απέναντι τουρκικές ακτές,

ε) την ανατολική ακτή της Χίου με τις απέναντι τουρκικές ακτές,

στ) τη βόρεια, ανατολική και νοτιοανατολική ακτή της Σάμου με τις απέναντι τουρκικές ακτές,

ζ) τη βορειοανατολική και νοτιοανατολική ακτή της Κω με τις απέναντι τουρκικές ακτές,

η) τμήμα της βόρειας ακτής της Ρόδου με τις απέναντι τουρκικές ακτές,

θ) τη βόρεια και βορειοανατολική ακτή του Καστελόριζου με τις απέναντι τουρκικές ακτές.

Στις περισσότερες από τις περιπτώσεις αυτές οι αποστάσεις είναι μικρότερες των 24 ή και 12 ν.μ., οπότε προκύπτει ζήτημα οριοθέτησης των χωρικών υδάτων, το οποίο βεβαίως διευθετείται με τη μέθοδο της μέσης γραμμής εκτός εάν υπάρχει ιστορικός τίτλος ή ειδικές περιστάσεις, όπως αναφέρεται στο άρθρο 15 της Σύμβασης.

Στις υπόλοιπες περιοχές του Αιγαίου και της Ανατολικής Μεσογείου οι ελληνικές ακτές που «παράγουν» διεκδικούμενες θαλάσσιες εκτάσεις δεν είναι αντικρινές με τις τουρκικές αλλά παρακείμενες σε αυτές. Για την περίπτωση αυτή, ήδη από το 1969 και την απόφαση οριοθέτησης της Βόρειας Θάλασσας μεταξύ Δανίας, Γερμανίας και Ολλανδίας, το ICJ διακήρυξε:

58. Εάν από την άλλη πλευρά, σε αντίθεση με τη θέση που εκφράστηκε στην προηγούμενη παράγραφο, ήταν σωστό να ειπωθεί πως δεν υπάρχει ουσιώδης διαφορά στην οριοθέτηση περιοχών υφαλοκρηπίδας ανάμεσα σε αντικρινά (opposite) Κράτη και στην οριοθέτηση ανάμεσα σε παρακείμενα (adjacent) Κράτη, τότε τα αποτελέσματα επί της αρχής θα έπρεπε να είναι τα ίδια ή τουλάχιστον συγκρίσιμα. Ωστόσο στην πράξη, ενώ η μέση γραμμή διαχωρίζει εξ ίσου ανάμεσα σε δύο αντικρινές χώρες τις περιοχές που θεωρούνται ότι είναι η φυσική προέκταση της επικράτειας της καθεμιάς από τις χώρες αυτές, μια παράπλευρη γραμμή ισαπόστασης συχνά αποδίδει σε ένα από τα Κράτη αμφισβητούμενες περιοχές που είναι φυσική προέκταση της επικράτειας του άλλου.

Στο ανατολικό Αιγαίο μια τέτοια περίπτωση, αλλά προφανώς όχι η μοναδική, είναι η νοτιοανατολική ακτή της Χίου και η νότια ακτή της χερσονήσου της Ερυθραίας, ενώ στην ανατολική Μεσόγειο αντίστοιχη περίπτωση είναι η ανατολική – νοτιοανατολική ακτή της Ρόδου και η τουρκική ακτή που εκτείνεται δυτικότερα του συμπλέγματος του Καστελόριζου, όπως απεικονίζεται απλουστευμένα στις παρακάτω εικόνες. Με μπλε και κόκκινη γραμμή συμβολίζονται οι – παράπλευρες και όχι αντικρινές μεταξύ τους – ελληνικές και τουρκικές ακτές αντίστοιχα, με μπλε και κόκκινη διακεκομμένη γραμμή τα όρια των προβολών των ακτών των δύο χωρών επί των θαλάσσιων εκτάσεων και με κίτρινη διαγράμμιση οι επικαλυπτόμενες ζώνες που «παράγουν» οι εν λόγω ακτές.

 

watermarked-Εικ.3

Εικόνα 3              Πηγή: Google Maps, ιδία επεξεργασία

 

watermarked-Εικ.4

Εικόνα 4                     Πηγή: Google Maps, ιδία επεξεργασία

 

Σε αυτές τις περιπτώσεις και όλες τις υπόλοιπες αντίστοιχες, όπου ελληνικές και τουρκικές ακτές είναι παράπλευρες, δεν μπορεί να θεωρηθεί ως δεδομένο ότι μια γραμμή ισαπόστασης θα αποτελέσει όντως την αφετηρία κατά την ελληνοτουρκική διαδικασία οριοθέτησης, όπως προκύπτει και από προαναφερθέν σχόλιο του ICJ στην απόφαση οριοθέτησης μεταξύ Λιβύης – Μάλτας: «… Η εφαρμογή των δίκαιων αρχών στις συγκεκριμένες συναφείς περιστάσεις μπορεί ακόμη και να απαιτήσει την υιοθέτηση μιας άλλης μεθόδου, ή συνδυασμού μεθόδων, οριοθέτησης, ακόμη και από την αρχή…». Συνεπώς, η απεικόνιση των ορίων της ελληνικής ΑΟΖ/Υφαλοκρηπίδας βάσει της γραμμής ισαπόστασης αποκλειστικά, για το Ανατολικό Αιγαίο, είναι ασύμβατη με τη διεθνή νομολογία – αποτελεί, ουσιαστικά, το μέγιστο όριο των ελληνικών διεκδικήσεων, οι οποίες όμως είναι τουλάχιστον αμφίβολο πως θα εκπληρωθούν εξ ολοκλήρου.

 

Οριοθέτηση γύρω από το Καστελόριζο

Το Καστελόριζο και οι θαλάσσιες ζώνες πέριξ αυτού αποτελούν το πλέον προβεβλημένο επιμέρους ζήτημα της ελληνοτουρκικής διαφοράς για την οριοθέτηση ΑΟΖ και Υφαλοκρηπίδας καθώς η παρουσία του φαίνεται να αυξάνει κατά πολύ τις εκτάσεις που θεωρείται πως δικαιούται η Ελλάδα αλλά και να ενώνει αυτές με τις αντίστοιχες κυπριακές. Η Τουρκία υποστηρίζει πως το νησί δε δικαιούται θαλάσσιες ζώνες λόγω του πολύ μικρού μήκους των ακτών του και του γεγονότος πως βρίσκεται πολύ μακριά από ελληνικές ακτές και μπροστά από τις τουρκικές, αποκόπτοντας αυτές από τις εκτάσεις ΑΟΖ/Υφαλοκρηπίδας που δικαιούνται. Αντίθετα η Ελλάδα θεωρεί πως το Καστελόριζο δικαιούται σαφώς θαλάσσιες ζώνες με βάση το άρθρο 121 της Σύμβασης, το οποίο αναφέρει:

Άρθρο 121: Καθεστώς των νήσων

 1. Νήσος είναι μια φυσικά διαμορφωμένη περιοχή ξηράς που περιβρέχεται από ύδατα και βρίσκεται πάνω από την επιφάνεια των υδάτων κατά τη μέγιστη πλημμυρίδα.
 2. Εκτός όπως προβλέπεται στην παράγραφο 3, η χωρική θάλασσα, η συνορεύουσα ζώνη, η αποκλειστική οικονομική ζώνη και η υφαλοκρηπίδα μιας νήσου καθορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας σύμβασης που εφαρμόζονται στις άλλες ηπειρωτικές περιοχές.
 3. Οι βράχοι οι οποίοι δεν μπορούν να συντηρήσουν ανθρώπινη διαβίωση ή δική τους οικονομική ζωή, δεν θα έχουν αποκλειστική οικονομική ζώνη ή υφαλοκρηπίδα.

Η ανάγνωση του άρθρου μπορεί να οδηγήσει καταρχήν στο συμπέρασμα πως, δεδομένου ότι το Καστελόριζο είναι νησί το οποίο συντηρεί ανθρώπινη διαβίωση και έχει δική του οικονομική ζωή, δικαιούται οπωσδήποτε ΑΟΖ/Υφαλοκρηπίδα. Ωστόσο, όπως έχει αποδειχθεί βάσει της νομολογίας των Διεθνών Δικαστηρίων, η ύπαρξη νήσων μικρού μεγέθους, αναλόγως της θέσης τους και του μήκους των ακτών τους σε σχέση με ακτές ξένων κρατών, μπορεί να μη ληφθεί καθόλου υπόψη κατά την οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών ή να τους αποδοθούν εκτάσεις ΑΟΖ/Υφαλοκρηπίδας πολύ μικρότερες από ότι θα δικαιούνταν με βάση τη μέθοδο της γραμμής ισαπόστασης/μέσης γραμμής.

Μια τέτοια περίπτωση αποτελούν τα βρετανικά Νησιά της Μάγχης (Channel Islands), η επίδραση των οποίων εξετάστηκε από το ICJ κατά την οριοθέτηση μεταξύ Ηνωμένου Βασιλείου και Γαλλίας το 1977. Η παράγραφος 199 της απόφασης οριοθέτησης αναφέρει:

199. (…) Η παρουσία των Νησιών της Μάγχης πλησίον της Γαλλικής ακτής, εάν αφεθεί να διαφοροποιήσει την πορεία της μέσης γραμμής διαμέσου της Μάγχης, δημιουργεί μια ριζική παραμόρφωση του ορίου παράγοντας ανισότητα. Η περίπτωση είναι αρκετά διαφορετική από εκείνη μικρών νησιών στη σωστή πλευρά ή πλησίον της μέσης γραμμής, και είναι επίσης αρκετά διαφορετική από την περίπτωση όπου αριθμός νησιών απλώνεται το ένα μετά το άλλο σε μεγάλη απόσταση από την ηπειρωτική χώρα. Τα νομικά προηγούμενα των ημι-θυλάκων, που προκύπτουν από αυτές τις υποθέσεις, τα οποία επικαλείται το Ηνωμένο Βασίλειο, δε φαίνεται, συνεπώς, στο Δικαστήριο ότι έχουν σχέση. Τα Νησιά της Μάγχης δεν είναι απλώς «στη λάθος πλευρά» της μέσης γραμμής που βρίσκεται στο μέσο της Μάγχης αλλά είναι τελείως αποκομμένα γεωγραφικά από το Ηνωμένο Βασίλειο.

Η κατάληξη ήταν το ICJ να μη λάβει υπόψη τα νησιά της Μάγχης κατά τον καθορισμό των ορίων της υφαλοκρηπίδας μεταξύ Ηνωμένου Βασιλείου και Γαλλίας και να τους αποδώσει απλώς μια ζώνη υφαλοκρηπίδας εύρους 12 ν.μ. στα βόρεια και δυτικά τους (νότια και νοτιοδυτικά προέκυπτε ζήτημα καθορισμού του ορίου των χωρικών υδάτων μεταξύ των νησιών και της γαλλικής ακτής το οποίο ήταν εκτός αρμοδιότητας του Δικαστηρίου στη συγκεκριμένη υπόθεση), όπως φαίνεται στην ακόλουθη εικόνα. Διακρίνεται με έντονο μαύρο χρώμα η οριοθετική γραμμή μεταξύ των υφαλοκρηπίδων των δύο χωρών και νότια αυτής ο θύλακας υφαλοκρηπίδας των νησιών της Μάγχης που σχηματίζεται από τα σημεία Χ-Χ1-Χ2-Χ3-Χ4-Υ.

 

Channel Islands-red

Εικόνα 5       Πηγή: http://www.icj-cij.org

 

Ακόμη πιο χαρακτηριστική ήταν η απόφαση του ICJ για τη θαλάσσια οριοθέτηση στη Μαύρη Θάλασσα μεταξύ Ρουμανίας και Ουκρανίας το 2009 και ειδικά το τμήμα της που αφορά στο ουκρανικό Νησί των Φιδιών (Serpents’ Island). Το Δικαστήριο, εφαρμόζοντας τη διαδικασία τριών σταδίων που περιγράφηκε προηγουμένως, έκρινε από το πρώτο στάδιο πως το Νησί των Φιδιών δεν έπρεπε να ληφθεί υπόψη όσον αφορά την επιλογή σημείων βάσης μέσω των οποίων θα σχεδιαζόταν η προσωρινή γραμμή οριοθέτησης. Συγκεκριμένα, στην παράγραφο 149 της απόφασης του ICJ αναφέρεται:

149. Το Νησί των Φιδιών απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή για τον καθορισμό της προσωρινής γραμμής ισαπόστασης. Αναφορικά με την επιλογή σημείων βάσης, το Δικαστήριο παρατηρεί ότι έχουν υπάρξει περιπτώσεις όπου νησιά έχουν θεωρηθεί ως τμήμα της ακτής ενός κράτους, ειδικά όταν η ακτή αυτή σχηματίζεται από μια συστάδα νησιών παρυφής. (…) Ωστόσο, το Νησί των Φιδιών, ευρισκόμενο μόνο του και περίπου 20 ναυτικά μίλια μακριά από την ηπειρωτική χώρα, δεν είναι ένα από μια συστάδα νησιών που αποτελούν την «ακτή» της Ουκρανίας.

Το να θεωρηθεί το Νησί των Φιδιών ως συναφές τμήμα της ακτής θα ισοδυναμούσε με τη μεταμόσχευση ενός εξωγενούς στοιχείου στην ακτογραμμή της Ουκρανίας η συνέπεια θα ήταν μια δικαστική αναδιαμόρφωση της γεωγραφίας, την οποία ούτε το Δίκαιο ούτε η πρακτική της θαλάσσιας οριοθέτησης επιτρέπουν. Το Δικαστήριο είναι συνεπώς της άποψης ότι το Νησί των Φιδιών δεν μπορεί να θεωρηθεί ως παράγοντας που διαμορφώνει την ουκρανική ακτογραμμή.

Για το λόγο αυτό, το Δικαστήριο θεωρεί ανάρμοστο να επιλέξει σημεία βάσης στο Νησί των Φιδιών για την κατασκευή μιας προσωρινής γραμμής ισαπόστασης μεταξύ των ακτών της Ρουμανίας και της Ουκρανίας. (…)

Έτσι απορρίφθηκε η αξίωση της Ουκρανίας (απεικονίζεται με μπλε γραμμή στην ακόλουθη εικόνα) να επιλεγούν σημεία βάσης στο Νησί των Φιδιών και συνεπώς να του αποδοθεί τελικά οποιαδήποτε επήρεια στην οριοθέτηση.

 

watermarked-Εικ.6

Εικόνα 6               Πηγή: http://www.icj-cij.org

 

Κατά το δεύτερο στάδιο της διαδικασίας τριών σταδίων το Δικαστήριο, εξετάζοντας κατά πόσον η ύπαρξη του Νησιού των Φιδιών αποτελεί συναφή περίσταση για τη μετατόπιση της προσωρινής γραμμής οριοθέτησης υπέρ της Ουκρανίας, επισήμανε ότι:

185. (…) Όπως έχει αποδείξει η νομολογία, το Δικαστήριο μπορεί κατά περίπτωση να αποφασίσει να μη λάβει υπόψη του πολύ μικρά νησιά ή να αποφασίσει να μην τους αποδώσει το πλήρες δυνητικό δικαίωμά τους σε θαλάσσιες ζώνες, εάν αυτή η προσέγγιση έχει δυσανάλογη επιρροή στην οριοθετική γραμμή υπό εξέταση. (…)

Και εν τέλει το Δικαστήριο αποφάσισε να μη ληφθεί υπόψη το Νησί των Φιδιών ως συναφής περίσταση για τη μετατόπιση της προσωρινής γραμμής ισαπόστασης, όπως φαίνεται στην ακόλουθη εικόνα με την τελική οριοθετική γραμμή.

 

watermarked-Εικ.7

Εικόνα 7                     Πηγή: http://www.icj-cij.org

 

Παρόμοιο σκεπτικό ακολουθήθηκε στην απόφαση του ITLOS για την οριοθέτηση μεταξύ Μπανγκλαντές – Μυανμάρ το 2012, όσον αφορά στην επίδραση του Νησιού του Αγίου Μαρτίνου (St. Martin’s Island) που ανήκει στο Μπανγκλαντές και βρίσκεται μπροστά από την ηπειρωτική ακτή της Μυανμάρ (εντός του κόκκινου κύκλου στην παρακάτω εικόνα).

 

watermarked-Εικ.8

Εικόνα 8               Πηγή: http://www.icj-cij.org

 

Σχετικά με την επιλογή ή όχι σημείων βάσης επί του νησιού αυτού για την κατασκευή της προσωρινής γραμμής οριοθέτησης το Δικαστήριο σημείωσε:

265. Αναφορικά με το ερώτημα κατά πόσον το νησί του Αγίου Μαρτίνου θα μπορούσε να επιλεγεί ως πηγή ενός σημείου βάσης, το Δικαστήριο είναι της άποψης ότι, επειδή βρίσκεται ακριβώς μπροστά από την ηπειρωτική ακτή και στην πλευρά της Μυανμάρ εμπρός από το τερματικό συνοριακό σημείο των δύο κρατών στον ποταμό Νάαφ, η επιλογή ενός σημείου βάσης στο νησί του Αγίου Μαρτίνου θα είχε ως αποτέλεσμα μια γραμμή που εμποδίζει την προβολή προς τη θάλασσα από την ακτή της Μυανμάρ. Κατά την άποψη του Δικαστηρίου, αυτό θα οδηγούσε σε μια αδικαιολόγητη διαστρέβλωση της οριοθετικής γραμμής, και θα συνέβαλε σε «μια δικαστική επανασχεδίαση της γεωγραφίας» (…). Για το λόγο αυτό, το Δικαστήριο εξαιρεί το νησί του Αγίου Μαρτίνου ως πηγή οποιουδήποτε σημείου βάσης.

Στη συνέχεια εξετάστηκε εάν η παρουσία του Νησιού του Αγίου Μαρτίνου συνιστούσε συναφή περίσταση για τη μετατόπιση της προσωρινής γραμμής οριοθέτησης υπέρ του Μπανγκλαντές, και το ITLOS έκρινε αρνητικά, βάσει του ακόλουθου σκεπτικού:

318. Το Νησί του Αγίου Μαρτίνου είναι ένα σημαντικό χαρακτηριστικό το οποίο θα μπορούσε να θεωρηθεί ως συναφής περίσταση στην παρούσα υπόθεση. Ωστόσο, εξαιτίας της θέσης του, η απόδοση επήρειας στο Νησί του Αγίου Μαρτίνου κατά την οριοθέτηση της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης και της Υφαλοκρηπίδας θα είχε ως αποτέλεσμα μια γραμμή η οποία θα εμπόδιζε την προβολή προς τη θάλασσα της ακτής της Μυανμάρ με τρόπο που θα προκαλούσε μια αδικαιολόγητη παραμόρφωση της οριοθετικής γραμμής. Η παραμορφωτική επίδραση ενός νησιού σε μια γραμμή ισαπόστασης μπορεί να αυξηθεί σημαντικά καθώς η γραμμή εκτείνεται πέραν των 12 ν.μ. από την ακτή.

 

watermarked-Εικ.9

Εικόνα 9            Πηγή: http://www.icj-cij.org

 

Έτσι η οριοθετική γραμμή διαμορφώθηκε από το Δικαστήριο όπως απεικονίζεται στην Εικόνα 9 με το Νησί του Αγίου Μαρτίνου να αποκτά μόνο χωρικά ύδατα, εξ ου και η καμπύλη που διαμορφώνεται από τα σημεία 1, 8 και 9.

Οι ανωτέρω αποφάσεις δημιουργούν σαφές αρνητικό προηγούμενο για την Ελλάδα αναφορικά με το Καστελόριζο. Το Νησί των Φιδιών απέχει σχεδόν εξίσου από τη φίλια ουκρανική ακτή και από την ξένη ρουμανική, ενώ το Νησί του Αγίου Μαρτίνου βρίσκεται πλησίον φίλιας ακτής και της ΑΟΖ/Υφαλοκρηπίδας αυτής. Το Καστελόριζο είναι σε ακόμη πιο δυσμενή θέση, καθώς απέχει ελάχιστα από τις πολύ μεγαλύτερου μήκους τουρκικές ακτές και ταυτόχρονα βρίσκεται σε μεγάλη απόσταση από τις αντίστοιχες φίλιες. Εφόσον η Ελλάδα ζητήσει από Διεθνές Δικαστήριο να του αποδοθεί ΑΟΖ/Υφαλοκρηπίδα, η Τουρκία θα ισχυριστεί πως έτσι θα εμποδίζεται η προβολή προς τη θάλασσα των νότιων ακτών της, κατά την ορολογία του ITLOS αναφορικά με το Νησί του Αγίου Μαρτίνου. Καθώς κάθε περίπτωση είναι μοναδική για τα Διεθνή Δικαστήρια δεν μπορεί να αποκλειστεί τελεσίδικα καμία δυνητική έκβαση, αλλά η απόδοση ΑΟΖ/Υφαλοκρηπίδας στο Καστελόριζο, έστω και περιορισμένης έκτασης, είναι μη συμβατή με το σκεπτικό αποφάσεων όπως αυτές που παρατέθηκαν προηγουμένως και θα πρέπει μάλλον να θεωρείται απίθανη.

