F-35 Η στρατηγική της αντιμετώπισής του – Εισαγωγή

F-35_1

Σημείωση

Στη σειρά κειμένων που θα ακολουθήσει, θα γίνει μια πρόταση για την αντιμετώπισης της απειλής που γεννά η εισαγωγή  του αεροσκάφους F-35 στο οπλοστάσιο της Τουρκικής Αεροπορίας.

Καθώς μία πρόταση αντιμετώπισης προϋποθέτει τη λεπτομερή αξιολόγηση των χαρακτηριστικών του αντιπάλου, θα προηγηθεί μια σχετικά συνοπτική παρουσίαση των χαρακτηριστικών του αεροσκάφους – αποκλειστικά αυτών που έχουν επιχειρησιακή σημασία.

Προκειμένου να αποφευχθεί ένα ιδιαίτερα μακροσκελές κείμενο, το κείμενο θα αναρτηθεί σε αρκετές, σχετικά αυτοτελείς ενότητες.

Εισαγωγή

Η έλευση ενός νέου μαχητικού στο οπλοστάσιο της Τουρκικής Αεροπορίας (Τ.Α.) αποτελεί, ούτως ή άλλως, μείζον πρόβλημα για την ελληνοτουρκική στρατιωτική ισορροπία. Η έναρξη χρήσης του F-35 απειλεί σημαντικά την ποιοτική και ποσοτική ισορροπία που, σε κάποιον βαθμό, είχε αποκατασταθεί κατά τα τελευταία έτη.

Η έλευση του νέου μαχητικού είναι ιδιαίτερη για δύο βασικούς λόγους:

 • Ο πρώτος λόγος είναι ότι το F-35 αποτελεί ένα ιδιόρρυθμο αεροσκάφος που δεν είναι απλή «γραμμική» εξέλιξη και βελτίωση προηγουμένων τύπων αλλά αλλαγή υποδείγματος, γεγονός που επιφέρει ευρύτερες επιπλοκές στα αεροπορικά πράγματα. Ειδικότερα, η επιλογή των αμερικανικών Ε.Δ., και κυρίως της Αμερικανικής Αεροπορίας (Αμ.Α.) να προχωρήσουν σε ανάπτυξη μαχητικών δίνοντας έμφαση στην τεχνολογία χαμηλού ίχνους – και αποδεχόμενες το σχετικό αντιστάθμισμα ως προς τις πτητικές επιδόσεις – θέτει συνολικά ένα διαφορετικό τεχνικό και επιχειρησιακό πλαίσιο  στον αεροπορικό πόλεμο. Οι αμερικανικές Ε.Δ. υιοθετώντας την τεχνολογία χαμηλού ίχνους για τα μαχητικά τους προχώρησαν σε μία «αλλαγή παραδείγματος» στη διεξαγωγή επιχειρήσεων. Με βάση την εκτίμηση της εποχής που έγινε η σύλληψη του προγράμματος (Concept and Technology Development Phase – CTDP) τα μέσα Η.Π. εξαντλούσαν τις δυνατότητές τους, αφού με την εξέλιξη των ραντάρ, οι απαιτήσεις ισχύος των παρεμβολών άρχισαν να ανέρχονται σε επίπεδα που ήταν δύσκολο να επιτευχθούν από εναέριους φορείς – δηλαδή από τα αεροσκάφη Ηλεκτρονικού Πολέμου. Έτσι, η Αμ.Α. στράφηκε στα αεροσκάφη χαμηλού ίχνους ως έναν τρόπο να «παρακάμψει» την ανάγκη ισχύος στον ηλεκτρονικό πόλεμο, ασχολούμενη με το άλλο «άκρο» του, αυτό της ραδιοδιατομής (Radar Cross Section – RCS). Η στροφή αυτή στην τεχνολογία χαμηλού ίχνους επιτάθηκε από τα συμπεράσματα που η Αμ.Α. έβγαλε από την επιχείρηση Mole Cricket 19 (την ισραηλινή επιχείρηση στην Κοιλάδα Μπεκάα, το 1982) και ειδικότερα του σκέλους της αεροπορικής μάχης. Οι αναλύσεις τους συνέκλιναν στο ότι το κλειδί της συντριπτικής επικράτησης των ισραηλινών στην αεροπορική μάχη ήταν η εξουδετέρωση του αντιπάλου Συστήματος Αεροπορικού Ελέγχου (Σ.Α.Ε) που επέτρεψε στα ισραηλινά μαχητικά να τοποθετούνται ευνοϊκά έναντι των αντιπάλων τους, σε συνδυασμό με βολές εκτός οπτικής ακτίνας. Η αντίληψη αυτή ενίσχυσε την επιλογή για έμφαση στην τεχνολογία χαμηλού ίχνους.
 • Ο δεύτερος λόγος είναι ότι η σταδιακή εισαγωγή του αεροσκάφους στο οπλοστάσιο της Τ.Α. έρχεται σε μία συγκυρία που η Ελληνική Δημοκρατία έχει πολύ περιορισμένα περιθώρια εξοπλιστικής αντίδρασης. Μάλιστα, η περίπτωση της «συγκυρίας» είναι το ευνοϊκό σενάριο, αφού είναι πιθανόν να βρισκόμαστε μπροστά σε μια γενικότερη στρατηγική και ιστορική κάμψη της Ελληνικής Δημοκρατίας.

