ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ

Το ιστολόγιο “Βελισάριος” υπάρχει για να καταγράφει τη θέση μας σχετικά με την Εθνική Άμυνα, και κυρίως γύρω από την οργάνωσή της εκ μέρους της Ελληνικής Δημοκρατίας. Κι όταν λέμε Εθνική Άμυνα, αναφερόμαστε στις Ένοπλες Δυνάμεις, την Αμυντική Βιομηχανία της χώρας, και το σύνολο των πολιτικών που έχουν σχέση με αυτές.

 Η Εθνική Άμυνα είναι ένας από τους βασικούς πυλώνες της εθνικής ανεξαρτησίας και της εθνικής ασφάλειας. Δεν είναι ο μόνος πυλώνας, δεν είναι καν ο μόνος σημαντικός πυλώνας, είναι όμως από τους πλέον κρίσιμους και βασικούς.

 Η Εθνική Άμυνα της Ελλάδας είναι ανεπαρκής. Απολύτως ανεπαρκής.

 Το κριτήριο της ανεπάρκειάς της είναι η επίτευξη του πολιτικού της στόχου. Η εθνική άμυνα μιας χώρας δε δοκιμάζεται, μόνον, σε περίπτωση πολέμου. Δοκιμάζεται και κατά τη διάρκεια της “ειρηνικής” περιόδου, ανάλογα με την στρατιωτική ισχύ που παράγει, και με την αίσθηση στρατιωτικής ισχύος που δίνει, τόσο στον ίδιο το λαό και την πολιτική του ηγεσία, όσο και στους ξένους. Με αυτό το κριτήριο είναι ανεπαρκής η Εθνική Άμυνα της χώρας.

 Η ανεπάρκειά της Εθνικής μας Άμυνας πολύ λίγο οφείλεται στην ανεπάρκεια χρηματικών πόρων που διατίθενται γι’ αυτήν. Οι χρηματικοί πόροι μπορεί να είναι επαρκείς ή ανεπαρκείς, αλλά η ανεπάρκεια μας ελάχιστη σχέση με αυτούς έχει. Η αποτυχία είναι αποτυχία ανθρώπων, οργάνωσης, δομών και πολιτικών. Αυτά είναι τα κρίσιμότερα στοιχεία της εθνικής άμυνας. Δεν υποκαθιστούν τους εξοπλισμούς, αλλά προηγούνται αυτών οργανικά σε σημασία. Μόνον όταν κανείς τα έχει αυτά σε ικανοποιητικό επίπεδο μπορεί να διαμαρτύρεται για έλλειψη χρημάτων, και να ζητά περισσότερο και καλύτερο εξοπλισμό – που μπορεί να χρειάζεται ή όχι. Αν οι άνθρωποι και ο οργανισμός δεν είναι αυτός που πρέπει, ποιος θα επιλέξει και ποιος θα χρησιμοποιήσει τον εξοπλισμό;

 Η ενασχόληση με την Εθνική Άμυνα στη χώρα μας εκλαμβάνεται συχνά ως ενασχόληση με τα οπλικά συστήματα και με τη στρατιωτική τεχνολογία. Τα υπόλοιπα εκλαμβάνονται ως “διοικητικά θέματα”, τα οποία διαχειριζόμαστε λίγο καλύτερα ή λίγο χειρότερα, ανάλογα με την “ικανότητα” της πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας. Αυτά είναι κεφαλαιώδη λάθη που καταδικάζουν την Εθνική Άμυνα σε οξεία ανεπάρκεια – και τη χώρα σε κατάσταση περιορισμένης κυριαρχίας.

 Το ιστολόγιο φιλοδοξεί να επεξεργαστεί και να τεκμηριώσει αυτήν, κυρίως, την οπτική γωνία, στα θέματα της Εθνικής μας Άμυνας.

ΥΓ: Ο Βελισάριος υπήρξε ένας μεγάλος στρατηγός της ιστορίας, γνωστός για το ότι επετύγχανε δυσανάλογα πολλά με τα περιορισμένα μέσα που του διετίθεντο…