Στην εγχώρια διαδικτυακή συζήτηση διατυπώνεται συχνά το επιχείρημα πως το Καστελόριζο δικαιούται ΑΟΖ/Υφαλοκρηπίδα γιατί είναι κατοικημένο από αιώνες, με πληθυσμό που έχει παράδοση στην αλιεία και εξαρτάται από αυτήν κλπ. Παρόμοια επιχειρήματα έχουν διατυπωθεί και στην υπόθεση οριοθέτησης μεταξύ Γροιλανδίας (Δανία) και νήσου Γιαν Μάγιεν (Νορβηγία). Η Δανία επικαλέστηκε ως επιχείρημα υπέρ της απόδοσης μεγαλύτερης έκτασης θαλάσσιων ζωνών στη Γροιλανδία πως ο πληθυσμός της τελευταίας ανέρχεται σε δεκάδες χιλιάδες ενώ του νορβηγικού νησιού σε λίγες δεκάδες επιστημονικού και τεχνικού προσωπικού. Επισήμανε επίσης την οικονομική εξάρτηση του γροιλανδικού πληθυσμού από την αλιεία και τις συναφείς δραστηριότητες αλλά και τον «πολιτισμικό παράγοντα» (cultural factor) που αφορά στη σχέση των κατοίκων με την ξηρά και την παρακείμενη θαλάσσια έκταση. Το ICJ απέρριψε την άποψη πως τα προηγούμενα αποτελούν συναφείς περιστάσεις για τη μετατόπιση της προσωρινής γραμμής οριοθέτησης υπέρ της Γροιλανδίας, επισημαίνοντας (παρ. 80):

80. (…) Το Δικαστήριο θα παρατηρούσε ότι η απόδοση θαλάσσιων περιοχών στην επικράτεια ενός Κράτους, η οποία, εκ φύσεως, προορίζεται να είναι μόνιμη, είναι μια νομική διαδικασία που βασίζεται αποκλειστικά στην κατοχή, από την εν λόγω επικράτεια, μιας ακτογραμμής. (…)

Πάντως, ως επιχείρημα υπέρ της απόδοσης ΑΟΖ/Υφαλοκρηπίδας στο Καστελόριζο η Ελλάδα θα μπορούσε να επικαλεστεί το σκεπτικό της απόφασης οριοθέτησης μεταξύ των νήσων Νέας Γης (Καναδάς) και Σαιντ Πιερ και Μικελόν (Γαλλία) το 1992. Το ειδικό Δικαστήριο που συστάθηκε για την περίπτωση απέδωσε, πέραν μιας ζώνης ΑΟΖ/Υφαλοκρηπίδας 12 έως 24 ν.μ. βόρεια και δυτικά των δύο γαλλικών νησιών, και μια αντίστοιχη ζώνη μήκους 188 ν.μ. προς το νότο, όπως φαίνεται στην ακόλουθη εικόνα.

 

watermarked-Εικ.10

Εικόνα 10             Πηγή: http://www.en.wikipedia.org

 

Ωστόσο, ο προσδιορισμός από το Δικαστήριο του πλάτους της ζώνης που αποδόθηκε στα γαλλικά νησιά βασίστηκε στην προβολή της μάζας ξηράς τους προς το νότο, εύρους 10,5 ναυτικών μιλίων περίπου. Στην περίπτωση του Καστελόριζου το πλάτος μιας αντίστοιχης ζώνης θα ήταν πολύ βραχύτερο, περίπου 2,6 ν.μ., με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί μια ΑΟΖ η αξιοποίηση της οποίας, λόγω περιορισμένου εύρους, θα είναι δυσχερής για αλιευτικούς ή εξορυκτικούς σκοπούς, καθιστώντας μη λειτουργική μια λύση όπως η ανωτέρω και συνεπώς μάλλον δύσκολο να υιοθετηθεί από τα Διεθνή Δικαστήρια.

Παρεμπιπτόντως, η μελέτη των ανωτέρω αποφάσεων και η κατανόηση του σκεπτικού τους ήταν αυτή ακριβώς που οδήγησε την ελληνική πλευρά να υποδείξει στην Κύπρο να οριοθετήσει την ΑΟΖ της με την Αίγυπτο χωρίς να λάβει υπόψη την ύπαρξη του Καστελόριζου, αλλά και την Κύπρο να αποδεχθεί την υπόδειξη αυτή. Το αποτέλεσμα είναι η συμφωνία οριοθέτησης των δύο κρατών να καθίσταται απρόσβλητη από νομικές καταγγελίες τρίτων χωρών, διαμορφώνοντας έτσι ένα ξεκάθαρο πλαίσιο για τη δραστηριοποίηση στην περιοχή των εταιρειών εξόρυξης υδρογονανθράκων.

Καταληκτικά, η ισχύουσα νομολογία δείχνει ότι η πλέον πιθανή κατάληξη είναι να μην αποδοθεί ΑΟΖ/Υφαλοκρηπίδα στο Καστελόριζο, παρά μόνο χωρικά ύδατα, τα οποία βεβαίως δικαιούται  κάθε νησί, νησίδα και βράχος του νησιωτικού συμπλέγματος.

 

Οριοθέτηση στην Ανατολική Μεσόγειο

Στην περίπτωση που το αρμόδιο Διεθνές Δικαστήριο δεν επιλέξει σημεία βάσης στο Καστελόριζο, όπως είναι και το πιθανότερο, οι ελληνικές ακτές που θα «παράγουν» δικαιώματα σε θαλάσσιες ζώνες στην Ανατολική Μεσόγειο θα είναι οι ανατολικές – νοτιοανατολικές ακτές της Ρόδου, της Καρπάθου, της Κάσου και της Κρήτης. Οι τουρκικές ακτές που προβάλλονται στις ίδιες θαλάσσιες περιοχές έχουν γενικά νότιο προσανατολισμό, με αποτέλεσμα οι ακτές των δύο χωρών να μην είναι αντικρινές αλλά παρακείμενες. Στην περίπτωση που η προσωρινή γραμμή που θα σχεδιαστεί είναι μια γραμμή ισαπόστασης είναι σχεδόν σίγουρο πως η Τουρκία, επικαλούμενη πως έτσι αποκόπτεται από θαλάσσιες περιοχές που είναι φυσική προέκταση των νότιων ακτών της, θα ζητήσει να αγνοηθούν πλήρως τα ελληνικά νησιά της περιοχής ή τουλάχιστον να μετατοπιστεί η γραμμή αυτή δυτικότερα. Το αποτέλεσμα θα είναι, κατά πάσα πιθανότητα,  η γραμμή αυτή να μετατοπιστεί προς τα δυτικά αυξάνοντας τις θαλάσσιες ζώνες που θα αποδοθούν, πάντα κατά το στάδιο αυτό, στην Τουρκία. Η μέθοδος με την οποία θα γίνει αυτό και το αποτέλεσμα που θα επιφέρει δεν μπορούν να προκαθοριστούν με βεβαιότητα. Σε προηγούμενες αποφάσεις τα Διεθνή Δικαστήρια εφάρμοσαν διάφορες μεθόδους σε παρόμοιες περιπτώσεις, όπως η προαναφερθείσα οριοθέτηση μεταξύ των νησιωτικών ακτών του Καναδά και των γαλλικών νησιών Σαιντ Πιερ και Μικελόν όπου η ΑΟΖ/Υφαλοκρηπίδα που αποδόθηκε στα δύο νησιά κατασκευάστηκε με βάση την προβολή των ακτών τους προς το νότο, ή η οριοθέτηση μεταξύ Ηνωμένου Βασιλείου – Γαλλίας (1977) όσον αφορά ειδικά τα νησιά Σίλλυ, αποκαλούμενη και «μέθοδος της διχοτόμου γωνίας». Στην τελευταία περίπτωση, όπως φαίνεται στην ακόλουθη εικόνα (με τα νησιά εντός του κόκκινου κύκλου), το Δικαστήριο χάραξε δύο γραμμές, την πρώτη εξ αυτών χωρίς να λάβει υπόψη του την ύπαρξη των Σίλλυ (απεικονίζεται με παύλα – τελεία – παύλα) και τη δεύτερη αποδίδοντάς τους πλήρη επήρεια (απεικονίζεται με παύλα – τελεία – τελεία –παύλα). Στη συνέχεια χάραξε την τελική οριοθετική γραμμή μεταξύ των σημείων Μ και Ν, η οποία διχοτομεί τη γωνία που δημιουργούν οι δύο προηγούμενες, αποδίδοντας έτσι στα νησιά Σίλλυ το ήμισυ της μέγιστης επήρειας που θα μπορούσαν να έχουν.

 

watermarked-Εικ.11

Εικόνα 11       Πηγή: http://www.icj-cij.org

 

Παρόμοια προσέγγιση εφαρμόστηκε από το ICJ πολύ πρόσφατα, το Φεβρουάριο του 2018, στην οριοθέτηση ανάμεσα σε Κόστα Ρίκα και Νικαράγουα στον Ειρηνικό Ωκεανό. Κατά την εξέταση των συναφών περιστάσεων για τη μετατόπιση ή μη της προσωρινής γραμμής οριοθέτησης αναδύθηκε το ζήτημα της επίδρασης της χερσονήσου της Αγίας Ελένης λόγω της θέσης της και του σχήματός της. Αφού το ICJ επεσήμανε ότι τα σημεία βάσης επί της χερσονήσου αυτής επηρεάζουν το σχήμα της οριοθετικής γραμμής σε απόσταση έως 120 ν.μ. από τις ακτές των δύο κρατών, υπογράμμισε:

193. (…) «Το Δικαστήριο θεωρεί ότι τέτοια σημεία βάσης έχουν δυσανάλογη επιρροή στην κατεύθυνση της προσωρινής γραμμής ισαπόστασης. Το Δικαστήριο επίσης θεωρεί ότι, πέραν της χωρικής θάλασσας, η επιρροή της Χερσονήσου της Αγίας Ελένης επί της προσωρινής γραμμής ισαπόστασης συνεπάγεται μια μείζονα αποκοπή των προβολών των ακτογραμμών της Νικαράγουα. Κατά την άποψη του Δικαστηρίου, αυτό το φαινόμενο αποκοπής είναι άδικο.

Για την αποκατάσταση αυτού του «άδικου» (inequitable) φαινομένου αποκοπής των προβολών των ακτογραμμών της Νικαράγουα από τις θαλάσσιες εκτάσεις, πραγματοποιήθηκε η μετατόπιση της προσωρινής γραμμής οριοθέτησης με παρόμοια μέθοδο με αυτήν που έγινε για τα νησιά της Μάγχης. Με τον τρόπο αυτό αποδόθηκε στη χερσόνησο της Αγίας Ελένης το ήμισυ της μέγιστης επίδρασης που αυτή θα μπορούσε να έχει επί της γραμμής αυτής, ή διαφορετικά, μοιράστηκε εξίσου μεταξύ των δύο χωρών το διαφιλονικούμενο τμήμα θαλάσσιας έκτασης που προέκυψε μετά την κατασκευή δύο οριοθετικών γραμμών βάσει μηδενικής και πλήρους επήρειας της χερσονήσου αντίστοιχα, όπως φαίνεται στην επόμενη εικόνα.

 

watermarked-Εικ.12

Εικόνα 12                    Πηγή: http://www.icj-cij.org

 

Στην περίπτωση της Ανατολικής Μεσογείου, εφόσον υιοθετηθεί μια παρόμοια προσέγγιση, το αποτέλεσμα θα προσομοιάζει με αυτό της ακόλουθης εικόνας.

 

watermarked-Εικ.13

Εικόνα 13               Πηγή: Google Maps, ιδία επεξεργασία

 

Η κόκκινη γραμμή είναι η γραμμή με μηδενική επήρεια των ακτών των ελληνικών νησιών (δηλαδή η μαξιμαλιστική τουρκική θέση), η μπλε γραμμή είναι η μέγιστη επήρεια των ελληνικών νησιών (ήτοι η μαξιμαλιστική ελληνική θέση βάσει της γραμμής ισαπόστασης) και η κίτρινη γραμμή είναι η διχοτόμος της γωνίας που δημιουργούν οι δύο πρώτες, με την έκταση δυτικά αυτής να αποδίδεται στην Ελλάδα και ανατολικά αυτής στην Τουρκία. Σε περίπτωση που η οριοθέτηση γίνει με βάση την προβολή των τουρκικών ακτών προς νότο, όπως στην οριοθέτηση των νησιών Σαιντ Πιερ και Μικελόν, η αντίστοιχη οριοθετική γραμμή (με γκρι χρώμα) θα διέρχεται από το ανατολικότερο σημείο της ακτογραμμής της Ρόδου. Παρεμπιπτόντως, σε αμφότερες τις περιπτώσεις είναι φανερό πως η τουρκική ΑΟΖ/υφαλοκρηπίδα θα βρίσκεται σε επαφή με την αντίστοιχη αιγυπτιακή. Δεν μπορεί να αποκλειστεί επίσης η εφαρμογή παραλλαγών των ανωτέρω μεθόδων, όπως π.χ. η τριχοτόμηση της δημιουργούμενης γωνίας και η απόδοση του ενός τρίτου και των δύο τρίτων της διεκδικούμενης έκτασης σε Ελλάδα και Τουρκία ή αντιστρόφως, ή και να προκριθεί μια διαδικασία οριοθέτησης διαφορετική από τις ανωτέρω. Βεβαίως, οποιαδήποτε λύση και εάν επιλεγεί, θα υπόκειται και στον έλεγχο αναφορικά με την ύπαρξη δυσαναλογικότητας μεταξύ του λόγου του μήκους των συναφών ακτών των δύο χωρών και του λόγου των αποδιδόμενων εκτάσεων.

 

Οριοθέτηση στο Αιγαίο

Η θέση της Τουρκίας αναφορικά με την οριοθέτηση στο χώρο του Αιγαίου είναι όμοια με αυτή για την Ανατολική Μεσόγειο: θεωρεί καταρχήν πως τα ανατολικά ευρισκόμενα ελληνικά νησιά φράσσουν την προβολή της Μικρασιατικής ακτής προς τη θάλασσα, με αποτέλεσμα να μην πρέπει να τους αποδοθεί ΑΟΖ/υφαλοκρηπίδα παρά μόνο χωρικά ύδατα. Η ελληνική θέση είναι πως τα νησιά έχουν πλήρη δικαιώματα σε θαλάσσιες ζώνες τα οποία πρέπει να καθοριστούν με τη μέθοδο της μέσης γραμμής/γραμμής ισαπόστασης. Όπως αναφέρθηκε και σε προηγούμενη ενότητα, σε περίπτωση προσφυγής των δύο χωρών σε διαιτησία κρίσιμης σημασίας είναι εάν θα επιλεγούν σημεία βάσης για την κατασκευή της προσωρινής γραμμής οριοθέτησης στα ανατολικά νησιά του Αιγαίου. Είναι γεγονός πως, βάσει της γεωγραφικής πραγματικότητας, η προβολή προς τη θάλασσα των τουρκικών ακτών όντως φράσσεται από τα ελληνικά νησιά, με αποτέλεσμα να είναι λίαν πιθανό πως αυτά θα αγνοηθούν όσον αφορά την επιλογή σημείων βάσης για την κατασκευή της προσωρινής γραμμής οριοθέτησης από το αρμόδιο Διεθνές Δικαστήριο, κυρίως λόγω της μεγάλης απόστασής τους από τις ελληνικές ηπειρωτικές ακτές και, σε κάποιες περιπτώσεις, της αντίστοιχης πολύ μικρής από τις αντίστοιχες τουρκικές. Ο λόγος γίνεται βεβαίως για τα νησιά της Σαμοθράκης, της Λήμνου, του Αγίου Ευστρατίου, της Λέσβου, της Χίου, των Ψαρών, της Σάμου, της Ικαρίας και των Δωδεκανήσων.

Είναι όμως επίσης γεγονός πως η περίπτωση των ελληνικών νησιών του Ανατολικού Αιγαίου διαφέρει ριζικά από αυτήν του Καστελόριζου: τα ελληνικά νησιά δεν είναι απομονωμένα αλλά διεσπαρμένα σε όλο το μήκος του Αιγαίου απέναντι από τη Μικρασιατική ακτή, ενώ σε σχέση με αυτήν, λόγω του μεγέθους τους, δεν υστερούν δραματικά ως προς το μήκος των ακτών τους. Συνεπώς δε φαίνεται πιθανό ότι θα «περικυκλωθούν» από τουρκική ΑΟΖ/Υφαλοκρηπίδα, αλλά μάλλον θα απαιτηθεί διαφορετική αντιμετώπιση στην περίπτωσή τους, π.χ. η απόδοση σε αυτά θαλάσσιων ζωνών αποκλειστικά προς δυσμάς, εφαρμόζοντας μια διαδικασία παρόμοια με την περίπτωση των νησιών Σαιντ Πιερ και Μικελόν.

Η Τουρκία βέβαια δεν περιορίζεται στα ανατολικότερα ελληνικά νησιά αλλά ισχυρίζεται πως πρέπει να αγνοηθούν γενικά όλα τα νησιά του Αιγαίου και η οριοθετική γραμμή να σχεδιαστεί χρησιμοποιώντας σημεία βάσης αποκλειστικά στις ηπειρωτικές ακτές των δύο χωρών. Ο λόγος είναι ότι η Ελλάδα κατέχει αριθμό νησιών ή νησιωτικών συμπλεγμάτων σε περιορισμένη απόσταση από την ηπειρωτική ακτή της, γεγονός που μπορεί να της προσδώσει πλεονέκτημα κατά τη χάραξη της προσωρινής γραμμής οριοθέτησης, όπως αποδεικνύεται από την αντιμετώπιση που χρήζουν από τη νομολογία τα νησιά που βρίσκονται πλησίον φίλιας ακτής – τα λεγόμενα «νησιά παρυφής» (frindge islands).

Μια τέτοια περίπτωση αφορά την οριοθέτηση από ένα Διαιτητικό Δικαστήριο των θαλάσσιων ζωνών μεταξύ Ερυθραίας και Υεμένης το 1996. Το Δικαστήριο, εξετάζοντας την επιλογή σημείων βάσης στην ακτή της Υεμένης τα οποία θα χρησιμοποιούνταν για τη χάραξη της προσωρινής γραμμής οριοθέτησης, αποφάσισε καταρχήν να λάβει υπόψη του την ύπαρξη του σχετικά μεγάλου και κατοικημένου νησιού του Καμαράν ως τμήματος της ακτής της Υεμένης, η θέση του οποίου φαίνεται στην ακόλουθη εικόνα.

 

watermarked-Εικ.14

Εικόνα 14                   Πηγή: http://www.pca-cpa.org

 

Στη συνέχεια το Δικαστήριο προβληματίστηκε για τα μικρότερα νησιά βορειότερα του Καμαράν, για να καταλήξει:

151.Το ερώτημα παραμένει αναφορικά με τα νησιά βόρεια του Καμαράν. Η σχετικά μεγάλη νησίδα Τικφάς, και τα μικρότερα νησιά Καταμά και Ουκμπάν δυτικότερα, όλα φαίνεται να αποτελούν μέρος ενός σύνθετου συστήματος νησιών, νησίδων και υφάλων που φρουρούν αυτό το τμήμα της ακτής. Αυτό είναι όντως, κατά την άποψη του Δικαστηρίου, ένα «σύστημα παρυφής» του είδους που εξετάζεται στο άρθρο 7 της Σύμβασης, παρόλο που η Υεμένη δε φαίνεται να το έχει χαρακτηρίσει ως τέτοιο. (…) Είναι ωστόσο η θέση του Δικαστηρίου ότι είναι ορθό να χρησιμοποιηθούν ως σημεία βάσης της μέσης γραμμής όχι μόνο το Καμαράν και τα νησιά-δορυφόροι του που εμφανίζονται στο Χάρτη 12.1 της Υεμένης, αλλά επίσης και οι νησίδες στα βορειοδυτικά ονόματι Ουκμπάν και Καταμά.

Βάσει λοιπόν του ανωτέρω δεδικασμένου είναι πολύ πιθανό πως τελικά θα επιλεγούν σημεία βάσης για τη χάραξη της προσωρινής γραμμής οριοθέτησης όχι μόνο επί της ελληνικής ηπειρωτικής ακτής αλλά και επί μεμονωμένων ελληνικών νησιών ή νησιωτικών συμπλεγμάτων στο Αιγαίο, ειδικά εφόσον αυτά βρίσκονται σε περιορισμένη απόσταση από αυτήν. Τέτοιες περιπτώσεις θα μπορούσαν να είναι η Θάσος, οι Σποράδες, η Σκύρος και οι Κυκλάδες, ενώ για την Τουρκία κάτι ανάλογο θα ίσχυε για την Ίμβρο και την Τένεδο. Εφόσον επιλεγεί αυτή η μέθοδος η προσωρινή γραμμή (με κίτρινο χρώμα) θα έχει μια μορφή παρόμοια με αυτήν που φαίνεται στην ακόλουθη εικόνα.

 

watermarked-Εικ.15

Εικόνα 15                   Πηγή: Google Maps, ιδία επεξεργασία

 

Η προσωρινή γραμμή οριοθέτησης θα ήταν ουσιαστικά μια γραμμή ισαπόστασης η οποία θα σχεδιαζόταν με σημεία βάσης στις ελληνικές ακτές της Θράκης, τη Θάσο, το ανατολικό άκρο της χερσονήσου του Αγίου Όρους, το ανατολικότερο νησί των Σποράδων, τη Σκύρο, το ανατολικότερο άκρο της Εύβοιας και τα ανατολικότερα νησιά των Κυκλάδων. Αντίστοιχα, τα κυριότερα σημεία βάσης στις τουρκικές ακτές θα ήταν στην Ανατολική Θράκη, την Ίμβρο, το εξέχον ακρωτήριο βόρεια της Λέσβου, τη χερσόνησο της Ερυθραίας και τα ακρωτήρια απέναντι από τα Δωδεκάνησα. Εάν η αντιμετώπιση των ανατολικότερων νησιών του Αιγαίου είναι παρόμοια με αυτή των νησιών Σαιντ Πιερ και Μικελόν, η προβολή των τουρκικών ακτών θα περιορίζεται στις εκτάσεις μεταξύ των νησιών αυτών, τα οποία έτσι δε θα περιβληθούν από τουρκική ΑΟΖ/Υφαλοκρηπίδα αλλά οι θαλάσσιες ζώνες δυτικά αυτών (με μπλε διαγράμμιση στην προηγούμενη εικόνα) θα αποδοθούν στην Ελλάδα. Νοτίως της γραμμής Σάμου – Ικαρίας η θέση και ο αριθμός των Δωδεκανησιακών νησιών φαίνεται να αποκλείει την πιθανότητα να αποδοθεί στην Τουρκία ΑΟΖ/Υφαλοκρηπίδα στα δυτικά τους, λόγω και της παρουσίας του συμπλέγματος των Κυκλάδων. Θα ακολουθήσει βεβαίως η εξέταση συναφών περιστάσεων για τη μετατόπιση της γραμμής ανατολικότερα ή δυτικότερα και σε τρίτο στάδιο η δοκιμή δυσαναλογικότητας μεταξύ του λόγου των μηκών των συναφών ακτών Ελλάδας και Τουρκίας και του λόγου των αποδιδόμενων θαλάσσιων εκτάσεων σε κάθε χώρα. Επισημαίνεται πως στην παραπάνω εικόνα δεν έχουν αποδοθεί τα χωρικά ύδατα των δύο χωρών, τα οποία θα μεταβάλλουν το όριο της οριοθετικής γραμμής σε απόσταση 6 ή και 12 ν.μ. από τις ακτές των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου.

 

Οριοθέτηση και χωρικά ύδατα: Να επεκτείνει κανείς ή να μην επεκτείνει;

Η δυνατότητα της επέκτασης των χωρικών υδάτων από τα 6 έως στα 12 ναυτικά μίλια αποτελεί νόμιμο δικαίωμα της Ελλάδας το οποίο μπορεί να ασκηθεί χωρίς καμία προϋπόθεση, όπως αναφέρεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας. Το γεγονός ωστόσο ότι δεν ασκείται και ακόμη περισσότερο ότι έχει ενταχθεί στην ελληνοτουρκική διαπραγμάτευση για τον καθορισμό των θαλάσσιων ζωνών έχει επισύρει πολλές αρνητικές αντιδράσεις. Λαμβάνοντας ως υπόθεση εργασίας ότι μια ελληνοτουρκική συμφωνία, βασισμένη στο σκεπτικό των Διεθνών Δικαστηρίων όπως αυτό αναφέρθηκε προηγουμένως, θα έχει ως αποτέλεσμα μια οριοθετική γραμμή παρόμοια με αυτήν της εικόνας 15, είναι ενδιαφέρον να καταδειχθεί τι θα ισχύει σε περίπτωση που η συμφωνία αυτή γίνει με το εύρος των χωρικών υδάτων των δύο χωρών στα 6 ή στα 12 ν.μ. Οι δύο εκδοχές παρουσιάζονται κατά προσέγγιση στους ακόλουθους χάρτες.

watermarked-Εικ.16

Εικόνα 16                           Πηγή: http://www.slpress.gr, ιδία επεξεργασία

Στο χάρτη Α τα χωρικά ύδατα των δύο χωρών έχουν εύρος 6 ν.μ. ενώ στο χάρτη Β εύρος 12 ν.μ. Τα ελληνικά χωρικά ύδατα συμβολίζονται με μπλε χρώμα, τα τουρκικά με κόκκινο και η γραμμή με κίτρινο χρώμα είναι το όριο των θαλάσσιων ζωνών, με τις εκτάσεις λευκού χρώματος δυτικά αυτού να αποτελούν την ελληνική ΑΟΖ/Υφαλοκρηπίδα και ανατολικά αυτού την αντίστοιχη τουρκική.

Είναι προφανής η συνέπεια της επέκτασης των χωρικών υδάτων της Ελλάδας στο Ανατολικό Αιγαίο: καθώς, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, το δικαίωμα σε χωρικά ύδατα ενός κράτους υπερισχύει του δικαιώματος σε ΑΟΖ/Υφαλοκρηπίδα ενός άλλου κράτους, μεγάλες περιοχές που στο χάρτη Α ανήκουν στις τουρκικές θαλάσσιες ζώνες θα ενταχθούν στα χωρικά ύδατα των ελληνικών νησιών μετά την επέκταση αυτών, όπως φαίνεται στο χάρτη Β. Πιο απλά, η επέκταση των ελληνικών χωρικών υδάτων θα μειώσει κατά πολύ την έκταση που θα απομένει για να αποδοθεί στην τουρκική ΑΟΖ/Υφαλοκρηπίδα.

Προκύπτει συνεπώς το ερώτημα, για ποιο λόγο η Ελλάδα ενέταξε στη διαπραγμάτευση για τις θαλάσσιες ζώνες ένα δικαίωμα που της αποδίδει μόνο πλεονεκτήματα. Η απάντηση είναι ότι, σε αντίθεση με το Αιγαίο, η υφιστάμενη νομολογία αποδίδει σαφές προβάδισμα στις τουρκικές θέσεις όσον αφορά στην οριοθέτηση πέριξ του Καστελόριζου και στην Ανατολική Μεσόγειο, όπως αναλύθηκε στις σχετικές ενότητες του παρόντος κειμένου. Επομένως η Ελλάδα φαίνεται να εξετάζει την «ανταλλαγή» της περιορισμένης ή και καθόλου επέκτασης των χωρικών της υδάτων, τουλάχιστον στο Ανατολικό Αιγαίο, με ευνοϊκότερη για τις ελληνικές θέσεις συμφωνία για την ΑΟΖ/Υφαλοκρηπίδα σε άλλα σημεία του Αιγαίου ή στην Ανατολική Μεσόγειο. Τα συμπεράσματα αυτά προκύπτουν από έγγραφο της Δ1 Διευθύνσεως του Υπουργείου Εξωτερικών με τίτλο «Απεικόνιση των ορίων της ελληνικής υφαλοκρηπίδας στην Ανατολική Μεσόγειο», αποσπάσματα του οποίου δημοσιεύθηκαν σε άρθρο των Σ. Λυγερού και Δ. Κωνσταντακόπουλου το Νοέμβριο του 2010 στην εφημερίδα «Κόσμος του Επενδυτή». Στο έγγραφο αυτό αναφέρεται μεταξύ άλλων:

«Στο πλαίσιο της οριοθέτησης των θαλάσσιων ζωνών με την Τουρκία, δεν είναι σκόπιμο να γίνεται διάκριση μεταξύ της υφαλοκρηπίδας του Αιγαίου και της υφαλοκρηπίδας της Ανατολικής Μεσογείου, όπως επιδιώκεται από την τουρκική πλευρά… Τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας επί της υφαλοκρηπίδας της Ανατολικής Μεσογείου θα πρέπει να ενταχθούν στη συνολική διαπραγμάτευση (ή δικαστική επίλυση της διαφοράς) με την Τουρκία. Ενδεχόμενη δε αποσπασματική εξέταση της υφαλοκρηπίδας του Καστελόριζου δεν θα είναι προς όφελος της Χώρας… Σε μια τέτοια περίπτωση, είναι σχεδόν βέβαιη η αναγνώριση ‘μειωμένης επήρειας’ στο Καστελόριζο, ενώ θα έχει χαθεί το διαπραγματευτικό χαρτί των χωρικών υδάτων, αλλά και το ενδεχόμενο ‘συμψηφισμού’ με τις διεκδικήσεις μας στο Αιγαίο».

Έτσι γίνεται κατανοητός και ο λόγος που η Τουρκία επιδιώκει ξεχωριστή διαπραγμάτευση για το Καστελόριζο και την Ανατολική Μεσόγειο: θεωρώντας ότι στην περιοχή αυτή θα της αποδοθεί η μεγάλη πλειοψηφία των διαφιλονικούμενων θαλάσσιων εκτάσεων, εκτιμά πως το γεγονός αυτό η Ελλάδα θα επιχειρήσει να το αντισταθμίσει ζητώντας περισσότερες εκτάσεις στο Αιγαίο, ενώ σε περίπτωση διεθνούς διαιτησίας είναι πιθανό, ειδικά μετά από τη δοκιμή δυσαναλογικότητας κατά το τρίτο στάδιο της διαδικασίας οριοθέτησης, το αρμόδιο Διεθνές Δικαστήριο να αποφασίσει επίσης την απόδοση στη χώρα μας μεγαλύτερης έκτασης ΑΟΖ/Υφαλοκρηπίδας στο Αιγαίο. Όπως προκύπτει από το ανωτέρω έγγραφο η ελληνική πλευρά δεν αποδέχεται τη θέση αυτή, ενώ στο θέμα της επέκτασης των χωρικών υδάτων κρίνει ότι μπορεί να το χρησιμοποιήσει ως «διαπραγματευτικό χαρτί» για την εξασφάλιση ανταλλαγμάτων, όπως έχει κάθε δικαίωμα να κάνει προκειμένου να επιτύχει την καλύτερη δυνατή συμφωνία για τα εθνικά συμφέροντα.

Ελληνοτουρκική οριοθέτηση: Διακρατική συμφωνία, διεθνής διαιτησία ή μη λύση

Οι τρεις δυνατές εκδοχές, μεσοπρόθεσμα, αναφορικά με την οριοθέτηση της ΑΟΖ/Υφαλοκρηπίδας Ελλάδας – Τουρκίας είναι α) η επίτευξη συμφωνίας μεταξύ των δύο χωρών, β) η προσφυγή από κοινού σε Διεθνές Δικαστήριο και γ) η διατήρηση της υπάρχουσας κατάστασης, δηλαδή η μη οριοθέτησης θαλάσσιων ζωνών. Αναλυτικότερα:

α) Η επίτευξη διακρατικής συμφωνίας για την οριοθέτηση ΑΟΖ/Υφαλοκρηπίδας φαίνεται προς στιγμήν η λιγότερο πιθανή εξέλιξη. Θα πρόκειται για εντυπωσιακή στροφή στην εξωτερική πολιτική των δύο χωρών και σε αντίθεση με το επικρατούν κλίμα στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, ενώ θα πρέπει να εξηγηθεί στην εγχώρια κοινή γνώμη η οπισθοχώρηση από θέσεις οι οποίες, αν και ουσιαστικά μαξιμαλιστικές, προωθούνταν επί μακρόν στο εσωτερικό τους ως «δίκαιες», «σωστές» ή «νόμιμες». Επίσης, η επίτευξη του όποιου συμβιβασμού ίσως κρινόταν πως θα θεωρηθεί ως υποχωρητικότητα ή αδυναμία από την άλλη πλευρά ή τρίτα κράτη.

β) Η προσφυγή των δύο χωρών σε Διεθνή Διαιτησία, περισσότερο πιθανό σενάριο, θα έχει ως αποτέλεσμα την οριοθέτηση της ΑΟΖ/Υφαλοκρηπίδας από το αρμόδιο Διεθνές Δικαστήριο. Στις προηγούμενες ενότητες του κειμένου έχει γίνει αναφορά στο σκεπτικό των Δικαστηρίων και την ισχύουσα νομολογία για τις περιοχές του Καστελόριζου, της Ανατολικής Μεσογείου και του Αιγαίου. Είναι δεδομένο ότι κάθε υπόθεση είναι μοναδική, επομένως δεν μπορεί να προεξοφληθεί κανένα αποτέλεσμα, το σίγουρο όμως είναι πως οι πιθανότητες να οριοθετηθεί η ΑΟΖ/Υφαλοκρηπίδα με βάση τη μέση γραμμή, κάτι που θεωρείται βέβαιο από την κοινή γνώμη, είναι ελάχιστες όσον αφορά στο ζήτημα του Καστελόριζου και σημαντικά μειωμένες για την Ανατολική Μεσόγειο και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Βεβαίως η συντριπτική πλειοψηφία των περιοχών στο σύνολο του Αιγαίου θα αποδιδόταν στην ελληνική ΑΟΖ/Υφαλοκρηπίδα. Είναι επίσης μάλλον σίγουρο πως τόσο η Ελλάδα όσο και η Τουρκία θα έσπευδαν να δηλώσουν κατά την από κοινού προσφυγή τους στο Δικαστήριο ως εύρος των χωρικών υδάτων τους τα 12 ν.μ. προσπαθώντας να διασφαλίσουν εξαρχής το μέγιστο των δικαιωμάτων τους επί των διεκδικούμενων περιοχών.

γ) Η παράταση της ισχύουσας κατάστασης με τη μη οριοθέτηση ΑΟΖ/Υφαλοκρηπίδας στο ορατό μέλλον μοιάζει να είναι η επικρατέστερη εκδοχή. Πέρα από την αποφυγή του πολιτικού κόστους από τις αντιδράσεις της κοινής γνώμης και στις δύο χώρες, η Τουρκία ειδικά θα ήθελε να αποφύγει οποιουδήποτε είδους συμφωνία που αντιτίθεται στο καθεστώς διαρκούς «γκριζαρίσματος», ασάφειας και συνδιεκδικήσεων που προσπαθεί να επιβάλλει στις ελληνοτουρκικές σχέσεις προκειμένου να μεγιστοποιήσει τις απαιτήσεις της. Είναι φανερό πως οι Τούρκοι επενδύουν στο σενάριο της αξιοποίησης των ενεργειακών κοιτασμάτων της Ανατολικής Μεσογείου όχι μέσω οριοθέτησης αλλά κατά κύριο λόγο με τη χρήση της στρατιωτικής και διπλωματικής ισχύος της χώρας τους. Αξίζει επίσης να σημειωθεί πως η οριοθέτηση της ΑΟΖ θα επιτρέπει στον αλιευτικό στόλο της κάθε χώρας να δραστηριοποιείται μόνον εντός αυτής, ενώ σήμερα τα ελληνικά και τουρκικά αλιευτικά μπορούν νομίμως να δραστηριοποιούνται έως και 6 ν.μ. από τις ακτές των δύο χωρών (αλλά και τις ακτές όσων κρατών της Ανατολικής Μεσογείου δεν έχουν ανακηρύξει και οριοθετήσει την ΑΟΖ τους). Δεν είναι εξάλλου τυχαία η μέχρι στιγμής απροθυμία της Ιταλίας να «αναβαθμίσει» το ισχύον όριο της Υφαλοκρηπίδας της με την Ελλάδα σε όριο και της ΑΟΖ. Προβλήματα ενδεχομένως να προκύψουν και από την ύπαρξη τουρκικής ΑΟΖ/Υφαλοκρηπίδας κάτωθεν του ελληνικού FIR. Τέλος, η οριοθέτηση θαλάσσιων ζωνών, είτε με διακρατική συμφωνία είτε με απόφαση Διεθνούς Δικαστηρίου, ειδικά εφόσον επαληθευτούν οι εκτιμήσεις για την περιοχή του Καστελόριζου και της Ανατολικής Μεσογείου βάσει της ισχύουσας νομολογίας, θα έχει ως αποτέλεσμα η Ελλάδα και Τουρκία να ασκήσουν αμέσως τα κυριαρχικά τους δικαιώματα επί των πολύ ελπιδοφόρων κοιτασμάτων υδρογονανθράκων της περιοχής τα οποία θα κατανεμηθούν σε αμφότερες. Και εάν η Ελλάδα αποτελεί ένα κράτος με προβλέψιμη έως υποτακτική συμπεριφορά, πλήρως ενταγμένο στις αμυντικές και διπλωματικές δομές του Δυτικού κόσμου, η απόκτηση και εκμετάλλευση τεράστιων κοιτασμάτων πετρελαίου και φυσικού αερίου από τη μη ελεγχόμενη, απρόβλεπτη, ταραχοποιό Τουρκία μάλλον θα προξενούσε ανησυχία σε όλους τους μεγάλους παίκτες της περιοχής (ΗΠΑ, ΕΕ, Ρωσία, Ισραήλ, αραβικές χώρες με πλούσια κοιτάσματα υδρογονανθράκων).

Επίλογος

Οι διατάξεις του Διεθνούς Δικαίου και οι συναφείς αποφάσεις των Διεθνών Δικαστηρίων για τις οριοθετήσεις θαλάσσιων ζωνών αποδεικνύουν πως η πραγματικότητα είναι διαφορετική σε σχέση με όσα ακούει εδώ και χρόνια για το θέμα αυτό η κοινή γνώμη στην Ελλάδα, κυρίως όσον αφορά στο κρίσιμο ζήτημα των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου και του Καστελόριζου. Η διεθνής νομολογία, αν και μπορεί να οδηγήσει σε σχετικά ασφαλείς εκτιμήσεις για πτυχές της οριοθέτησης μέσω της νομικής οδού, έχει φροντίσει να ξεκαθαρίσει πως κάθε περίπτωση είναι μοναδική, συνεπώς αυτό που μπορεί να υποστηριχθεί, έστω και με μια δόση υπερβολής, είναι ότι το μόνο δεδομένο είναι πως τίποτα δεν είναι δεδομένο.

Πάντως, από τεχνικής και νομικής άποψης η διαδικασία οριοθέτησης μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας θα είναι εξαιρετικά ενδιαφέρουσα. Η ύπαρξη παρακείμενων και αντικρινών ηπειρωτικών και νησιωτικών ακτών, ο μεγάλος αριθμός νησιών ποικίλου μεγέθους και θέσης, η ύπαρξη νησιών παρυφής και μεμονωμένων νήσων κοντά σε φίλια ή ξένη ακτή, είναι όλοι παράγοντες που θα αυξήσουν σημαντικά το βαθμό δυσκολίας για την εύρεση δίκαιης λύσης σε περίπτωση δικαστικής επίλυσης. Εφόσον επιλεγεί ο δρόμος αυτός η κοινή γνώμη θα πρέπει να είναι προετοιμασμένη για μακροχρόνια διαδικασία η οποία είναι πιθανό να καταλήξει σε αποτέλεσμα που θα απέχει από αυτό που σήμερα θεωρείται δίκαιο ή έστω επιθυμητό. Εν τέλει, το ζήτημα της οριοθέτησης της ελληνοτουρκικής ΑΟΖ/Υφαλοκρηπίδας αποτελεί ένα ακόμη πεδίο όπου θα κριθεί, μεταξύ άλλων, το επίπεδο ενημέρωσης αλλά και ωριμότητας της ελληνικής κοινωνίας όσον αφορά καίριας σημασίας ζητήματα που ενδέχεται να επηρεάσουν καθοριστικά την πορεία της χώρας το πρώτο μισό του 21ου αιώνα.

Τον πρόσφατα εκλιπόντα δημοσιογράφο Βαγγέλη Παγώτση, εκδότη και διευθυντή του περιοδικού «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΜΥΝΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ» και συγγραφέα πολλών άρθρων και μονογραφιών για ναυτικά θέματα, τον γνώρισα αποκλειστικά και μόνο μέσω των κειμένων του. Ωστόσο, τα άρθρα του σχετικά με το θέμα της ΑΟΖ σε αριθμό τευχών της ΕΑ&Τ και κυρίως η εμβληματική μονογραφία του με τίτλο «ΑΟΖ και ΥΦΑΛΟΚΡΗΠΙΔΑ – ΜΥΘΟΣ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» συνέβαλαν καθοριστικά στο να διαμορφώσω την άποψή μου για το ζήτημα αυτό, να συνειδητοποιήσω τη σημασία της έρευνας για πράγματα που άλλοι θεωρούν θέσφατα αλλά και να κατανοήσω πόσο προβληματική είναι η παρεχόμενη ενημέρωση και πληροφόρηση. Πάνω από όλα, συνέβαλλαν ώστε να απαλλαγώ από το μύθο και να αντικρίσω την πραγματικότητα. Για το λόγο αυτό αφιερώνω στην μνήμη του το παρόν κείμενο, ανταποκρινόμενος στην προτροπή του στο τέλος της ανωτέρω μονογραφίας όσον αφορά στην απαίτηση ωριμότητας κατά την αντιμετώπιση τέτοιων κρίσιμων εθνικών θεμάτων: «Η ευθύνη δεν βαραίνει μόνον τους πολιτικούς αλλά και τους πολίτες».

Πηγές

54 Responses to Ελληνική ΑΟΖ: Αναζητώντας την Αλήθεια

 1. Konstantinos Zikidis says:

  Το κείμενο αποτελεί μία ολοκληρωμένη και ψύχραιμη ανάλυση επί του θέματος της ενδεχόμενης ανακήρυξης ΑΟΖ στην περιοχή του Καστελλορίζου. Ευχαριστούμε τον Ηλία από Κομοτηνή, ο οποίος ανέπτυξε αυτήν την μάλλον αντιδημοφιλή προσέγγιση, ενάντια στην επικρατούσα ΑΟΖολογία και στην νέα Μεγάλη Ιδέα, η πραγμάτωση της οποίας θα επιτρέψει την εξόρυξη τρισμεγίστων ποσοτήτων υδρογονανθράκων και θα μας κάνει να τρώμε με χρυσά κουτάλια, για να μην πω ότι θα μας ζηλεύουν οι σαουδάραβες… προφανώς επανερχόμενοι ως δια μαγείας στις εποχές προ του μνημονίου…
  Οφείλω να ομολογήσω ότι κι εγώ είχα ανάλογη μεγαλοϊδεατική άποψη περί της ΑΟΖ, θεωρώντας όλους όσους είχαν αντίθετη άποψη σχεδόν ως εθνικούς μειοδότες, διατυπώνοντας μάλιστα ανάλογο σχόλιο σε προηγούμενη ανάρτηση του Βελισάριου (μάλλον άσχετο με εκείνη την ανάρτηση): https://belisarius21.wordpress.com/2017/08/20/τρισδιάστατη-μοντελοποίηση-στόχων-μ/#comment-5737
  Τα σχόλια του Ηλία από Κομοτηνή που ακολούθησαν ως απάντηση με έκαναν να διαπιστώσω ότι η ΑΟΖολογία κρύβει παγίδες και θέλει μεγάλη προσοχή.
  Όμως, “εθνικό ό,τι είναι αληθές”. Το θέμα ΑΟΖ είναι πολύ σοβαρό για να αποτελέσει αντικείμενο μικροπολιτικής και πατριδοκαπηλείας. Επομένως, απαιτείται προσεκτική μελέτη του θέματος και ρεαλισμός. Και σε κάθε περίπτωση, ισχυρές ΕΔ…

 2. npo says:

  Πολύ αναλυτικό κείμενο. Θέλει χρόνο για να διαβαστεί και περισσότερο χρόνο για να χωνευθεί 🙂

 3. Ανώνυμος says:

  Στο εδάφιο «ΑΟΖ, Υφαλοκρηπίδα και δικαιώματα του παράκτιου κράτους και λοιπών κρατών», στο απόσπασμα απο την §33 της αποφάσεως του ICJ, ίσως θα επρεπε να διατηρηθεί το τελικό νι στο δεν: «Αυτό δεν σημαίνει ότι η έννοια της υφαλοκρηπίδας έχει απορροφηθεί από αυτήν της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης …».
  Και μια ερώτηση: Η έκφραση «με σκοπό την επίτευξη δίκαιης λύσης» στο άρθρο 74 της Συμβάσεως είναι αυτό που στις παλαιότερες συζητήσεις για την υφαλοκρηπίδα ονομαζόταν «Αρχή της Ευθιδικίας»;

 4. giannis1p says:

  Ο Κύριος Ζηκίδης μάλλον βιάζεται να υιοθετήσει την κατά τα άλλα πολύ καλή ανάλυση του Ηλία από Κομοτηνή.
  Θα ήθελα να παρατηρήσω τα εξής:
  1) Θεωρεί ο Κύριος Ζηκίδης την «δυναμική» επιτήρηση του «Barbaros» από το ΠΝ στο όριο της διεκδικούμενης Ελληνικής ΑΟΖ πατριδοκαπηλία; Μήπως αυτές οι ενέργειες προκύπτουν από την ενδεδειγμένη Εθνική Στρατηγική έστω και αν υποδείξαμε στην Κυπριακή Δημοκρατία να οροθετήσει ΑΟΖ με την Αίγυπτο χωρίς να λάβει υπ’ όψιν την επήρεια του Καστελορίζου;
  2) Η πιθανή διχοτομούσα ανατολικά των νήσων Ρόδου-Καρπάθου και η κλίση της λαμβάνει υπ’ όψιν την επίδραση της Κρήτης;
  3) Όσο η Τουρκία «οριοθετεί» διεκδικήσεις τύπου 25ου Μεσημβρινού στο Αιγαίο και «γαλάζιες πατρίδες» που φθάνουν νοτίως της Κρήτης, η Ελληνική υφαλοκρηπίδα/ΑΟΖ (κυρίως η ΑΟΖ) οριοθετείται ΜΕ την επίδραση του συμπλέγματος Μεγίστης και εφάπτεται με αυτήν της Κύπρου.

  Το θέμα της ΑΟΖ φυσικά και δεν πρέπει να αποτελεί αντικείμενο πατριδοκαπηλίας και εθνικισμού, αλλά να είναι θέμα Εθνικής Στρατηγικής που να οδηγεί σε ρεαλιστικό Εθνικό Στόχο. Αυτή είναι η προτεραιότητα που θα υποστηριχθεί από ισχυρές ΕΔ. Με βάση αυτή την παραδοχή πρέπει να ληφθούν υπ’ όψιν τα παραπάνω (1), (2) και (3) καθώς και:
  4) Η προβλεπόμενη από το Διεθνές Δίκαιο άσκηση του δικαιώματος μας για αύξηση των ΕΧΥ στα 12νμ να εφαρμοσθεί παντού και ταυτοχρόνως στον κατάλληλο χρόνο (σύντομα όμως) χωρίς να λογαριάσουμε τις απειλές casus beli, με την δέουσα διπλωματική προετοιμασία προς όλες τις κατευθύνσεις και στρατιωτική αποφασιστικότητα. Όπως αναλύεται και στην ανάρτηση του Ηλία από Κομοτηνή το εύρος των ΕΧΥ παίζει σημαντικό ρόλο στην οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας/ΑΟΖ στο Αιγαίο. Και όχι μόνο για οικονομική εκμετάλλευση όλων των πόρων αλλά και για λόγους ασφάλειας, διασύνδεσης κλπ. του εθνικού νησιωτικού εδάφους.

  Σε αντίθεση με την αύξηση των ΕΧΥ που ούτως η άλλως πρέπει να προηγηθεί, οι οριοθετήσεις πρέπει να γίνουν με προσφυγή στα αρμόδια Διεθνή Δικαστήρια και απαιτείται χρόνος και σοβαρή προετοιμασία και βεβαίως «συνυποσχετικό».
  Δεν είμαι ειδικός αλλά νομίζω ότι η Τουρκία αυτή την στιγμή δεν μπορεί να υλοποιήσει το θερμό casus beli (υβριδικό έχουμε κάθε μέρα) αλλά πιθανόν να επιχειρήσει θερμή πρόκληση η οποία στο Αιγαίο τουλάχιστον είναι εύκολα αντιμετωπίσιμη με τα μέσα που διαθέτουμε σήμερα αν έχουμε καλή πληροφόρηση και καλούς στρατηγούς και πάνω απ’ όλα πολιτική βούληση.

  Το θέμα που πραγματεύεται ο Ηλίας από Κομοτηνή είναι αναλυμένο και γνωστό από παλαιά όπως αναφέρει και ο ίδιος και υπάρχουν και ορισμένες νομικές διαφοροποιήσεις. Το θέμα είναι η σφαιρική και ορθολογική διαχείριση του θέματος για την διασφάλιση των συμφερόντων μας και μόνο. Τον Κύριο Ζηκίδη εκτιμώ ιδιαίτερα για τις τεκμηριωμένες επιστημονικές/τεχνολογικές αναρτήσεις του και τα λοιπά σχόλια του και στον Βελισάριο και αλλού.

 5. Ger Akis says:

  Εξαιρετική παρουσίαση.

  Ανώνυμος says:
  3 Φεβρουαρίου 2019 στο 16:34

  Στην UNCLOS III, στο άρθρο 74 για την οριοθέτηση της ΑΟΖ, όπως και στο άρθρο 83 για την οριοθέτηση της Υφαλοκρηπίδας δεν αναφέρεται μέθοδος οριοθέτησης όπως αναφερόταν στο αντίστοιχο άρθρο 6 οριοθέτησης Υφαλοκρηπίδας της σχετικής Σύμβασης του 1958.

  1. Εις ην περίπτωσιν η αυτή υφαλοκρηπίς παράκειται εις τα εδάφη δύο ή περισσότερων Κρατών των οποίων αι ακταί ευρίσκονται έναντι αλλήλων, τα όρια της υφαλοκρηπίδος μεταξύ των Κρατών τούτων καθορίζονται διά συμφωνίας μεταξύ των εν λόγω Κρατών. Εν ελλείψει συμφωνίας και εφ όσον ειδικαί περιστάσεις δεν δικαιολογούσι διάφορον καθορισμόν των ορίων, ταύτα καθορίζονται υπό της μέσης γραμμής, παν σημείον της οποίας ευρίσκεται εις ίσην απόστασιν από των εγγυτέρων σημείων των γραμμών βάσεως, εφ ών μετρείται το πλάτος τής αιγιάλιτιδος ζώνης εκάστου των Κρατών τούτων.

  Αφαιρέθηκε η ρητή αναφορά μεθόδου οριοθέτησης διότι αποδείχθηκε προβληματική η ερμηνεία του ενιαίου κανόνα μέσης γραμμής και ειδικών περιστάσεων. Ήδη από το 1969 είχε διαπιστωθεί στη νομολογία πως ο υπολογισμός μέσης απόστασης δεν είναι αποκλειστική ή προνομιούχος μέθοδος οριοθέτησης κι ανεξάρτητη των ειδικών περιστάσεων, αντίθετα οι ειδικές περιστάσεις είναι είναι αδιαίρετος παράγοντας της εφαρμογής του κανόνα μέσης απόστασης κι ως εκ τούτου ενιαία τεχνική οριοθέτησης με σκοπό την επίτευξη δίκαιης λύσης. Ακριβώς αυτό υιοθετήθηκε στα άρθρα οριοθέτησης στη Σύμβαση του 1982.

  Η ευθυδικία λοιπόν όπως το αντιλαμβάνομαι δεν είναι κάποια μέθοδος οριοθέτησης, αλλά η δίκαιη λύση ως σκοπός που επιτυγχάνεται εφόσον ληφθούν υπόψη οι ειδικοί παράγοντες που επηρεάζουν το αποτέλεσμα της κάθε περίπτωσης. Σε καμία περίπτωση δεν είναι κάτι διαφορετικό και ξένο του διεθνούς δικαίου, της UNCLOS III, όπως και δεν είναι να τα μοιράσουμε όλα στη μέση που διατυμπάνιζαν οι σαχλαμαράδες.

 6. Konstantinos Zikidis says:

  @giannis1p
  Συμφωνούμε απολύτως στο ότι η επέκταση των ΕΧΥ καθώς και τα θέματα ΑΟΖ αποτελούν αντικείμενο της Εθνικής Στρατηγικής. Όμως ποιος την εκφράζει; Ποιο είναι το αρμόδιο όργανο που την διαμορφώνει και την διατυπώνει; Υφίσταται στην παρούσα φάση εκπεφρασμένη Εθνική Στρατηγική;
  Προφανώς δεν είμαι σε θέση να κρίνω τις ενέργειες του ΠΝ και την επιτήρηση του «Barbaros» (ούτε είμαι αντίθετος). Απλά να σημειώσω ότι δεν γίνεται μόνο στο πλαίσιο της διεκδικούμενης Ελληνικής ΑΟΖ αλλά κυρίως της υφιστάμενης, αν και μη εισέτι οριοθετημένης, υφαλοκρηπίδας.
  Όσον αφορά την πατριδοκαπηλεία, για την οποία έκανα λόγο, αυτή δεν αναφέρεται βεβαίως σε ενέργειες του ΠΝ αλλά σε ενδεχόμενες συναισθηματικές επικλήσεις των διαφόρων κομμάτων, οι οποίες αναμένονται στο πλαίσιο της επερχόμενης, αν όχι ήδη υφέρπουσας, προεκλογικής περιόδου.
  Με άλλα λόγια, δεν δέχομαι την αναφορά στην ΑΟΖ ή στην επέκταση των ΕΧΥ ως λάβαρα εθνικοφροσύνης. Ορισμένα θέματα διαπιστώνεται ότι είναι πολύ σοβαρά για να παίζουμε δημοσίως. Και νομίζω ότι όλοι συμφωνούμε σε αυτό.

  Επισημαίνω τις έννοιες “διπλωματική προετοιμασία” και “στρατιωτική αποφασιστικότητα” που αναφέρατε, τις οποίες θεωρώ κι εγώ πολύ σημαντικές. Διά πάν ενδεχόμενον…

 7. Αρματιστής says:

  Αγαπητέ Ηλία από τη Κομοτηνή

  Θερμά συγχαρητήρια για το άρθρο σου.

  Είναι εξαιρετικά κατατοπιστικό όσο αφορά τα προβλεπόμενα από το διεθνές δίκαιο για την οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών και ειδικότερα για το το ισχύει για τη μέση γραμμή, που για τους περισσότερους Έλληνες, ακόμη και για τους πολύ «ειδικούς», αποτελεί το κανόνα βάσει του οποίου οριοθετούνται οι θαλάσσιες ζώνες γειτονικών κρατών. Πράγμα που ασφαλώς δεν ισχύει.

  Πολύ ενδιαφέρουσες επίσης οι αναφορές σου στις αποφάσεις των διεθνών δικαιοδοτικών οργάνων που πιθανό να έχουν ανάλογη εφαρμογή και στην οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών Ελλάδας και Τουρκίας και ειδικότερα για τη θαλάσσια περιοχή του Καστελόριζου.

  Η γνώση και ο ρεαλισμός, αποτελούν κρίσιμα κριτήρια για να ξέρουμε μέχρι που μπορούμε να «απλώσουμε τα πόδια μας».

  Η πιθανότητα ένωσης των ΑΟΖ Ελλάδας – Κύπρου – Αιγύπτου, φαντάζει στα δικά μου μάτια αδύνατη έως παράλογη. Ο ρεαλισμός —πέρα από το τι προβλέπει το διεθνές δίκαιο και η μέχρι σήμερα νομολογία— «λέει» ότι δεν μπορεί το Καστελόριζο, ένα νησάκι με πλάτος 3 χλμ και ακτογραμμή 19,5 χλμ, που βρίσκεται 100 χλμ ανατολικά της Ρόδου και 1,5 χλμ από τις Τουρκικές ακτές, να στερήσει μία μεγάλη ηπειρωτική χώρα που διαθέτει απείρως μεγαλύτερη ακτογραμμή από αυτή του Καστελόριζου, την ΑΟΖ που δικαιούται. Ασφαλώς και δεν υπαινίσσομαι ότι το Καστελόριζο δεν διαθέτει ΑΟΖ. Όχι όμως και αυτή που εμείς «λέμε» με χάρτες ότι του ανήκει.

  Σε κάθε περίπτωση και επειδή θα ακουστούν πολλές «πατριωτικές» φωνές που θα διαφωνούν με αυτή την άποψη, θα πω ότι οι «ωραίοι ….. θέλουν και μεταξωτά βρακιά» και όχι μπαλωμένα. Δυστυχώς ή Ελλάδα ύστερα από ένα εθελούσιο αφοπλισμό 15 ετών, είναι αβράκωτη. Τώρα ψάχνουν για να αγοράσουν μία ή δύο μπελχάρες, που βεβαίως θα έρθουν ύστερα από πέντε χρόνια. Όταν οι Ολλανδικές θα συμπληρώνουν μισό αιώνα ζωής.

 8. Δεν έχω διαβάσει επαρκώς το άρθρο αλλά βασίζομαι στην κρίση φίλτατου, και επίσης, να τονίσω πως συμφωνώ απολύτως με το σχόλιο του Αρματιστή, στο ακέραιο!

  Εν τούτοις, επειδή το θέμα προσομοιάζει με ΤΑΑΣ διαρκώς μεταβαλλόμενη σε δυσκολία, τι θα γίνει στην περίπτωση που υλοποιηθεί το ηλιθιώδες σχέδιο του τσίρκου που παριστάνει την κυβέρνηση, αναφορικά με την τμηματική επέκταση των ΕΧΥ?

 9. Ανώνυμος says:

  Γιατι ειναι σημαντικο να ενωθει η ΑΟΖ της Ελλαδος με αυτη της Κυπρου;

 10. Jerry says:

  Κατ΄αρχήν ένα μεγάλο συγχαρητήρια για το λεπτομερέστατο και άκρως επεξηγηματικό κείμενο, το οποίο είναι μεστό και πλήρες. Και ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Βελισσάριο που παρείχε το δημόσιο βήμα.

  Από την μελέτη του κειμένου και τις κατατοπιστικότατες εικόνες, φαίνεται οτι η γραμμή οριοθέτησης στην περιοχή της Ρόδου θα επηρεαστεί ευεργετικά από τα 12 νμ ΕΧΥ και η δι-τριχοτόμηση θα αναγκαστεί να ξεκινήσει από αυτό το όριο. Ομοίως θα συμβάλει και το Καστελόριζο με Στρογγύλη και Ρω, περιορίζοντας τις ορέξεις των τούρκων αλλά ικανοποιώντας μερικώς τις δικές μας. Σίγουρα η ΑΟΖ όπως εικάζεται να είναι στο Αιγαίο δεν φαίνεται να μας ενοχλεί ιδιαιτέρως αν και στην Ζουράφα το αποτέλεσμα μάλλον προκύπτει αρνητικό.

  Ωστόσο, στο ανατολίτικο παζάρι η μη επέκταση των ΕΧΥ στα 12νμ φαντάζει κίνηση που ως μεμονωμένη κακώς δεν συμβαίνει, αλλά αν ειδωθεί συνδυασμένα με όσα παρουσιάζονται τότε καλώς περιμένει προσδοκώντας σε λίγο μεγαλύτερη γωνία στην τριχοτόμηση στην ΑΟΖ Ρόδου.

  Να σημειώσω οτι το παραπάνω άρθρο, πραγματεύεται το θέμα με τον ένα σφετεριστή του οικοπέδου Ελλάδα, και δεν αναφέρει τον βόρειο, περίκλειστο από θάλασσα. Ο τελευταίος αποκτά δικαιώματα σε ότι θαλάσσιο έμβιο περισσεύει από εμάς και το οποίο θα δικαιούται εκείνος. Βεβαίως το ίδιο ισχύει και από την Αδριατική μεριά αλλά και από την Μαύρη Θάλασσα.

  Ηλία από την Κομοτηνή, σε ευχαριστούμε για τον χρόνο που αφιέρωσες για να ξετρυπώσεις τις ιδιάζουσες περιπτώσεις όπου με πανηγυρικό τρόπο αποδεικνύεται οτι και το ITLOS θα ζυγίσει και θα κρίνει ξακρίζοντας τις υπερεκτιμήσεις.

 11. Δημήτριος Κατελούζος, αξιωματικός ΠΑ, εα. says:

  Απλώς εξαιρετικό!!! Αν μου επιτρέπεται μια υπόδειξη, θα σας έλεγα να μεταφράζετε το equitable ως «εύλογο» ή «ισότιμο», μιας και το «δίκαιο» είναι συναισθηματικά φορτισμένο σε μας τους Έλληνες! (αντίστοιχα το «inequitable».

 12. Ανώνυμος says:

  @Δημήτριος Κατελούζος,
  Το πνεύμα του του άρθρου είναι (νομίζω) να παρουσιάσει την πραγματικότητα και όχι να χαϊδέψει αυτιά. Το πρέπον, κατ’ εμέ, είναι να χρησιμοποιούνται οι καθιερωμένοι (οι αναφερόμενοι π.χ. στα κείμενα που υποβλήθηκαν για κύρωση στη Βουλή, στα έγγραφα του υπουργείου εξωτερικών, στην ακαδημαϊκή βιβλιογραφία) όροι και όχι να γίνονται οι αρθρογράφοι γλωσσοπλάστες.

 13. Thras says:

  Πολύ σωστό το άρθρο, αλλά δεν μπορώ να μην παρατηρήσω κάτι που με ενοχλεί. Στην εικόνα 13 υπάρχουν οι χρωματιστές γραμμές και εξηγεί ο αρθρογράφος για τις «μαξιμαλιστικές τουρκικές θέσεις» που μας δίνουν μόνο 6 μίλια δηλαδή τον εθνικό θαλάσσιο χώρο. Η αντίστοιχη «ελληνική μαξιμαλιστική θέση» είνια η μέση γραμμή!!!

  Δηλαδή εμείς λέμε «μισά – μισά» και οι τούρκοι «όλα δικά μας». Και ρωτώ υπάρχει περίπτωση με τέτοιες θέσεις να πάς σε διαπραγματεύσεις και να βγείς κερδισμένος; Το μόνο ερώτημα είνια πόσο θα χάσεις…

  Είμαι βέβαιος ότι μπορούμε να σκεφτο΄’υμε και εμείς δυο τρέις διακιολογίες – μπαρούφες (όπως οι αντίστοιχες τουρκικές ότι τα νησιά δεν δικαιούνται ΑΟΖ) και να υποστηρίξουμε ότι η Τουρκία δεν δικαιούται ΑΟΖ στο Αιγαίο γιατί αυτή αποτελεί αναγκαία συνθήκη για επιβίωση των ελληνικών πληθυσμών που διαβιούν εκεί και η Ανατολική Μεσόγειος είναι προέκτασή της!

  Για να μην τα πολυλογώ, έχουμε φτάσει να συζητάμε πόσα πρέπει να παραχωρήσουμε στους τούρκους, αφού το απώτατο όριο διεκδικήσεών μας περιορίζεται στη μέση γραμμή όταν η Τουρκία απαιτεί 7 μίλια από τη Ρόδο ή την Κρήτη να είναι τουρκική ΑΟΖ!

  Ε, πρέπει να συνέλθουμε κάποια στιγμή! Το ξέρω ότι η μικρασιατική εκστρατεία ήταν το μεγαλύτερο χαστούκι που έφαγε η Ελλάδα σε όλη της ιστορία της, αλλά ας ξεπεράσουμε επιτέλους το φοβικό σύνδρομο και ας διεκδικήσουμε επιτέλους το δίκιο μας.
  100 χρόνια συρρίκνωσης είναι αρκετά…

 14. Ηλίας από Κομοτηνή says:

  Ευχαριστώ θερμά τους σχολιαστές για τα καλά τους λόγια και εκφράζω την ικανοποίησή μου που ένα κείμενο τόσο μακροσκελές και με αντιδημοφιλή προσέγγιση ενός κατά τα άλλα δημοφιλούς θέματος βρίσκει τέτοια ανταπόκριση. Όσον αφορά κάποια θέματα που τέθηκαν στα σχόλια, θα ήθελα επισημάνω τα εξής:

  giannis1p,
  Η διχοτομούσα ανατολικά των Ρόδου – Καρπάθου λαμβάνει υπ’ όψιν και την επίδραση της Κρήτης, όπως αναφέρω και στο κείμενο, και ειδικότερα τις ανατολικές ακτές αυτής. Οι νότιες ακτές της Κρήτης (για να προλάβω ενδεχόμενη σχετική απορία) δε «βλέπουν» προς την επίμαχη περιοχή και συνεπώς δε θα συνυπολογιστούν στην οριοθέτηση.

  Προβοκάτωρ,
  Ανοίγεις ένα μεγάλο θέμα, αυτό της τμηματικής επέκτασης των ελληνικών χωρικών υδάτων. Εν συντομία, βάσει της Σύμβασης για το Δίκαιο της Θάλασσας, δεν προκύπτει κάποια νομική συνέπεια όσον αφορά στην επέκταση των χωρικών υδάτων μόνο στο Ιόνιο ή στο δυτικό Αιγαίο. Οι τουρκικές θέσεις είναι αυθαίρετες όσον αφορά στο δικαίωμα επέκτασης των 6 ν.μ. και αυτό αποδεικνύεται από το ότι, για να ληφθούν σοβαρά υπ’ όψιν από τη χώρα μας, δεν επιστρατεύεται κάποια επιχειρηματολογία αλλά η απειλή πολέμου. Αξίζει να διευκρινιστεί πως, σύμφωνα με το άρθρο 15 της Σύμβασης, για την οριοθέτηση των χωρικών υδάτων χρησιμοποιείται η μέθοδος της μέσης γραμμής – όπου, βεβαίως, η απόσταση των ακτών είναι μικρότερη των 24 ν.μ. Η μόνη εξαίρεση είναι όταν υπάρχει «ιστορικός τίτλος» ή «άλλες ειδικές περιστάσεις». Επομένως, βάσει του Διεθνούς Δικαίου η Τουρκία μπορεί να ζητήσει να γίνει διαφορετική οριοθέτηση μόνο στις περιοχές όπου τα ελληνικά και τουρκικά χωρικά ύδατα έρχονται σε επαφή, επικαλούμενη ιστορικούς τίτλους ή άλλες ειδικές περιστάσεις. Από το χάρτη Β της εικόνας 16 του κειμένου (για χωρικά ύδατα εύρους 12 ν.μ.) μπορεί κάποιος να αντιληφθεί ποιες είναι οι περιοχές στις οποίες μπορούν οι Τούρκοι να εγείρουν δικαιώματα. Κατόπιν, βέβαια, θα πρέπει και να αποδείξουν το δίκαιο των θέσεών τους ενώπιον του αρμόδιου Διεθνούς Δικαστηρίου.

  Ανώνυμος 4 Φεβρουαρίου 2019 στις 12:02,
  Η ένωση της ΑΟΖ της Ελλάδας με αυτήν της Κύπρου θεωρείται ως σημαντική από διάφορες πλευρές για να αποφευχθεί το ενδεχόμενο να διέλθουν οι αγωγοί μεταφοράς υδρογονανθράκων από την τουρκική ΑΟΖ. Στην πραγματικότητα, όπως αναφέρεται και στο κείμενο, η Τουρκία δεν μπορεί να αρνηθεί τη διέλευση των αγωγών αυτών, εφόσον πληρούνται οι περιβαλλοντικές και λοιπές προϋποθέσεις που τίθενται στα άρθρα 58 και 79 της Σύμβασης για το Δίκαιο της Θάλασσας για ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδα αντίστοιχα. Εξάλλου, εάν οι Τούρκοι το κρίνουν σκόπιμο θα προκαλέσουν προβλήματα ακόμη και σε ελληνική και κυπριακή ΑΟΖ, αναφορικά με τη διέλευση των αγωγών αυτών, ασχέτως εάν έχουν το διεθνές δίκαιο με το μέρος τους ή όχι, όπως άλλωστε μας έχουν αποδείξει επανειλημμένα.

  Jerry,
  Όπως αντιλαμβάνομαι, το γειτονικό μας κράτος είχε συγκεκριμένα αλιευτικά δικαιώματα από τη στιγμή που κατέστη ανεξάρτητο, μια και τότε απέκτησε το καθεστώς του Κράτους άνευ ακτών, ιδιότητα που ως προς τα δικαιώματά της αναφέρεται στη Σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας στο άρθρο 69. Οπότε η τωρινή μας ανησυχία είναι καθυστερημένη και άστοχη, δηλαδή σε πλήρη συμφωνία με τη συνολική μας στρατηγική για το Μακεδονικό.

  Thras,
  Δεν ισχύει το «εμείς λέμε μισά μισά και οι Τούρκοι όλα δικά μας». Οι δύο θέσεις είναι το ελάχιστο και το μέγιστο αντίστοιχα των δικαιωμάτων που δύνανται να αποδοθούν σε νησιά. Το ελάχιστο είναι να μην αποδοθεί καθόλου ΑΟΖ (η μαξιμαλιστική τουρκική θέση) και το μέγιστο να αποδοθεί ΑΟΖ με βάση τη μέση γραμμή (η μαξιμαλιστική ελληνική θέση). Και οι δύο εκδοχές (και αρκετές ενδιάμεσες) έχουν εφαρμοστεί σε διάφορες οριοθετήσεις από Διεθνή Δικαστήρια, και έτσι καθίσταται θεμιτό να αποτελούν το απώτατο όριο των διεκδικήσεων των δύο χωρών. Το αντίστοιχο με αυτό που λες θα ήταν να ισχυριστεί η Ελλάδα πως και οι τουρκικές ηπειρωτικές ακτές δε δικαιούνται καθόλου ΑΟΖ, όπως και οι νησιωτικές ελληνικές, και να μοιραστεί στη μέση η περιοχή (προφανώς με βάση τη μέση γραμμή). Μια τέτοια θέση όμως, δηλαδή ο ισχυρισμός ότι μια ηπειρωτική ακτή όπως η συγκεκριμένη τουρκική δε δικαιούται ΑΟΖ, αποτελεί πολύ απλά διακωμώδηση του διεθνούς δικαίου.

 15. Thras says:

  @Ηλίας από Κομοτηνή
  Ευχαριστώ για την απάντηση. Κατανοώ ότι μία θέση «η τουρκική ηπειρωτική ακτή δεν δικαιούται ΑΟΖ» σου φαίνεται ως διακωμώδηση του διεθνούς δικαστηρίου, αλλά και η τουρκική που εκδίδει χάρτες με την ΑΟΖ της να διαμοιράζεται με αυτή της Λιβύης νότια της Κρήτης είναι ακριβώς το ίδιο!

  Θέλω απλά να πώ ότι δεν γίνεται να πηγαίνουμε συνεχώς με τον σταυρό στο χέρι όταν ο αντίπαλος παίζει βρώμικα… να σκεφτόμαστε ότι το δίκαιο είναι να τα έχουμε μισά μισά όταν ο άλλος απαιτεί τα πάντα!

 16. MM says:

  @Ηλία από Κομοτηνή.
  Αναφορικά με τη διχοτόμηση στην περιοχή Ανατολικά της Ρόδου κάνεις λάθος. Όταν θέλεις να βγάλεις το μέσο όρο μεταξύ 2 ποσοτήτων έχει σημασία τόσο η μέγιστή όσο και η ελάχιστη τιμή. Θεωρώντας (υποθετικά) οτι η κόκκινη γραμή (ελάχιστη τιμή) είναι 0 και η μπλέ (μέγιστη) είναι π.χ. 100, η μέση γραμμή θα πάει στο 50 (0+100)/2=50. Όμως η κόκκινη γραμμή δεν μπορεί να είναι μηδέν διότι η Ρόδος και τα λοιπά νησιά δικαιούνται κατ’ ελάχιστον εθνικά ύδατα. Συνεπώς θα πρέπει να συνυπολογισθεί το εύρος των εθνικών χωρικών υδάτων (να γίνει δηλαδή παράλληλη μετάθεση της κόκκινης γραμμής) και μετά να γίνει η όποια διχοτόμηση. Έτσι το προηγούμενο απλοικό παράδειγμα μου θα γίνει (20+100)/2=60. Η κόκκινη γραμμή δεν είναι το ελάχιστο των δικαιωμάτων που δύναται να αποδοθούν στα αντίστοιχα νησιά, υπάρχει το όριο των 12ν.μ (αυτό είναι το ελάχιστο, εκτός φυσικά αν αποδεχθούμε σαν χώρα να αυτοκτονήσουμε και να δεχθούμε στην διαπραγμάτευση εύρος 6ν.μ).

 17. npo says:

  @Thras

  δλδ αφού είναι αυτοί περίγελοι πρέπει να γίνουμε κι εμείς?
  Δεν την καταλαβαίνω την λογική σου.

  Άλλο πράγμα τα φουσκώνεις τις θέσεις σου για την περίπτωση παζαριού (πράγμα που κάνουμε) κι άλλο να γίνεσαι περίγελος.

  Για μένα το άρθρο είναι χρήσιμο διότι τα ΜΜΕ υιοθετούν σθεναρά αυτές τις φουσκωμένες θέσεις σαν «τα δίκαιά μας» και τελικά δημιουργούν αίσθημα ηττοπάθειας αφού αργά ή γρήγορα οι κυβερνήσεις μας θα τις εγκαταλείψουν κι εμείς θα νομίζουμε πως η χώρα έφαγε «άλλο ένα άδικο» χαστούκι.

  Γιατί τα ΜΜΕ τις υιοθετούν? Διότι ακούγονται όμορφες… Να χαρώ ενημέρωση δλδ..

 18. Ηλίας από Κομοτηνή says:

  Thras,
  Οι προτάσεις που διακωμωδούν το Δίκαιο της Θάλασσας δεν μπορούν να σταθούν σε ένα Διεθνές Δικαστήριο και το μόνο που θα κάνουν θα είναι να προκαλέσουν τη θυμηδία και το γέλιο. Θα επαναλάβω ότι η τουρκική αξίωση τα ελληνικά νησιά της Ανατολικής Μεσογείου να μην έχουν καθόλου ΑΟΖ είναι μεν πολύ υπερβολική και κατά 99,9999% θα απορριφθεί, αλλά είναι θεμιτό να προβάλλεται γιατί έχουν υπάρξει τέτοιες περιπτώσεις, έστω και εάν αφορούσαν τελείως διαφορετικές περιστάσεις. Αξιώσεις όπως ο διαμοιρασμός των εκτάσεων νοτίως της Κρήτης μεταξύ Τουρκίας και Λιβύης δεν πρόκειται να προβληθούν από τους Τούρκους κατά τη δικαστική εξέταση της υπόθεσης και γίνονται κατά κανόνα για εσωτερική κατανάλωση και συντήρηση του κλίματος έντασης. Σημείωσε επίσης ότι και εμείς έχουμε το μερίδιό μας στη διακωμώδηση του διεθνούς δικαίου, αν και όχι από το επίσημο ελληνικό κράτος, καθώς έχουν υποβληθεί προτάσεις από «ειδικούς» περί οριοθέτησης της ΑΟΖ μεταξύ Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου, αγνοώντας πλήρως την Τουρκία! Τέτοιες θέσεις εννοείται ότι δεν πρόκειται να κατατεθούν από την Ελλάδα σε κανένα Διεθνές Δικαστήριο.

 19. Γεράκι says:

  Περί διακωμώδησης και «ειδικών», αλλά και όλου εκείνου του κομματικού και δημοσιογραφικού βόθρου που το προβάλει, το ενισχύει και το εκμεταλλεύεται προς εξυπηρέτηση προσωπικών κι όχι εθνικών συμφερόντων θα πρέπει να προβληματίσει ως προς την κατανόηση του μεγέθους του ευρύτερου προβλήματος.

  Παρόλο που υποτίθεται γενικά το δικό μας επίπεδο μόρφωσης, ενημέρωσης, σκεπτικισμού, δημοκρατίας, διαλόγου, ακόμα κι εμπειρίας κι αντίληψης περί δικαίου θα έλεγα, είναι πιο υψηλό από ότι των γειτόνων στα ΒΔ και στα Α και την πλειονότητα – την ευρεία αντίληψη- την διαμορφώνουν λιγοστοί «ειδικοί» και κάποια πολιτικά και δημοσιογραφικά παπαγαλάκια τους, φανταστείτε τότε τι ελπίδα υπάρχει να επικρατήσει ο ορθολογισμός και όχι ο λαϊκισμός σε λαούς τύπου Τουρκίας κι Αλβανίας με τους οποίους υπάρχουν προβλήματα οριοθέτησης. Αυτό που δεν αντιλαμβάνονται οι δικοί μας κάφροι είναι πως όχι μόνο δεν μπορούν να ανταγωνιστούν την καφρίλα των άλλων αλλά και ότι δεν μας ευνοεί εθνικά, μόνο όσοι ζουν από το λαϊκισμό, δηλαδή μια μεγάλη μερίδα του λαού σε όλα τα επίπεδα.

  @MM

  Έχω την εντύπωση πως σου διαφεύγει το γεγονός πως οι μετρήσεις εκκινούν από τις γραμμές βάσης, οι οποίες παράγονται από σημεία βάσης, τα οποία τοποθετούνται σε ακρότατα σημεία της φυσικής ακτογραμμής και όχι στο εξωτερικό όριο της χωρικής θάλασσας όπως νομίζεις.

  Για το λόγο αυτό αν δεν κάνω λάθος το εύρος των θαλασσίων ζωνών, Υφαλοκρηπίδας και ΑΟΖ δεν μετράται στο μέγιστο 200νμ πέραν της χωρικής θάλασσας, αλλά από την ακτή, συνεπώς με πλήρες εύρος θαλασσίων ζωνών μια ακτή έχει 12νμ χωρικής θάλασσας και πέραν αυτής 188νμ (200νμ-12νμ) Υφαλοκρηπίδας / ΑΟΖ.

 20. Ηλίας από Κομοτηνή says:

  ΜΜ,
  Όπως αναφέρει το Γεράκι, αλλά επισημαίνεται και στο κείμενο, η μέτρηση του εύρους της ΑΟΖ/υφαλοκρηπίδας γίνεται από τις ακτές. Για την ακρίβεια, επιλέγονται επί των ακτών σημεία βάσης τα οποία σχηματίζουν γραμμές βάσης οι οποίες αποτελούν την αφετηρία μέτρησης του εύρους των θαλάσσιων ζωνών. Επομένως τα χωρικά ύδατα, ανεξαρτήτως του τι εύρος έχουν, δεν έχουν καμία επιρροή. Βέβαια, ακαδημαϊκά μιλώντας, ακόμη και να είχαν ο μέσος όρος θα ήταν πάλι το (20+100-20)/2=50, αφού χωρικά ύδατα εκτός από τις ελληνικές (+20) έχουν και οι τουρκικές ακτές (-20), οπότε η ίση μετατόπιση της κόκκινης γραμμής και προς τις δύο κατευθύνσεις θα είχε ως αποτέλεσμα αυτή τελικά να παραμείνει στην ίδια θέση.

 21. Ανώνυμος says:

  Ακρως ενδιαφερουσα αποψη που απεχει πολυ αποτυ ακουμε απο δηθεν ειδικους που ομως διαμορφονοιν την κοινη γνωμη. Καλο θα ητανε οι πολιτικες δυναμεις να κανουν εναν ειλικρινη διαλογο, να συμφωνησουν σε κοινη γραμμη κ να διαμιρφωθει η κοινη γνωμη σε λυσεις εφικτες. Αδυνατον οχι αλλα πολυ πολυ δυσκολο

 22. @ Ηλίας
  Η ερώτηση ήταν πλάγια τρόπον τινά. Αποσκοπούσε δηλαδή, να υποδείξει, ότι στην περίπτωση της τμηματικής επέκτασης, δεχόμαστε εν τοις πράγμασι πλεόν, τις διεκδικήσεις του εχθρού στο Αιγαίο! Σαφώς και στις δυτικές ακτές των μεγάλων νησιών και νήσων που είναι δίπλα στην Μ.Ασία μπορούμε να βρούμε μία δίκαιη λύση αλλά ας προσφύγουν στο Διεθνές Δικαστήριο για αυτό.

  Είναι επιτακτική ανάγκη η επέκταση των χ.υ. μας στα 12 ν.μ ειδικά αυτή την περίοδο που είναι αποψιλωμένη σχετικά η αεροπορία τους και δεν τους ευνοούν καθόλου οι διεθνείς περιστάσεις.

  Πριν λίγες ημέρες, κυκλοφορούσε βίντεο από τον σκάι νομίζω, όπου κάποιος τούρκος απόστρατος ειδικός αοζολόγος ( σε εντεταλμένη υπηρεσία ασφαλώς), ανέλυε σε τουρκικό κανάλι, τα δίκαια του εχθρού σε ελληνικές θάλασσες..

  http://en.protothema.gr/turkey-lays-claim-to-cyprus-eez-blocks/

 23. CeZn says:

  Στην εικονα 13. Γιατι δεν λαμβανεται και γραμμη που να εφαπτεται στις τουρκικες ακτες; αυτη δεν θα ηταν η μαξιμαλιστικη ελληνικη θεση;

 24. Ηλίας από Κομοτηνή says:

  Προβοκάτωρ,
  Εάν αποδεχόμαστε εν τοις πράγμασι τις διεκδικήσεις της Τουρκίας με τη μερική επέκταση των χωρικών υδάτων, δεν τις αποδεχόμαστε πολύ περισσότερο με τη μηδενική επέκταση; Η διαφορά είναι ότι στην πρώτη περίπτωση αυξάνουμε σημαντικά τα χωρικά μας ύδατα, στη δεύτερη καθόλου. Στην πρώτη περίπτωση αποδεχόμαστε ότι η τουρκική απειλή πολέμου επηρεάζει την επέκταση όχι μόνο στο Ανατολικό Αιγαίο, όχι μόνο στις ηπειρωτικές αιγαιακές ελληνικές ακτές, αλλά και στο Ιόνιο. Στη δεύτερη περίπτωση αναγνωρίζουμε, και μπορούμε να επισημάνουμε προς όλες τις πλευρές, ότι το όποιο πρόβλημα (καθαρά νομικής φύσεως), δηλαδή η τυχόν ύπαρξη «ιστορικού τίτλου» ή «ειδικών περιστάσεων» βάσει του Δικαίου της Θάλασσας, επηρεάζει την επέκταση των χωρικών υδάτων αποκλειστικά στο Ανατολικό Αιγαίο, συνεπώς μπορούμε να κινηθούμε ελεύθερα στο Ιόνιο και, ταυτόχρονα ή σε επόμενη φάση, και στο υπόλοιπο Αιγαίο πλην Ανατολικού.
  Η ουσία όμως είναι ότι το πρόβλημα δεν είναι νομικό, παρόλο που έχει και την προαναφερθείσα νομική πτυχή, συνεπώς δεν κινδυνεύουμε να χάσουμε κάποιο δικαίωμα ή να αναγνωρίσουμε κάποια τουρκική διεκδίκηση με την τμηματική επέκταση. Η ουσία είναι ότι το πρόβλημα είναι πολιτικό και αφορά την απειλή πολέμου της Τουρκίας. Και ο βασικός αν όχι ο μόνος λόγος, κατά την άποψή μου, για το ότι δεν επεκτείνουμε τα χωρικά μας ύδατα ούτε καν στο Ιόνιο, είναι πως φοβόμαστε πως η Τουρκία θα το θεωρήσει ως προάγγελο της επέκτασης των χωρικών μας υδάτων και στο Αιγαίο και θα αντιδράσει αναλόγως. Εάν το πρόβλημα της επέκτασης των ελληνικών χωρικών υδάτων ήταν νομικής φύσεως η Τουρκία θα αδιαφορούσε για οποιαδήποτε επέκτασή τους εκτός Ανατολικού Αιγαίου, πιθανώς μάλιστα να εξέφραζε και την ικανοποίησή της στην περίπτωση που η Ελλάδα πραγματοποιούσε αντίστοιχη ενέργεια οπουδήποτε εκτός από τα ανατολικά νησιά της, αναγνωρίζοντας εν τοις πράγμασι ότι στη συγκεκριμένη περιοχή υπάρχει θέμα – γεγονός που βέβαια δε θα είχαμε πρόβλημα να το αναγνωρίσουμε, όσον αφορά τη νομική του πτυχή, και εμείς. Δε νομίζω όμως ότι μπορούμε να περιμένουμε τέτοια «πολιτισμένη» τουρκική αντίδραση.

  CeZn,
  Το ερώτημα που θέτεις διατυπώθηκε και από τον Thras σε προηγούμενο σχόλιο, μπορείς να δεις παραπάνω τις διευκρινίσεις που δόθηκαν σχετικά.

 25. Γεράκι says:

  @CeZn

  Η ελληνική μαξιμαλιστική θέση αποτυπώνεται στην εικόνα 1 και εξαντλείται στην απόδοση πλήρους δικαιώματος σε όλες τις ακτές, νησιωτικές και ηπειρωτικές. Η τουρκική μαξιμαλιστική θέλει τις νησιωτικές να έχουν μηδενικό δικαίωμα θαλασσίων ζωνών πέραν της χωρικής θάλασσας. Στη διεθνή πρακτική μεταξύ νησιωτικών και ηπειρωτικών ακτών έχουν υιοθετηθεί λύσεις μειωμένου δικαιώματος εκτός του μηδενικού, ενώ υπάρχουν και κάποιες διακρατικές οριοθετήσεις (όχι δικαστικές) που συμφωνήθηκε πλήρες δικαίωμα στις νησιωτικές έναντι ηπειρωτικών ακτών.

 26. @Ηλίας από Κομοτηνή
  Ο ισχυρισμός όσο και το ερώτημα σας, θεωρώ πως αφενός μεν είναι ανισοβαρή, αφετέρου δε, σε διπλωματικό, στρατηγικό και πολιτικό επίπεδο, αυτοκτονικά ερασιτεχνικός..
  Δεν τίθεται θέμα φόβου, ειδικά εδώ και μερικά χρόνια αλλά και για τα επόμενα 2-3 ίσως.
  Το πρόβλημα έγκειται εδώ και δεκαετίες στην ανυπαρξία σοβαρής οργάνωσης σε όλα τα επίπεδα του κράτους.

 27. Ηλίας από Κομοτηνή says:

  Προβοκάτωρ,
  Δεν κατανοώ τι σημαίνει η φράση πως ο ισχυρισμός και το ερώτημά μου είναι «ανισοβαρή».
  Επίσης θα με ενδιέφερε να ξέρω ποιος χειρισμός θα θεωρούνταν «επαγγελματικός» και με ποια κριτήρια.
  Επιπλέον δεν καταλαβαίνω γιατί «δεν τίθεται θέμα φόβου» εδώ και μερικά χρόνια και για κάποια από τα επόμενα. Επειδή έχουμε τις πλάτες των Αμερικανών; Επειδή οι Τουρκικές Ένοπλες Δυνάμεις έχουν υποστεί πλήγμα από το πραξικόπημα και μετά; Επειδή λόγω της πολιτικής του Ερντογάν η Τουρκία είναι απομονωμένη; Δηλαδή η στήριξη των Αμερικανών είναι δεδομένη σε ό,τι κάνουμε, άνευ όρων; Ή μήπως οι δικές μας ένοπλες δυνάμεις βρίσκονται σε καλή κατάσταση; Και εν πάσει περιπτώσει, αφού θεωρείται πως η συγκυρία είναι τόσο ευνοϊκή, γιατί δεν επεκτείνουμε παντού τα χωρικά μας ύδατα;
  Η απάντηση που δίνεται είναι ότι δεν το κάνουμε επειδή δεν έχουμε σοβαρή κρατική οργάνωση. Δηλαδή δεν το κάνουμε επειδή δεν έχουμε σοβαρή διπλωματία, αμυντική πολιτική, ένοπλες δυνάμεις, οικονομία, παιδεία κλπ. Μα, ακριβώς η έλλειψη αυτών, μαζί με την αδιαφορία ή την άγνοια για το πώς θα βελτιωθούν και θα χρησιμοποιηθούν για αντιμετώπιση των τουρκικών προκλήσεων, είναι που δημιουργεί το φόβο. Όταν δεν έχεις ιδέα π.χ. από εξωτερική και αμυντική πολιτική, μοιραία δε γνωρίζεις μέχρι ποιου σημείου μπορείς να προωθήσεις τις θέσεις σου χωρίς την αντίδραση του αντιπάλου, ούτε, στην περίπτωση που αντιδράσει, πώς θα τον αντιμετωπίσεις. Συνεπώς φοβάσαι πως δεν μπορείς να διαχειριστείς τις συνέπειες της όποιας ενέργειάς σου (κοινώς «φοβάσαι και τη σκιά σου»), με αποτέλεσμα να επιλέγεις συνειδητά την αδράνεια.

 28. Helias Valenti says:

  Ρε συ συνονόματε, Ηλία από την Κομοτηνή,
  Η αναλογία των απειροελάχιστων νήσων στη Μάγχη έναντι των πολύ πολύ μεγαλύτερων (πιο) ηπειρωτικών αντικριστων ακτών της Αγγλίας (νησί είναι όλη) και της Γαλλίας ή και η αναλογία της μικρής χερσονήσου της Κόστα Ρίκα έναντι των πολύ μεγαλύτερων ακτών των 2 χωρών στον Ειρηνικό είναι αμφότερες μη συγκρίσιμες περιπτώσεις με την περίπτωση του συμπλέγματος Κρήτης, Κάσου, Κάρπαθου και Ρόδου έναντι της ανατολικής Μεσογείου. Τα νησιά αυτά είναι πολύ μεγαλύτερα και οι προβαλλομενες, ως προς τη αναφερόμενη θαλάσσια περιοχή, ακτογραμμες τους είναι ευθέως συγκρίσιμες σε μέγεθος με την τοπική ακτογραμμή της Τουρκίας! Για το λόγο αυτό δεν έχει λογική το Διεθνές Δικαστήριο να υιοθετήσει παρόμοια διαδικασία αναζήτησης του δίκαιου. Θεωρώ ότι στα νησιά αυτά θα σωθεί πλήρη επιρροή εν τέλει.
  Κάποιος θα μπορούσε να υποστηρίξει ότι τα νησιά αυτά συνιστούν τη συνέχεια της γραμμής Πελοποννήσου – Κυθήρων και άρα τη συνέχεια της ηπειρωτικής Ελλάδας…
  Επίσης δεν συμφωνώ στον αποκλεισμό της νότιας ακτής της Κρήτης από τον υπολογισμό σου, γιατί «κοιτάζει νότια». Πρώτον η μισή νότια ακτή κοιτάζει και λίγο ανατολικά. Δεύτερον, όταν μπαίνουμε στη λογική, πέρα από τη μέση γραμμή να συνυπολογίσουμε και την αναλογία των ακτών ως προς την αναλογία των θαλάσσιων εκτάσεων που θα οριοθετηθουν, τότε ασφαλώς πρέπει να συμπεριλάβουμε το σύνολο των ακτών που κοιτάζουν, ακόμα και έμμεσα ή λίγο πιο λοξά τη θάλασσα που μοιράζουμε. Η νότια ακτή της Κρήτης κοιτάζει το βάθος της Ελληνικής ΑΟΖ, προς την Αίγυπτο. Άρα σαφώς θα συμπεριληφθεί και στον προσδιορισμό ενός πιθανού σημείου συνάντησης των 3 ΑΟΖ…

 29. Thras says:

  @Helias Valenti

  Συμφωνώ απόλυτα με τα επιχειρήματά σου, ειδικά για την ανομοιότητα της διεθέτησης στην περίπτωση Κρήτης – Ρόδου. Το θέμα του Καστελορίζου, είναι διαφορετικό.
  Τελικά δεν έχει καμμία σημασία αν συμφωνούμε εγώ, εσύ ή ο άλλος Ηλίας, αλλά τι θα αποφασίσουν οι νομικοί σε περίπτωση προσφυγής.

  Αυτό που συνέγεται ξεκάθαρα, είναι ότι το συμφέρον της χώρας επιτάσσει την επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 μίλια. Το ζητούμενο είναι πότε θα έχουμε σοβαρή ηγεσία και ξεκάθαρες πολιτικές, ώστε να ασκήθούν τα κυριαρχικά μας δικαιώματα αδιαφορώντας για τις απειλές (να θυμίσω ότι η Τουρκία απειλούσε θεούς και δαίμονες για τις έρευνες στην κυπριακή ΑΟΖ) και να επωφεληθεί η χώρα απο τον υποθαλάσσιο πλούτο της!

 30. Ηλίας από Κομοτηνή says:

  Helias Valenti,
  Η αναφορά στα συγκεκριμένα παραδείγματα για την οριοθέτηση στην Ανατολική Μεσόγειο έγινε όχι για να εξηγηθεί ο λόγος για τον οποίο ενδέχεται να μη δοθεί πλήρης επήρεια στα ελληνικά νησιά, αλλά, σε περίπτωση που όντως δε δοθεί, να καταδειχθούν κάποιες εφαρμοσθείσες κατά το παρελθόν μέθοδοι οριοθέτησης που εφαρμόστηκαν από τα Διεθνή Δικαστήρια αναφορικά με την κατανομή των θαλάσσιων εκτάσεων.
  Όσον αφορά στις τουρκικές ακτές, κρίσιμης σημασίας είναι το ποιες ακριβώς θα είναι αυτές που θα θεωρηθεί ότι είναι «συναφείς». Πέρα λοιπόν από τις τουρκικές ακτές εκατέρωθεν του συμπλέγματος του Καστελόριζου, υπάρχει η περίπτωση να θεωρηθούν ως συναφείς και οι ακτές ανατολικότερα της Αττάλειας, ενδεικτικά από την πόλη Σίδη (Side) έως ανατολικά της πόλης Anamur. Κάτι τέτοιο, εφόσον συμβεί, θα διπλασιάσει χονδρικά το συνολικό μήκος τους προσδίδοντας στην Τουρκία πλεονέκτημα. Αλλά ακόμα και εάν αυτό δε γίνει, θα ακολουθήσει ο έλεγχος για την ύπαρξη δυσαναλογικότητας μεταξύ του λόγου των ελληνικών και τουρκικών ακτών (οι οποίες θα είναι περίπου ίσες σε μήκος) με το λόγο των αποδιδόμενων εκτάσεων ΑΟΖ/υφαλοκρηπίδα σε κάθε χώρα. Εάν οι εκτάσεις που θα αποδοθούν στην Ελλάδα είναι αρκετά μεγαλύτερες, τότε πιθανόν τμήμα αυτών να αποδοθεί στην Τουρκία, με κάποια από τις μεθόδους που αναφέρω στο άρθρο ή και οποιαδήποτε άλλη επιλέξει το αρμόδιο Δικαστήριο.
  Το ότι τα νησιά αποτελούν τη «συνέχεια» της ηπειρωτικής Ελλάδας είναι αδιάφορο ως επιχείρημα, καθώς τα δικαιώματα σε ΑΟΖ προέρχονται αποκλειστικά από την κατοχή ακτογραμμής η οποία προβάλλεται στις διεκδικούμενες εκτάσεις, η οποία για τη χώρα μας στην Ανατολική Μεσόγειο είναι αυτή που έχω αναφέρει.
  Όσον αφορά στις ακτές της Κρήτης, οι διεκδικήσεις της Τουρκίας δε φτάνουν νότια του νησιού, όπως ενάντια σε κάθε έννοια διεθνούς δικαίου απεικονίζουν πρόσφατοι τουρκικοί χάρτες, αλλά στην περιοχή ανατολικά αυτού. Επομένως οι εκτάσεις νοτίως της Κρήτης θα μοιραστούν μόνο μεταξύ της Ελλάδας και της Αιγύπτου, οπότε η νότια κρητική ακτή θα ληφθεί υπόψη όχι κατά την ελληνοτουρκική οριοθέτηση αλλά αποκλειστικά κατά την ελληνοαιγυπτιακή – και για την ακρίβεια μόνο ένα μικρό τμήμα της, το ανατολικότερο, καθώς το μεγαλύτερο βρίσκεται έναντι της ακτής της Λιβύης.

 31. Γεράκι says:

  Να μου επιτραπούν κάποιες επισημάνσεις.

  Η ακτογραμμή Σίδη – Ανεμούριο παράγει δικαιώματα που επικαλύπτουν την δυνητική έκταση του Καστελορίζου και σε πολύ μικρό ποσοστό την έκταση δυτικά της καθώς εξαντλείται το όριο των 200νμ, αν βεβαίως υπολογισθεί μηδενικό δικαίωμα στις δυτικές κυπριακές ακτές διαφορετικά περιορίζεται το εύρος της προβολής της. Άρα νομίζω πως τα δυνητικά δικαιώματα της συγκεκριμένης ακτογραμμής ουσιαστικά περιορίζονται ως πρόβλημα κυρίως στην επικάλυψη των εκτάσεων του συμπλέγματος Καστελορίζου, εκτάσεις που δεν έχουμε στα σοβαρά ελπίδες να του αποδοθούν έτσι κι αλλιώς. Δεν υπάρχουν στα σοβαρά ελπίδες διότι χονδρικά δεν περιμένει κανείς στα σοβαρά να αποδοθούν σε 2νμ ακτών ~5900νμ² ενώ σε εύρος 70νμ έως 130νμ (εξαρτάται το εύρος των «συναφών ακτών») να αποδοθούν 1000νμ² δυτικά και ~3000νμ² ανατολικά του συμπλέγματος.

  Το πρόβλημα αυτό ως …λεπτομέρεια πολύ εύκολα το προσπερνάει η σχολή εκείνη που θέλει να προσμετρώνται οι ακτές συνολικά όλων των ΝΑ νησιών, του συμπλέγματος Καστελορίζου με τα υπόλοιπα νησιά του Αιγαίου. Είναι οι ίδιοι που θεωρούν πως το Καστελόριζο είναι στο …Αιγαίο. Το γεγονός ότι δεν είναι στο Αιγαίο, δεν έχει σημασία τόσο, όσο το γεγονός πως αυτά τα 2νμ μας αποδίδουν τα ~6000νμ² ενώ τα υπόλοιπα 110νμ ακτογραμμής μας αποδίδουν ~13000νμ², ενώ στην τουρκική ακτογραμμή αυτός ο υπολογισμός επιτρέπει τα ~1000νμ² δυτικά στα οποία όμως δεν υπάρχει αλληλοεπικάλυψη με τη μέση γραμμή. Ενώ εμείς δεν μπορούμε να αμφισβητήσουμε το δικαίωμά τους σε αυτά τα 1000νμ² μεταξύ Καστελορίζου – Ρόδου, η τουρκική επιχειρηματολογία μπορεί να αμφισβητήσει (τουλάχιστον) το δικαίωμα του συμπλέγματος βάσει της σημαντικής δυσαναλογίας μεταξύ του λόγου των μηκών των συναφών ακτών προς το λόγο των εμβαδών των αποδιδόμενων θαλάσσιων εκτάσεων. Αυτό το πολύ απλό και ξεκάθαρο πρόβλημα ως γεγονός το αγνοούν εκείνοι που πιστεύουν πως εφόσον το αγνοούν δεν υφίσταται κανένα πρόβλημα και θέμα προς επίλυση.

  Μια άλλη λεπτομέρεια που θα ήθελα να επισημάνω και η οποία νομίζω πως έχει ιδιαίτερη αξία ώστε να λαμβάνεται υπόψη είναι το εξής γεγονός. Η τουρκική θεώρηση του πως αντιλαμβάνεται τα όρια των δικαιωμάτων αποκαλύφθηκε στην Κύπρο όχι απλώς με την αναγνώριση …μηδενικού δικαιώματος των δυτικών κυπριακών ακτών, ούτε με το μειωμένο δικαίωμα της βόρειας κυπριακής ακτογραμμής, αλλά και με το ανάλογο μειωμένο δικαίωμα στη νότια ακτογραμμή παρόλο που έχουν συναφθεί διακρατικές συμφωνίες οριοθέτησης που προφανώς και δεν αναγνωρίζει ως νόμιμες. Μοιράζει έτσι την κυπριακή έκταση στην …Τουρκία, στην Αίγυπτο και στο Ισραήλ. Βάσει τουρκικής θεώρησης το Αφροδίτη βρίσκεται ξεκάθαρα σε Ισραηλινή έκταση.

  Ο παραλογισμός αυτός πλέον μεταφέρεται και στα ελληνικά δεδομένα. Έως τώρα δεν είχαν εμφανιστεί διεκδικήσεις εκτάσεων δυτικότερα της Κάσου. Τον τελευταίο καιρό που εμφανίστηκαν χάρτες και μελέτες …ειδικών, το απεικονιζόμενο εύρος διεκδικήσεων επεκτείνεται ΝΔ (έως νότια της Κρήτης) και λαμβάνει υπόψη όλων των συναφών ηπειρωτικών όμως και μόνο ακτών, δλδ (ηπειρωτικής) Ελλάδας, Λιβύης, Αιγύπτου και Τουρκίας, αγνοώντας πλήρως το δικαίωμα στα νησιά.

 32. Προβοκάτωρ says:

  @Ηλίας από Κομοτηνή

  Το ερώτημα που θέτετε στην αρχική πρόταση και ο ισχυρισμός που ακολουθεί αμέσως μετά.
  Η έλλειψη σοβαρού κράτους, έγκειται στην απουσία αξιοκρατίας και σε τίποτε άλλο διότι υπάρχουν οι κατάλληλοι άνθρωποι σε όλες τις οργανώσεις τους κράτους και της κοινωνίας ευρύτερα, απαντά στους επόμενους ισχυρισμούς σας.
  Η δέουσα αντιμετώπιση στο θέμα, είναι μία καλά προετοιμασμένη και συντονισμένη ενέργεια σε διπλωματικό-νομικό, στρατιωτικό, πολιτικό, οικονομικό και δημοσιοσχετιστικό επίπεδο και σε όλους τους χρόνους.
  Το timming μάλιστα, είναι τώρα και για τα επόμενα 1-2 χρόνια ίσως διότι αφενός μεν διαθέτουμε την απαιτούμενη στρατιωτική ισχύ (στον αέρα..) αφετέρου δε, οι εξελίξεις σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο λειτουργούν υπέρ μας (παρά τα διαρκή αυτογκόλ) και με τις πρόσφατες δηλώσεις της Ε.Ε. που ουσιαστικά μας σπρώχνουν να ξυπνήσουμε!
  Δεν φαντάζομαι πως θεωρείτε πως ο ΕΕΧ πρέπει να μειωθεί στα 6 μίλια όπως δήλωσε ο ψυχασθενής μουστακαλής εχθρός μας, σε χρόνο σατανικά ύποπτο;

  Εν τέλει, η τμηματική επέκταση των ΕΧΥ και δη στο Αιγαίο, θεωρώ πως είναι εξόχως βλαπτική για τα εθνικά μας συμφέροντα σχεδόν όσο και η συμφωνία της Λίμνης.

  υ.γ: Το σχόλιο είχε σταλεί πριν 3-4 μέρες αλλά για τεχνικούς λόγους δημοσιεύεται σήμερα.

 33. Ως κάτοχος μεταπτυχιακού LL.M. στο Δίκαιο της Θάλασσας και υποστηρικτής της άποψης ότι η νηφάλια προσέγγιση σε οποιοδήποτε πρόβλημα τελικά βοηθά στην καλύτερη δυνατή επίλυσή του, θέλω να συγχαρώ τον συντάκτη της μονογραφίας (γιατί εκφεύγει των ορίων ενός απλού άρθρου) για την πλήρως εμπεριστατωμένη, επικαιροποιημένη και εύληπτη (βλ. ενδεικτικούς χάρτες) ανάλυση, την οποίαν αναδημοσιεύω ελπίζοντας ότι θα βρει την απήχηση που της αξίζει. Μπράβο!

 34. Ανώνυμος says:

  Εδω γινεται αναφορα «στα όρια της Ελληνικής ΑΟΖ όπως εμείς τα αντιλαμβανόμαστε με βάση ισχύοντα νόμο που υπαρχει από το 2011 και οποίος ορίζει ότι, σε περιπτωση που δεν υπάρχει συμφωνία με τα γειτονικά κράτη, ισχύει η μέση γραμμή.» Περί τίνος πρόκειται; περι διεθνούς ή ελληνικού νόμου;

  Στην ιδια συζητηση λεγεται οτι υπάρχουν κάποιες αποφάσεις από το διεθνές δικαστήριο, εκείνοι επικαλούνται αυτές, εμεις επικαλούμαστε κάποιες άλλες. Ποιές αποφάσεις μπορεί να επικαλεστεί η Ελλάς; Έχετε εντοπίσει απόφαση που οριοθετεί την μέση γραμμή.

 35. Ανώνυμος says:

  Στην ίδια συζήτηση αναφέρεται αμερικανική πρόταση να καθοριστεί το εύρος της ελληνικής αιγιαλίτιδος ζώνης στα 9νμ. Αυτό σημαίνει ότι τα 9νμ είναι συμβατά με τα αμερικανικά desiderata, ή υποκρύπτει κάτι άλλο; Να υποθέσω ότι τα 9νμ θα είναι ο εύλογος συμβιβασμός;

 36. A.K. says:

  Πολύ ενδιαφέρον άρθρο και αναλυτικό. Πλην όμως, δεν παρατήρησα και παρακαλώ διορθώστε με, κάποια εξήγηση για το σημαντικότερο στοιχείο της διένεξης: η Τουρκία ΔΕΝ έχει υπογράψει, συνεπώς δεν είναι μέρος, της Σύμβασης της Θάλασσας του Μοντέγκο Μπέι (1982). Εδώ και 37 χρόνια. Γιατί ; Μήπως επειδή ξέρει ότι έχει περισσότερα να χάσει εάν στηριχθεί στο διεθνές δίκαιο ;

 37. Γιώργος Κ. says:

  Αγαπητέ κ. Ηλία,
  το άρθρο σας σχετικά με το ζήτημα της ΑΟΖ αποτελεί μακράν ό,τι πιο εμπεριστατωμένο έχει κυκλοφορήσει στο Διαδίκτυο, εξ όσων τουλάχιστον δύναμαι να γνωρίζω και έχω έως τώρα (2020) διαβάσει. Η τεκμηρίωση του είναι εκπληκτική για κείμενο τουλάχιστον του Διαδικτύου, και για εμένα προσωπικά, όπως άλλωστε και για εκατοντάδες άλλους αναγνώστες, εξαιρετικά διαφωτιστικό.
  Οφείλω ωστόσο να επισημάνω την εξής, καίρια κατά την άποψη μου, παράμετρο ως βασική παρατήρηση επί του προβλήματος της δυνητικής διευθέτησης ΑΟΖ μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, η οποία δεν έχει ληφθεί υπόψη έστω και ως κατακλείδα στο έξοχο κατά τα άλλα άρθρο σας. Η παρατήρησή μου δεν έχει να κάνει καθόλου με τεχνικά ζητήματα, που άλλωστε αναλύονται εκτενώς τόσο στο ίδιο το άρθρο όσο και στα σχόλια και στις απαντήσεις που το συνοδεύουν.
  Θέλω μόνον να επισημάνω σε εσάς και σε όλους τους αναγνώστες τον πυρήνα του προβλήματος ώστε να διατηρούμε μια αίσθηση των αναλογιών: ο πυρήνας του προβλήματος κατά τη γνώμη μου έγκειται στο γεγονός ότι η διαφορά μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας δεν υφιστάται τόσο ως θέμα «μαξιμαλιστικών διεκδικήσεων» και των δύο μερών, ούτε καν ως πρόβλημα μεταξύ δύο «παραδόπιστων ή κακόπιστων αντιπάλων» που δύναται εντέλει να διευθετηθεί με ειρηνικές μεθόδους (φερ’ειπείν με εκατέρωθεν διαπραγματεύσεις ή/και διεθνή διαιτησία).
  Ο πυρήνας του προβλήματος είναι βαθύτατα «υπαρξιακός», και επ’ουδενί «νομικός», «διπλωματικός» ή γενικά «τακτικός»: από τη μία πλευρά έχουμε ένα μέρος (την Ελλάδα) που κινείται εδώ και δεκαετίες στη διεθνή σκακιέρα με όρους -κατά το δυνατόν και πάνω απ’ όλα- ειρηνικής συμβίωσης και συνδιαλλαγής έχοντας απορρίψει (σε αναίτια υπερθετικό βαθμό) την απειλή χρήσης βίας έναντι τρίτων, ακόμη και όταν απειλούνται κυριαρχικά δικαιώματα στον πυρήνα τους, λ.χ. τα 12 μ. ως δυνητικά χωρικά ύδατα.
  Από την άλλη ωστόσο πλευρά (την Τουρκία) έχουμε ένα μέρος που συμπεριφέρεται και δρα με έναν τρόπο που ουδόλως διαφέρει με αυτόν της χιτλερικής και ναζιστικής Γερμανίας προ του Β΄ΠΠ. Η ΤΟΥΡΚΙΑ ήταν, είναι, και διαρκώς διολισθαίνει ακόμη περισσότερο σε συμπεριφορά «ΑΝΑΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ» και «ΕΠΕΚΤΑΤΙΚΗΣ» δύναμης, έναντι της οποίας όλα τα υπόλοιπα μέρη οφείλουν «να κάνουν στην άκρη» και να την αφήνουν να αναπτύσσει τη βεντάλια του Misak-i-Milli. Κύριο όργανο άσκησης εξωτερικής πολιτικής της Τουρκίας είναι κατεξοχήν η «ΑΠΕΙΛΗ ΧΡΗΣΗΣ ΒΙΑΣ» έναντι οιουδήποτε βρίσκεται στον δρόμο της. Η διεθνή της παρουσία κινείται ως προς τις βασικές της συνιστώσες πλήρως βάσει της λογικής του «LEBENSRAUM», δηλαδή του «ζωτικού χώρου» που φιλοδοξεί διαρκώς να καταπίνει εδάφη, υπεδάφη (υφαλοκρηπίδα) και ύδατα, σχεδόν όλων ανεξαιρέτως των γειτονικών της κρατών, με πρωταρχικά και βασικά θύματα τα δύο ελληνικά κράτη, την Ελλάδα και την Κύπρο, δηλαδή τον ίδιο τον εναπομείναντα Ελληνισμό που περιστοιχίζει την Τουρκία σε Δύση και Νότο. Η δράση της στο Ιράκ (βάσεις και επιδρομές), στη Συρία («διάδρομος ασφαλείας» που νομοτελειακά θα μετατραπεί σε νέο τουρκικό έδαφος, μετακινήσεις πληθυσμών), στο Κουρδιστάν (διατήρηση της υποταγής των Κούρδων), στην Αρμενία (κάκιστες σχέσεις ιστορικής αντιπαλότητας), στην Κύπρο (εισβολή και κατοχή εδαφών, πλήρης άρνηση της υπόστασης της Κυπριακής Δημοκρατίας, απόπειρες νομής της κυπριακής ΑΟΖ), το «casus belli» εναντίον της Ελλάδας στο Αιγαίο επί εφαρμογής των 12 ν.μ. ως ελληνικής χωρικής θάλασσας, και βεβαίως τα πρόσφατα παραδείγματα της πλήρους στρατιωτικής επέμβασης της Τουρκίας στη Λιβύη, του τουρκολιβυκού συμφώνου για την οριοθέτηση ΑΟΖ, και η καινοφανής θεωρία της «MAVI VATAN», της «Γαλάζιας Πατρίδας» που καταπίνει ως μη όντα καν όλα τα ελληνικά νησιά του κεντρικού (!) και Ανατολικού Αιγαίου, δημιουργώντας δηλαδή δυνητικά έναν καινούργιο χώρο άσκησης πλήρους τουρκικής κυριαρχίας αδιαφορώντας για τα δικαιώματα των μεσολαβούντων ελληνικών νήσων, συνιστούν πράξεις, φιλοδοξίες και ιδεολογία εξόχως «ΝΑΖΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ», που ξεπερνούν προκλητικά τα όρια όχι μόνον του καλώς εννοούμενου ΠΑΤΡΙΩΤΙΣΜΟΥ, αλλά ακόμη και του ΕΘΝΙΚΙΣΜΟΥ και ΣΩΒΙΝΙΣΜΟΥ!
  Απέναντι σε τέτοια φρικαλέας σύλληψης εξωτερική πολιτική ο ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ οφείλει να συσπειρωθεί και να συστρατευθεί για την αντιμετώπισή του, ειδάλλως κινδυνεύουμε με την τύχη στη χειρότερη της Πολωνίας και της Τσεχοσλαβακίας και στην καλύτερη με της Φινλανδίας!
  Καθίσταται επίσης προδήλως σαφές ότι απέναντι σε έναν τέτοιο ‘ΙΣΛΑΜΟΝΑΖΙΣΤΗ» δεν υφίσταται κανένα κανάλι επικοινωνίας. Πολύ δε φοβούμαι ότι ο Ερντογάν δέσμευσε το πολιτικό κατεστημένο της Τουρκίας και τους μελλοντικούς της ηγέτες στην σταδιακή, αλλά ολοκληρωτική, εκπλήρωση αυτού του ΝΑΖΙΣΤΙΚΗΣ ΥΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ!

 38. Ηλίας από Κομοτηνή says:

  Αν και έχει περάσει πολύς καιρός θα αποπειραθώ να απαντήσω στα προηγούμενα σχόλια.

  Γεράκι,
  Ορθές οι επισημάνσεις. Ειδικά ως προς τον παραλογισμό των διεκδικήσεων, φαίνεται σήμερα πως η Τουρκία, μετά τη συμφωνία με τη Λιβύη, επενδύει στον παραλογισμό αυτόν προκειμένου να τον καταστήσει πραγματικότητα και να προωθήσει μέσω αυτού τα συμφέροντά της ή να τον αποσύρει κατόπιν εξασφάλισης σημαντικών ανταλλαγμάτων.

  Προβοκάτωρ,
  Παρά τις κατά καιρούς πιέσεις και έμπρακτες αμφισβητήσεις του τμήματος του ΕΕΧ μεταξύ 6 και 10 ν.μ. ακόμα και από τους Αμερικανούς, η χώρα μας διαχρονικά δεν έχει υποχωρήσει καθόλου στο συγκεκριμένο ζήτημα και αυτό είναι κάτι που πρέπει να το αναγνωρίσουμε. Πρόκειται, δε, για μοναδική κίνηση ανάλογη αυτών που κάνει η Τουρκία, δηλαδή να δημιουργηθεί εκ του μηδενός ένα καθεστώς διεκδίκησης κάποιου δικαιώματος (έστω και «αυθαίρετα») το οποίο θα ανταλλαγεί εφόσον μας δοθεί το κατάλληλο αντίτιμο στο χρόνο που εμείς θέλουμε. Οπότε σαφώς και πρέπει να διατηρηθεί το σημερινό εύρος των 10 ν.μ. ΕΕΧ, το οποίο, αν και νομικά προβληματικό, μας προσδίδει ένα πλεονέκτημα στην όποια διαπραγμάτευση.
  Όσον αφορά στην τμηματική επέκταση των χωρικών μας υδάτων, από νομικής άποψης μπορούμε να τα επεκτείνουμε παντού στα 12 ν.μ. και η Τουρκία μπορεί να ζητήσει άλλου είδους διευθέτηση, εκτός δηλαδή της μέσης γραμμής, μόνο στις περιοχές όπου τα χωρικά ύδατα των δύο χωρών έρχονται σε επαφή. Εάν τώρα δηλώσουμε ότι θα τα επεκτείνουμε π.χ. μόνο στο Ιόνιο ή μόνο στην ηπειρωτική χώρα, δεν παραβαίνουμε κάποια σχετική πρόβλεψη του διεθνούς δικαίου καθώς στη UNCLOS δεν υπάρχει υποχρέωση ολικής ή μερικής επέκτασης. Άλλωστε η Τουρκία στην περίπτωση αυτή δεν επικαλείται κάποιο νομικό επιχείρημα αλλά προβάλλει μόνον την απειλή χρήσης βίας. Στο επιχείρημα των Τούρκων ή τρίτων ότι με τη μερική επέκταση αναγνωρίζουμε εμπράκτως ότι στο Αιγαίο υπάρχουν «ειδικές περιστάσεις», μπορούμε να πούμε αυτό που λέμε και τώρα, ότι θα επεκτείνουμε τα χωρικά μας ύδατα και στις υπόλοιπες περιοχές όταν το κρίνουμε εμείς σκόπιμο, ή ότι υπάρχουν «τεχνικά θέματα» (γενικά και αόριστα), ή ότι θα το κάνουμε όταν εξασφαλίσουμε τα μέσα για πλήρη αστυνόμευση / επιτήρηση των νέων περιοχών ή οποιαδήποτε δικαιολογία μπορεί να επινοήσει η ελληνική διπλωματία. Σε κάθε περίπτωση, από όλα τα δυνατά σενάρια (μη επέκταση, καθολική επέκταση και όλα τα ενδιάμεσα) εμείς έχουμε εγκλωβιστεί στο πρώτο που είναι στην πράξη και το δυσμενέστερο, και νομίζω ότι πρέπει να προβληματιστούμε σοβαρά για το πώς αυτό θα αλλάξει.

  κ. Μαρκουλάκη,
  Ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια, έχουν προφανώς μεγάλη αξία όταν προέρχονται από ανθρώπους με ειδικές γνώσεις επί του θέματος.

  Ανώνυμε 16 Απριλίου 2019, 10:38 και 14:02
  Ο νόμος στον οποίο κάνει αναφορά ο κ. Συρίγος είναι ο Ν. 4001/2011 (ΦΕΚ 179 Α 2011) «Για τη λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου, για Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα μεταφοράς Υδρογονανθράκων και άλλες ρυθμίσεις». Με το άρθρο 156 του νόμου αυτού αντικαταστάθηκε η παράγραφος 1 του άρθρου 2 του Ν. 2289/1995 (ΦΕΚ 27 Α 1995), στην οποία πλέον αναφέρεται ότι «…Ελλείψει συμφωνίας οριοθέτησης με γειτονικά κράτη των οποίων οι ακτές είναι παρακείμενες ή αντικείμενες με τις ελληνικές ακτές, το εξωτερικό όριο της υφαλοκρηπίδας και της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης (αφ’ ης κηρυχθεί) είναι η μέση γραμμή, κάθε σημείο της οποίας απέχει ίση απόσταση από τα εγγύτερα σημεία των γραμμών βάσης (τόσο ηπειρωτικών όσο και νησιωτικών) από τις οποίες μετράται το εύρος της αιγιαλίτιδας ζώνης». Παρεμπιπτόντως, όπως προκύπτει και από το άρθρο, η διατύπωση αυτή είναι αντίστοιχη της ήδη καταργηθείσας Σύμβασης για την Υφαλοκρηπίδα του 1958, αγνοώντας πως η πιο πρόσφατη UNCLOS έχει διαφορετική σχετική πρόβλεψη.
  Νομίζω πως αποφάσεις δικαστηρίων στις οποίες έχει υιοθετηθεί η μέση γραμμή χωρίς παρεκκλίσεις δε θα υπάρχουν πολλές, καθώς στην περίπτωση αυτή θα έχουν συμφωνήσει τα ενδιαφερόμενα κράτη μεταξύ τους χωρίς προσφυγή σε διαιτησία. Κλασσικό παράδειγμα είναι αυτό την Κύπρου με την Αίγυπτο. Οι δικαστικές αποφάσεις αφορούν κυρίως περιπτώσεις όπου υπήρξαν παρεκκλίσεις από τον κανόνα της μέσης γραμμής, με το ένα ή και τα δύο ενδιαφερόμενα κράτη να θεωρούν ότι η μέση γραμμή τα αδικεί και πρέπει να λάβουν μεγαλύτερες θαλάσσιες ζώνες και κατά συνέπεια να προσφεύγουν σε διαιτησία. Υποθέτω ότι η Ελλάδα θα επικαλεστεί αποφάσεις όπως αυτή του 1992 για το γαλλικό νησί Σαιντ Πιερ και Μικελόν ή αυτή του 2012 για την οριοθέτηση μεταξύ Νικαράγουας – Κολομβίας προκειμένου να αποδείξει καταρχήν ότι όλα τα ελληνικά νησιά δικαιούνται ΑΟΖ και στη συνέχεια να επιδιώξει να αποδοθεί έστω μειωμένη ΑΟΖ ειδικά στο Καστελόριζο.
  Όσον αφορά στην επέκταση των ελληνικών χωρικών υδάτων από τα 6 ν.μ. στα 9 ή 10 ή 12: Η Ελλάδα έχει κάθε δικαίωμα βάσει της UNCLOS να επεκτείνει, χωρίς να ρωτήσει κανέναν, τα χωρικά της ύδατα μέχρι τα 12 ν.μ. Εξαίρεση προφανώς αποτελούν οι περιοχές όπου αυτά έρχονται σε επαφή με τα αντίστοιχα τουρκικά οπότε εκεί ισχύει, όπως αναφέρω και στην απάντηση στον Προβοκάτωρ, ο κανόνας της μέσης γραμμής. Με την επέκταση αυτή θα μειωθούν κατά πολύ τα διεθνή ύδατα (και ο διεθνής εναέριος χώρος) στο Αιγαίο, κάτι που δε θέλει επ’ ουδενί η Τουρκία αλλά ενδεχομένως δεν επιθυμούν και Αμερικανοί, Ρώσοι, Ευρωπαίοι για δικούς τους λόγους. Οπότε κατά καιρούς διακινούνται προτάσεις για αύξηση στα 8, 9 ή 10 ν.μ., προκειμένου να επιτευχθεί ένας συμβιβασμός, κυρίως με τους Τούρκους. Το ζήτημα είναι τι αντάλλαγμα θα δοθεί στην Ελλάδα στο πλαίσιο του συμβιβασμού αυτού προκειμένου να μην ασκήσει στο 100% ένα νόμιμο δικαίωμά της – και δεν εννοώ προφανώς το να …άρει η Τουρκία το casus belli.

  Α.Κ.,
  Δεδομένου ότι η Τουρκία συμπεριφέρεται ως αναθεωρητική δύναμη εδώ και δεκαετίες, σίγουρα δεν τη συμφέρει να υπογράφει οποιαδήποτε συνθήκη καθορίζει σαφώς τα δικαιώματά της σε σχέση με γειτονικές της χώρες. Όπως προφανώς το βλέπουν οι Τούρκοι, κάτι τέτοιο θα περιόριζε το πεδίο των διεκδικήσεών τους, και ειδικά στο Αιγαίο θα απέδιδε το μεγαλύτερο μέρος των θαλάσσιων ζωνών στην Ελλάδα. Για το λόγο αυτό και δεν έχει υπογράψει όχι μόνο την UNCLOS αλλά και την προηγούμενη αυτής Σύμβαση για την Υφαλοκρηπίδα του 1958.

  Γιώργο Κ.,
  Ευχαριστώ πολύ για τους επαίνους. Όπως επισημάνατε και εσείς, προσπάθησα να μείνω στο «τεχνικό / νομικό» μέρος των θεμάτων περί ΑΟΖ/υφαλοκρηπίδας και στο πλαίσιο αυτό απόψεις περί των αιτιών του τουρκικού επεκτατισμού θα ήταν θέμα ενός άλλου άρθρου. Θα ήθελα μόνο να επισημάνω ότι πολλές φορές είναι χρήσιμο να βλέπουμε το πρόβλημα χωρίς συναισθηματισμούς, έτσι ώστε να αναγνωρίζουμε όλες τις πτυχές του – αυτός ήταν άλλωστε και ένας βασικός λόγος που με οδήγησε στο να ενημερωθώ για το ζήτημα της ΑΟΖ. Αποτολμώντας κάτι αντίστοιχο όσον αφορά την τουρκική στάση, πέρα από χαρακτηρισμούς όπως «φρικαλέα», «καινοφανή» κλπ., δεν είναι παρά η αναμενόμενη πολιτική που θα ακολουθούσε ένα ισχυρό ηπειρωτικό κράτος το οποίο βρίσκεται ασφυκτικά περιορισμένο από νησιωτικά εδάφη τα οποία ανήκουν σε αδύναμους γείτονες – αυτή είναι η γεωπολιτική πραγματικότητα όπως τη βλέπουν οι Τούρκοι και μάλλον έτσι θα το βλέπαμε και εμείς εάν ήμασταν στη θέση τους. Και από τη στιγμή που τα νησιωτικά αυτά εδάφη δεν τους ανήκουν θεωρούν ότι υπάρχει πρόβλημα για την ασφάλειά της χώρας τους, γιατί κανείς δεν εγγυάται ότι η Ελλάδα και η Κύπρος θα είναι εξευρωπαϊσμένα, πολιτισμένα, φιλήσυχα κλπ. κράτη σε 10, 20 ή 50 χρόνια ή ότι ανά πάσα στιγμή δε θα θελήσουν ή, κυρίως, δε θα πιεστούν από τις ΗΠΑ ή την ΕΕ ή κάποια άλλη δύναμη προκειμένου να συναινέσουν στη χρήση των νησιών αυτών με οποιονδήποτε τρόπο για να πληγούν τα τουρκικά συμφέροντα. Πρόκειται δηλαδή, κατά την ταπεινή μου άποψη, για κάτι περισσότερο και μονιμότερο από ένα θέμα «αρπακτικότητας» εκ μέρους των Τούρκων.
  Τα προηγούμενα δεν τα αναφέρω φυσικά για να δικαιολογήσω τη στάση της Τουρκίας στο Αιγαίο και στην Κύπρο, αλλά για να καταλήξω στην κρίσιμη κατά τη γνώμη μου διαπίστωση, ότι η Τουρκία θα προβάλλει πάντα, ΠΑΝΤΑ, διεκδικήσεις όσον αφορά στα ελληνικά νησιά (τουλάχιστον η Τουρκία όπως είναι σήμερα και μάλλον θα είναι για πολλές δεκαετίες). Δεν έχει σημασία ποιος θα είναι στην εξουσία, κεμαλικοί, ισλαμιστές ή φιλοευρωπαίοι, ούτε εάν η χώρα θα πλησιάζει ή θα απομακρύνεται από την ΕΕ, τις ΗΠΑ κλπ. Θα πρέπει λοιπόν και εμείς, ως ελληνική κοινωνία, να προσαρμόσουμε ανάλογα τη στάση μας.

 39. Ger Akis says:

  Λείπει από το διαδίκτυο τέτοιου είδους εμπεριστατωμένη ανάλυση. Δυστυχώς προβάλλονται δημοσιογραφικές απόψεις που με περισσή αυτοπεποίθηση κρίνουν και κατακρίνουν ενώ αποδεικνύεται εύκολα ότι δεν γνωρίζουν ούτε τα βασικά. Από την άλλη, την επιστημονική υποτίθεται πλευρά, κυριαρχούν απόψεις καθηγητών διεθνούς δικαίου που ισχυρίζονται ότι η λύση είναι η χάραξη ευθειών γραμμών βάσης με σκοπό να ενωθεί το σύμπλεγμα του Καστελορίζου με τα υπόλοιπα νησιά κι άλλου συναφούς ποιότητας επιστημονικές απόψεις.

 40. Ανώνυμος says:

  Μια κριτική για αυτό το κείμενο αριστερής παράταξης «Χωρικά ύδατα, υφαλοκρηπίδα και ΑΟΖ » h**ps://sarantakos.wordpress.com/2020/07/23/aoz/ ;

 41. Γεράκι says:

  Περιμένοντας το παπόρι από την Αττάλεια έκανα μια προσπάθεια σύντομου σχολιασμού

  https://sarantakos.wordpress.com/2020/07/23/aoz/#comment-668420

 42. @ Γεράκι

  Να εκφράσω τον βαθύ θαυμασμό μου για την όρεξη που έχεις και την απαισιοδοξία μου για το κουράγιο που θα χρειαστείς να συνεχίσεις.

  Ίσως θα ήταν πιο εποικοδομητικό να αρχίσεις να συνομιλείς με τον τοίχο του σπιτιού σου.

 43. npo says:

  @Ηλίας από Κομοτηνή

  Σε περίπτωση τμηματικής επέκτασης στα 12 ν.μ νομίζω πως η αιτιολόγηση πως πρώτα με γεωγράφους χαράσουμε γραμμές βάσης και όποιου τελειώνει η χάραξη εκεί και επεκτείνουμε, είναι αρκούντως πειστική.

 44. Tolis says:

  Γιατί δεν αναφέρεστε στο δεδικασμένο της ΑΟΖ των Καμερούν-Νιγηριας , Νικαράγουας-Ονδούρας, Καταρ-Μπαχρειν; δειξτε τους χάρτες με την ΑΟΖ αυτων των χωρών να δούμε τα νησιωτικά συμπλέγματα τους και πως έχουν διαμορφωθεί με την Unclos. Η μετατόπιση μιας γραμμής στη Νικαράγουα και η προβολή αυτής είναι παραπλανητικη. Η ουσία είναι το αποτέλεσμα της εκδίκασης της υπόθεσης Νικαραγουας-Ονδουρας και πως έχουν διαμορφωθείοι ΑΟΖ των δυο αυτων γειτονικών χωρών.Δείξτε τον χάρτη της ΑΟΖ των νησιών Φερόε. Ενδιαφέρουσα είναι και η ΑΟΖ της Δανίας. Σε ποια χώρα ανήκουν διοικητικά τα νησιά Φερόε;
  Ο χάρτης με τον 25ο μεσημβρινό κάτι μου θυμίζει. Η ουσία του του άρθρου δεν είναι η ενημέρωση, ξεκάθαρα υπονομεύετε τα ελληνικά συμφέροντα.

 45. anast says:

  μποροῦμε νά ξαναπάρωμε τήν νῆσο ΣΑΣΩΝ ἀπό Ἀλβανία;;;;

 46. Γιώργος Κ. says:

  Αγαπητέ Ηλία,
  με λύπη μου διαπιστώνω ότι οι καταστάσεις σε έχουν και μας έχουν ήδη ξεπεράσει, όπως ακριβώς είχα προβλέψει το καλοκαίρι του 2021 με κάπως συναισθηματικό είναι αλήθεια τόνο. Το πρόβλημα όμως δεν ήταν ποτέ ο δικός μου «πατριωτικός συναισθηματισμός» ή «συναισθηματικός πατριωτισμός» απέναντι στον δικό σου «υποθετικό ή πιθανό ρεαλισμό». Το πρόβλημα είναι ο τουρκικός «εμπαθής» μαξιμαλισμός και «παθιασμένος» επεκτατισμός, ο οποίος δεν είναι διόλου υποθετικός αλλά απολύτως υπαρκτός και τον οποίον οι Τούρκοι επιχειρούν να φέρουν σε πέρας «λόγω τε και έργω», διότι οι επιθετικές τους πράξεις και ενέργειες (οι γνωστές διαχρονικές προκλήσεις εναντίον Ελλάδας και Κύπρου) είναι πλέον επενδεδυμένες από την κατάλληλη θεωρητική πλαισίωση και «τεκμηρίωση» (η θεωρία της Mavi Vatan). Θεωρώ πως πλέον οι Τούρκοι είναι αδύνατον να αρκεστούν στις υποθετικές αιγαιακές εξέχουσες που περιέγραψες με τόση εμπεριστατωμένη (αλλά υποθετική) ακρίβεια, διότι πολύ απλά φαίνεται πως έχουν πια θέσει ως πιο μακρόπνοο και ξεκάθαρο στόχο (ΑΝΣΚ) την κατάκτηση ολόκληρης της περιβόητης Mavi Vatan μαζί με τα ενδιάμεσα νησιά, τίποτε λιγότερο, ίσως μάλιστα ακόμη περισσότερα! Γιατί όμως? Διότι, κατά την ταπεινή μου γνώμη μου, de jure και de facto το Αιγαίο μετά το 1913 και το 1924 μετατράπηκε δυστυχώς για τους Τούρκους σε «ελληνική λίμνη». Αυτή παραμένει η πραγματικότητα, την οποία καμία απολύτως ελληνική κυβέρνηση δεν μπορεί και δεν δικαιούται να θέσει σε διαπραγμάτευση. Λ.χ. η ελληνική ακτοπλοΐα και αεροπλοΐα εξυπηρετεί τα νησιά του Αρχιπελάγους που ανήκουν στην ελληνική επικράτεια ασφαλώς μαζί με τη θάλασσα που τα περιβάλλει και εμείς ασκούμε ακόμη την πλειονότητα των κυριαρχικών δικαιωμάτων. Επομένως, «τα σέα σου τα μέα μου» … «όχι τα δικά σου δικά σου και τα δικά μου δικά σου», όπως το θέλει ο εχθρός μας! Αυτή την πραγματικότητα προσπαθεί πλέον να διασπάσει και να διατρήσει ο εχθρός ασκώντας πιεστικές διεκδικήσεις σε όλο το φάσμα των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων στο Αιγαίο (σε θάλασσα, ουρανό και γη). Εντούτοις, το Αιγαίο εξακολουθεί να συνιστά το δικό μας στρατηγικό βάθος απέναντι στον αντίπαλο και θα είναι αυτοκαταστροφικό αν το απωλέσουμε ή επιτρέψουμε εχθρικές τουρκικές εισέχουσες και εξέχουσες στο Αρχιπέλαγος.
  Ούτως ή άλλως, αν το εξετάσει κανείς από μακροσκοπική ιστορική θεώρηση, τελικά μέσα στον 20ο αιώνα τα περισσότερα ευρωπαϊκά έθνη κατέληξαν να δημιουργήσουν κράτη περίπου στις αρχικές τους εθνικές κοιτίδες (πρβ. λ.χ. τη σύγχρονη Ιταλία, Γερμανία, Πολωνία ή Βουλγαρία). Το ίδιο και εμείς οι Έλληνες: παρ’ όλη τη Μικρασιατική Καταστροφή, κατορθώσαμε να δημιουργήσουμε έθνος-κράτος στην αρχέγονη (ήδη από τη δεύτερη προχριστιανική χιλιετία) κοιτίδα μας (νότια βαλκανική ή «ελληνική» χερσόνησο, Αιγαίο και Ιόνιο). Το ίδιο και οι Τούρκοι: στερέωσαν το δικό τους έθνος-κράτος στη Μικρασία που σταδιακά κατέκτησαν, εποίκισαν, εξισλάμισαν και εκτούρκισαν μετά το 1071. Άρα σε γενικές γραμμές και κατά έναν περίεργο τρόπο και χάρη σ’ ένα μαγικό ραβδί επήλθε (μέσα από ποταμούς αίματος και προσφυγιάς) μια κάποια ιστορική δικαιοσύνη στην Ευρώπη. Παρ’ όλα αυτά, φαίνεται πως οι Τούρκοι πάντα «ασφυκτιούσαν» – αδικαιολόγητα κατά τη γνώμη μου – μέσα στα καινούργια «εθνικά» τους σύνορα και τώρα επιδιώκουν παντού να τα επεκτείνουν, ειδικά κατά τις τελευταίες δεκαετίες που αναπτύχθηκαν δημογραφικά και οικονομικά και εκμεταλλευόμενοι παράλληλα τη διεθνή γεωπολιτική αναστάτωση.
  Είναι αλήθεια ότι επιχείρησες – καταρχήν σωστά, αποστασιοποιημένα και ρεαλιστικά – να θέσεις το ζήτημα με όρους ορθής λογικής, παραβλέποντας ωστόσο μια κρίσιμη συνισταμένη που σου τόνισα και προηγουμένως: ότι έχουμε ξεκάθαρα να κάνουμε με παράλογους σοβινιστές απέναντί μας (επίτρεψέ μου αυτούς τους χαρακτηρισμούς ως ιδωμένους από την ελληνική σκοπιά. Άλλωστε το ότι οι Τούρκοι έχουν ανάγκη ψυχιατρικής ανάλυσης και προέγγισης δεν αποτελεί δικό μου εφεύρημα ή διατύπωση: το έχει ισχυριστεί εμμέσως πλην σαφώς μόλις προχθές ο Έλληνας πρωθυπουργός, πλειστάκις ο Έλληνας ΥΠΕΞ και παλαιότερα ακόμη και ο Γάλλος πρόεδρος! Τα δικά τους λόγια μεταχειρίζομαι εδώ). Δεν υπολόγισες, λοιπόν, ότι έχεις να κάνεις με επεκτατικούς και μανιώδεις παράφρονες που πάσχουν από «σύνδρομο ψευδο-καταδίωξης και ψευδο-περικύκλωσης» και όχι με λογικούς μετριόφρονες. Ουσιαστικά, η «εχθρική» εναντίον τους Ελλάδα είναι δημιούργημά τους γιατί αυτοί «ήρξαντο χειρών αδίκων». Δηλαδή τι ακριβώς περίμεναν? Να τους δώσουμε τα κλειδιά του σπιτιού μας και να τους αδειάσουμε τη γωνιά? Όχι βέβαια, μας εξανάγκασαν να λάβουμε αμυντικά μέτρα ειδικά από το 1974 και μετά, ακριβώς διότι υποστήκαμε την κυπριακή εισβολή και τραγωδία. Έκτοτε οι μεταξύ μας σχέσεις παραμένουν συνήθως τεταμένες και (ημι)εχθρικές. Αδιαφορώ λοιπόν εάν εκείνοι αισθάνονται «δυνητική απειλή» από την Ελλάδα, όπως το περιέγραψες προσπαθώντας αντικειμενικά να μπεις στο κοστούμι τους, γιατί δεν νομίζω ότι η Ελλάδα είδε ποτέ μετά το 1922 την Τουρκία ως εχθρό και αντίπαλο. Το στραπάτσο της Μικρασιατικής Καταστροφής ήταν τόσο μεγάλο που έκτοτε μας «αφόπλισε» πλήρως διανοητικά και πρακτικά.
  Ό,τι, λοιπόν, έγραψες θα μπορούσε κάλλιστα να ισχύσει σε διένεξη λ.χ. με τους Ιταλούς, όχι όμως έχοντας τους μανιακούς Τούρκους ως αντίδικους. Επομένως, η κατάσταση έχει ήδη ξεπεράσει και την πιο νοσηρή φαντασία ως προς τους στόχους των Τούρκων, αγαπητέ μου συμπατριώτη. Επιμένω πως απαράγραπτος στόχος ολόκληρου (σχεδόν;) του τουρκικού καθεστώτος και κατεστημένου είναι πλέον αρχικά η απομόνωση και στο τέλος η «απορρόφηση» τουλάχιστον των ελληνικών νησιών του Ανατολικού Αιγαίου, ρητά και κατηγορηματικά, όχι απλώς σε επίπεδο εμπρηστικής ρητορείας αλλά σε επίπεδο επιθετικής διπλωματίας και κατακτητικού στρατιωτικού σχεδιασμού. Ακόμη χειρότερα, αυτά τα άθλια εναντίον μας – κατ’ επέκταση εναντίον εσού, εμού και των οικογενειών μας! – σχέδια θεωρώ πως υιοθετούνται ήδη από την πλειοψηφία ή έστω μεγάλη μερίδα Τούρκων πολιτών.
  Οι εξελίξεις σε ξεπέρασαν, ρεαλιστή συμπατριώτη μου: αντίθετα με την κοινή λογική, οι Τούρκοι δεν αρκούνται πλέον στη διεκδίκηση θαλασσίων ζωνών μεταξύ ελληνικών νησιών, αλλά διεκδικούν με αναθεωρητική πρόθεση και επεκτατική λογική τα ίδια τα ελληνικά νησιά και ολόκληρη τη θάλασσα που τα περιβάλλει! Και μην υποθέσεις ότι ζητούν το μέγιστο για να πετύχουν το ελάχιστο, σαν ένα είδος διπλωματικής διελκυστίνδας. Αυτό θα ίσχυε αν είχες απέναντί σου έστω λογικούς αλλά σκληρούς συνομιλητές. Δεν τους έχεις! Έχεις απέναντί σου ξεκάθαρα έναν ιταμό εχθρό και δυνητικό εισβολέα, που πάσχει από τόσο στρεβλό «σύνδρομο καταδίωξης και περικύκλωσης» όπως παλαιότερα η αυτοκρατορική και ναζιστική Γερμανία ή η σοβιετική Ρωσία, τον λάκκο του οποίου οι ίδιοι (και όχι οι κατά φαντασίαν αντίπαλοί τους) έχουν σκάψει και μέσα στον οποίο έχουν οι ίδιοι εσκεμμένα «πέσει» ώστε να δικαιολογήσουν τα αδικαιολόγητα: οι Τούρκοι βαθιά μέσα τους ποτέ δεν «αφομοίωσαν» και δεν αποδέχτηκαν την απώλεια του Αιγαίου και θέλουν τώρα να πάρουν το αίμα τους πίσω (μαζί με τη θάλασσα και τα νησιά του Αρχιπελάγους). Εννοείται πως για να δικαιολογήσουν τις κατακτητικές τους διαθέσεις, τις έχουν «επενδύσει» με έναν ψευδο-αμυντικό μανδύα! Τα ίδια άλλωστε πρέσβευαν και υποστήριζαν στο παρελθόν τόσοι και τόσοι κατακτητές από καταβολής Ιστορίας: αποικιοκράτες, ναζιστές, φασίστες, κομμουνιστές και κάθε λογής ιμπεριαλιστές και σοβινιστές, πάντοτε δημιουργούσαν και δημιουργούν εσκεμμένα την αυταπάτη ότι τάχα «αμύνονται» εναντίον του κάθε δύσμοιρου φανταστικού «επιτιθέμενου» και ότι τάχα «επιτίθενται γιατί πρέπει να αμυνθούν»! Κλασικές «προφάσεις εν αμαρτίαις»! Είναι βεβαίως ίδιον επεκτατικών σοβινιστών και επιθετικών μιλιταριστών (των Τούρκων στην προκειμένη περίπτωση) να προσάπτουν ως μομφή στα υποψήφια και ειρηνικά θύματά τους την εχθρική διάθεση και πολεμοχαρή πρόθεση των ιδίων! Also sprach die weltliche Geschichte! Όλα τα υπόλοιπα είναι παραμύθια της Χαλιμάς! Τελεία και παύλα!

 47. Επειδή ζω στην Τουρκιά, το πρόβλημα εδώ είναι απλό. Το μεγαλύτερο μέρος του κόσμου αδιαφορεί. Η Ελλάδα και το Αιγαίο είναι κάτι μακριά (δεν υπάρχει σύγκριση π.Χ. στο πως είδα τα Ίμια εγώ και πως οι φίλοι μου εδώ.) Και όχι μόνο αδιαφορεί αλλά φοβάται, διότι το δημόσιο λόγο ελέγχει μια οργανωμένη, σχετικά μεγάλη μειοψηφία παράφρονων. Επειδή αυτή η μειοψηφία ιστορικά είχε την κάλυψη του κράτους και την μερίδα του λέοντος σε δημόσιο χρόνο για εθνικά θέματα, επιβάλλουν αυτό που θέλουν. Και ο φόβος να μη στοχοποίηθεις από δαύτους (παράφρονες με βεβαρημένο ιστορικό εγκληματικής δράσης με ασυλία) συν αδιαφορία οδηγεί στην λογική λύση της ευθυγράμμισης.

 48. @Κωνσταντίνος Τραυλός

  Κωνσταντίνε, αυτό με απλά λόγια σημαίνει ότι η Τουρκία ως χώρα (εμείς ως χώρα-κράτος την αντιμετωπίζουμε, και όχι ως λαό) η Τουρκία είναι δομικά εχθρική κι επιθετική. Επιπλέον, δεν είμαι σίγουρος ότι το περιβάλλον σου είναι απολύτως αντιπροσωπευτικό του εν γένει τουρκικού πληθυσμού. 🙂

 49. Δεν διαφωνώ. Πέρα από αυτό σημαίνει ότι το θέμα δεν μπορεί να το λύσει η Ελλάδα, διότι μόνο κατοχή του κράτους και υποταγή των παράφρονών επιλύει τέτοια θέματα. Είναι το κλασσικό παράδειγμα της Ιαπωνίας του μεσοπολέμου. Τώρα για το δομικό έχω την αίσθηση ότι χρησιμοποιούμε τον τίτλο διαφορετικά. Για τον κύκλο μου, σιγουρά όχι (πιάνει από κέντρο του CHP μέχρι Κουρδική Αριστερά, οπότε γύρω στο 30-40%), αλλά επειδή έχω παρέδωσε και με ισλαμιστές (ή τουλάχιστον τα παιδιά τους), για τους περισσοτέρους τα πρωτεύον θέματα είναι εσωτερικά (το αλλο 30%). Η Ελλάδα είναι μακριά. Είναι κατεξοχήν θέμα που έχουν ιδιοποιηθεί οι παράφρονες. Απλα οι αλλοι είναι κίοτηδες και φοβονται το μαχαίρι και το πιστόλι του μουστουκαλι νέου.

 50. Ηλίας από Κομοτηνή says:

  Γιώργο Κ.,
  Μερικές επισημάνσεις:
  – Το άρθρο ήταν εστιασμένο στη «νομική» πτυχή της ελληνοτουρκικής αντιπαράθεσης επί της υφαλοκρηπίδας/ΑΟΖ και χωρικών υδάτων. Δεδομένου ότι το σχετικό νομικό πλαίσιο δεν έχει μεταβληθεί και οι συναφείς νομολογίες δεν έχουν αλλάξει ως προς το γενικό πνεύμα τους (εξ όσον είμαι σε θέση να γνωρίζω), οι αναφορές του άρθρου παραμένουν, εκτιμώ, επίκαιρες και δε θα άλλαζα κάτι εφόσον το έγραφα σήμερα.
  – Δε θα άλλαζα επίσης κάτι και εάν τις ίδιες αιτιάσεις προέβαλε έναντι της Ελλάδας π.χ. η Ιταλία ή η Αίγυπτος, γιατί σε μια αντιδικία νομικής φύσεως δεν έχει σημασία το ποιον των αντιδίκων αλλά οι διεκδικήσεις τους.
  – Το πολιτικό πλαίσιο φυσικά και μας έχει ξεπεράσει, αν και αυτό ήταν μάλλον αναμενόμενο, το ξέραμε όλοι ότι θα συμβεί και κανείς δε νομίζω ότι έπεσε από τα σύννεφα. Εννοείται πως δεν περίμενα, ούτε εγώ ούτε πιστεύω και κανείς άλλος που παρακολουθεί τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, πως οι Τούρκοι θα περιορίζονταν από την κοινή λογική και θα διεκδικούσαν μόνο όσα τους επιτρέπονται εκ του νόμου. Πρέπει βεβαίως εδώ να επισημάνω πως το να περιορίζεσαι ως χώρα σε νομικές διεκδικήσεις όταν (θεωρείς ότι) υπερέχεις σημαντικά του αντιπάλου σε στρατιωτικό, οικονομικό, διπλωματικό, δημογραφικό, τεχνολογικό κλπ. επίπεδο δεν είναι και πολύ «λογικό» με βάση την ανθρώπινη ιστορία. Μπορεί ο δυτικός κόσμος να θεωρεί πλέον παράλογη και να αποκηρύσσει τη χρήση π.χ. της στρατιωτικής ισχύος αλλά αυτό είναι πρόβλημα του δυτικού κόσμου (κυρίως της Ευρώπης) γιατί η πραγματικότητα, όπως βλέπουμε στην Ουκρανία, είναι πολύ διαφορετική.
  – Δε με βρίσκει σύμφωνο, όπως άλλωστε το έχω ξαναπεί, η θέση ότι η πολιτική της Τουρκίας είναι «παράλογη» ή χρήζει ψυχιατρικής ανάλυσης. Η εκτίμηση αυτή υποδηλώνει αδυναμία να κατανοήσεις τον εχθρό σου, γεγονός που αποτελεί σοβαρό σφάλμα στις διακρατικές σχέσεις. Ο παράφρονας είναι απρόβλεπτος γιατί αυτό που τον κινεί είναι η πάθησή του, με κύριο χαρακτηριστικό την ανακολουθία λόγων και πράξεων, ενώ η Τουρκία ως κράτος είναι απολύτως προβλέψιμη όσον αφορά την πολιτική της, τόσο γιατί οι πράξεις της ακολουθούν τους λόγους της όσο και γιατί συμφωνούν με τα λόγια και έργα άλλων αντίστοιχων κρατών που στην πορεία της ιστορίας έχουν βρεθεί στην ίδια θέση και ακολουθήσει τις ίδιες πρακτικές με αυτήν. Πρόσφατο παράδειγμα είναι αυτό της Ρωσίας (όπου βέβαια ο Πούτιν αποκαλείται «παράφρονας» γιατί μας έβγαλε βίαια από την πλάνη μας ότι δε θα ξαναγίνει μείζων πόλεμος στην ευρωπαϊκή ήπειρο και τώρα τρέχουμε και δε φτάνουμε), αλλά και της Κίνας, η οποία ακολουθεί παρόμοιες πρακτικές στη Νότια Κινεζική Θάλασσα – εκεί βεβαίως για κανέναν δεν υπάρχει παραφροσύνη αλλά «άνοδος της κινεζικής ισχύος η οποία πρέπει να αντιμετωπιστεί».
  – Προσωπικά δεν είχα ποτέ αμφιβολία για το τι θέλουν οι Τούρκοι από τη χώρα μας. Με μια φράση, που την άκουσα σε μια τηλεοπτική συζήτηση πριν πολλά χρόνια, «η Τουρκία θέλει να αναθεωρήσει την κατάσταση που δημιούργησε η Ελληνική Επανάσταση του 1821». Ούτε κάποιες θαλάσσιες εκτάσεις, ούτε μερικά νησιά, ούτε το μισό Αιγαίο και τη Θράκη. Τα θέλει όλα και σχεδιάζει σε ορίζοντα δεκαετιών για να το πετύχει.
  Εν τέλει, το άρθρο δε γράφτηκε βασισμένο στην ψευδαίσθηση πως οι Τούρκοι θα περιοριστούν, θα είναι «λογικοί», θα πάμε σε ένα δικαστήριο και οι διαφορές μας θα λυθούν δια παντός κλπ. (εξ ου και οι εκτιμήσεις μου στο τέλος του κειμένου περί των πιθανών εξελίξεων). Το άρθρο γράφτηκε για έναν και μόνο λόγο: την έλλειψη ενημέρωσης και τις στρεβλές αντιλήψεις που έχει η ελληνική κοινή γνώμη για το νομικό πλαίσιο των ελληνικών διεκδικήσεων περί υφαλοκρηπίδας / ΑΟΖ στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Και η έλλειψη ενημέρωσης ή, για να είμαι πιο ακριβής (ή πιο σκληρός…) η μεγάλη απόσταση από την (νομική εν προκειμένω) πραγματικότητα, είναι παράγοντας που φοβάμαι ότι θα κοστίσει ακριβά, ακριβώς γιατί δεν περιορίζεται στο επίμαχο θέμα αλλά επεκτείνεται και σε όλες τις πτυχές της λειτουργίας μας ως κράτους και κοινωνίας.

 51. Όπως κάποιος πλούσιος που σκοτώνει για να κλέψει ένα ψωμί είναι παράφρονας για οποιαδήποτε εύφορων άνθρωπο, το ίδιο είναι και κάποιος που ζητάει πολέμους όταν έχει ειρήνη και ότι χεριάζετε για μια ανεχτή ζωή. Δεν είναι Βίκινγκς να τους θερίζει η πεινά. Συγγνώμη αλλά δεν με ενδιαφέρει αν ο άλλος είναι ορθολογικός δρών με παράφρονες σκοπούς (να αναθεωρήσει την ελληνική επανάσταση). Η έννοια του ορθολογισμού δεν έχει να πει κάτι για τους στόχους σου. Μια χαρά βλαμμένοι μπορεί να είναι και ένδειξη παραφροσύνης. Το μόνο που λέει η θεωρία του ορθολογικού δρώντος, είναι ότι αν ο στόχος σου είναι Α, θα επιλέξεις την μέθοδο Χ από την μέθοδο Ψ , αν η Χ είναι πιο πιθανόν να σε φέρει κει που θες. Επειδή λοιπόν το τρώω με το μεδούλι. Παράφρονες είναι, για ψυχίατρο μην πω για εγκλεισμό. Τα ιδιά και για του Έλληνες που ονειρεύονται να αναθεωρήσουν την κατάσταση που έφερε το 1071. Απλά στην Τουρκιά οι βλαμμένοι έχουν εξουσία (Τώρα μόλις είδα ότι τον παράφρονα απόστρατο που είναι για εγκλεισμό θα τον έχουν στο αντιπολιτευμένο KRT, κανάλι που συνήθως είναι κοντά στο HDP). Στην Ελλάδα ευτυχώς (?) όχι.

  Είμαι κοινωνικός επιστήμονας, διδάσκω διεθνείς σχέσεις, αλλά έχω καταλήξει ότι έξω από αυστηρά ακαδημαϊκά φορά, ο ηλίθιος, ο εγκληματικά παράφρονας πρέπει να λέγονται για αυτό που είναι.

 52. Ανώνυμος says:

  @Κωνσταντίνος Τραυλός
  Περί των εκλογών τι εισπράττεις από δημοσκοπήσεις, κλίμα κλπ στην Τουρκία;
  Βάζω και ένα ενδιαφέρον άρθρο
  https://www.kathimerini.gr/politics/foreign-policy/561893818/peri-erntogan-dysis-kai-ellinotoyrkikon-scheseon/

 53. Ας ξεκαθαρίσουμε κάτι. Ναι μεν το 80% της Τουρκικής πολιτικής σκηνής είναι ανθελληνικό, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι μια εκλογική αλλαγή δεν θα είχε σημαντικές επιπτώσεις. Το λιγότερο θα οδηγούσε σε μια μακριά κατάσταση εσωτερικής αναταραχής, καθότι το να αποκαθηλώσεις ένα καθεστώς 20 ετών δεν είναι απλό. Ειδικά αν μιλάμε για μια κατάσταση που το ΑΚΠ παραμένει το μεγαλύτερο κόμμα στην εθνοσυνέλευση. Αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα ότι δεν θα έχουμε κρίση, αλλά σημαίνει σαφέστατα ότι οποία Ε-Τ κρίση θα γίνει με την Τουρκιάς σε σοβαρή εσωτερική διαταραχή. Ιστορικά, αυτό συνήθως δεν προμηνύει νίκες. Οπότε ναι μεν το ποιος θα κερδίσει δεν αλλάζει τα στριγκιά δεδομένα, αλλά επιχειρησιακά έχει μεγάλη σημασία. Και φυσικά το ότι όλοι μισούν την Ελλάδα, δεν σημαίνει ότι όλοι βάζουν τις ιδίες προτεραιότητες.

  Τώρα όσον αφορά τα εσωτερικά. Ο Κιλιτσντάρογλου από ότι έχω ακούσει, διαβάσει και από φήμες είναι πάρα πολύ σοβαρά εστιασμένος στο Κουρδικό. Υπάρχουν φήμες ότι έχει συλλέξει ότι αρχειακό υλικό υπάρχει για τον Ντερσιμ/Τουντζελι και τις σφαγές από τον Τουρκικό στρατό. Δηλαδή υπάρχει αναμονή ότι αν γίνει πρόεδρος θα ανοίξει το θέμα σοβαρά. Το Ντερσιμ έχει μεγαλύτερη βαρύτητα στον Κουρδικό πληθυσμό από ότι ο πόλεμος με το ΠΚΚ. Ο πόλεμος με το ΠΚΚ είναι και ενδοκουρδικος εμφύλιος, με τους συντηρητικούς κούρδους να είναι φανατικά κατά του ΠΚΚ. Όμως το Ντερσιμ ενώνει όλους τους Κούρδους. Οπότε η αναμονή είναι ότι Κιλιτσντάρογλου θα ανοίξει το θέμα, οπότε πιθανόν η Ελλάδα δεν θα είναι προτεραιότητα του.

 54. Εδώ μπορεί και να εξηγηθεί γιατί έχουμε τόση πίεση φέτος. Οι Ευρασιανιστες ειδικά έχουν πολλά να χάσουν από αλλαγή καθεστώτος. Όχι γιατί ο αντι-δυτικισμος θα περάσει, αλλά εκ των πραγμάτων τα εσωτερικά θέματα θα πάρουν πρωτιά, και δεν ξέρει η συγκεκριμένη κλίκα αν θα έχει την επιρροή που έχει τώρα. Τώρα είναι η τελευταία σίγουρη ευκαιρία τους να αναγκάσουν την κυβέρνηση να κάνει κάτι.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s