Το πρόβλημα της Π.Α. σε ότι αφορά το F-35 ειδικά δεν είναι τόσο οι επιδόσεις του ή η διαθέσιμη τεχνολογία αντιμετώπισής του. Το πρόβλημα είναι ότι η Ελλάς είναι μάλλον η μόνη δυτική χώρα που θα δεχτεί άμεσα απειλή από αεροσκάφους χαμηλού ίχνους, και αυτό σε μία χρονική στιγμή που οι πόροι που έχει στη διάθεσή της δεν επαρκούν για την αγορά μειζόνων οπλικών συστημάτων.

Οι δυτικές χώρες δεν αισθάνονται – τουλάχιστον κατά την παρούσα φάση – ιδιαίτερη απειλή από αεροσκάφη χαμηλού ίχνους, μιας και δεν υπάρχουν σοβαρές προσπάθειες ανάπτυξης τέτοιων αεροσκαφών από τους δυνητικούς τους αντιπάλους. Για τον λόγο αυτόν έχουν μάλλον αδιαφορήσει για την ανάπτυξη συστημάτων αλλά και του συνολικού πλαισίου δόγματος και τακτικής που θα τα αντιμετώπιζε. Μάλιστα, σε κάποιο βαθμό η δυνατότητα της Π.Α. να αντιμετωπίσει τηv τουρκική απειλή θα εξαρτηθεί και από την πίεση που θα ασκήσουν στις δυτικές αεροπορίες τα σχεδιαζόμενα αεροσκάφη χαμηλού ίχνους μη δυτικών χωρών. Η πίεση αυτή θα διαμορφώσει την αντίστοιχη πίεση προς τις δυτικές βιομηχανίες να αναπτύξουν το σύνολο των συστημάτων που επιτρέπουν την αντιμετώπιση της απειλής αυτής. Υπό το πρίσμα αυτό, η σημαντική καθυστέρηση που φαίνεται να υπάρχει στο πρόγραμμα PAK FA δεν ευνοεί την ελληνική άμυνα, ενώ τα κινεζικό αντίστοιχο Chengdu J-20 θεωρείται ότι βρίσκεται σε ακόμη πιο πρώιμο στάδιο. Σε αντίθεση με τις δυτικές, οι χώρες που αναπτύσσουν συστηματικά αισθητήρες και όπλα που είναι προσανατολισμένα προς αυτό το είδος της απειλής, είναι αυτές που αντιμετωπίζουν την απειλή από τα αμερικανικά αεροσκάφη χαμηλού ίχνους, με επικεφαλής τη Ρωσία. Όμως τα κράτη αυτά είναι, για πολιτικούς και τεχνικούς λόγους, εκτός του πεδίου ρεαλιστικής εξέτασης ως δικοί μας προμηθευτές. Είναι, δε, χαρακτηριστικό, ότι η μόνη (κατά το μάλλον ή το ήττον) «δυτική» χώρα που έχει αρχίσει να δίνει έμφαση στην ανάπτυξη συστημάτων προσανατολισμένων σε  στόχους χαμηλού ίχνους, είναι το Ισραήλ – ίσως η μόνη χώρα που αντιμετωπίζει σοβαρά το ενδεχόμενο να βρεθεί απέναντι σε (τουρκικά) αεροσκάφη χαμηλού ίχνους.

Πέραν του τεχνικού πεδίου, στο επιχειρησιακό και τακτικό επίπεδο, η Π.Α. θα αντιμετωπίσει τη μοναδική πρόκληση να επινοήσει μόνη της το συνολικό πλαίσιο αντιμετώπισης αυτής της απειλής, μιας και καμία δυτική αεροπορία δεν είναι προσανατολισμένη προς την αντιμετώπιση απειλών πολύ χαμηλού ίχνους. Τονίζεται ότι αυτό δεν αφορά τόσο ή μόνον το επίπεδο των αεροπορικών εμπλοκών όσο το συνολικό πλαίσιο του αεροπορικού πολέμου που περιλαμβάνει ζητήματα λιγότερο εντυπωσιακά αλλά εξ ίσου ή και πιο σημαντικά με τις αεροπορικές εμπλοκές. Είναι ενδιαφέρον να παρατηρήσει κανείς ότι δεν υπάρχει καμία σχεδόν ανάλυση, έστω και «ακαδημαϊκού» χαρακτήρα, από αμερικανικής ή «δυτικής» πλευράς για την αντιμετώπιση αντιπάλου εφοδιασμένου με αεροσκάφη πολύ μικρής ραδιοδιατομής. Όλο το δόγμα και οι αναλύσεις προϋποθέτουν την υπεροχή των φιλίων σε αυτόν τον τομέα, και επιδιώκουν την επιχειρησιακή της εκμετάλλευση. Η Π.Α. (και, δευτερευόντως, το Π.Ν. και ο Ε.Σ.) θα είναι οι πρώτοι «δυτικοί» που θα κληθούν να αντιμετωπίσουν το «αντίστροφο» σενάριο, με «δυτικά» τεχνικά μέσα, και θα πρέπει μόνη τους να επινοήσουν το δόγμα και τις τακτικές γι’ αυτό.

Προκαταρκτικά επισημαίνεται ότι ένα μεγάλο μέρος της πληροφόρησής μας για το αεροσκάφος προέρχονται από γενικές και αόριστες αναφορές των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα, της κατασκευάστριας εταιρείας και του τύπου. Κρίσιμες πληροφορίες, ποσοτικές αλλά ακόμη και ποιοτικές, είναι άγνωστες για τεχνικά και επιχειρησιακά χαρακτηριστικά του τύπου. Ως εκ τούτου, κρίσιμα στοιχεία για την αποτίμηση του αεροσκάφους και τον τρόπο αντιμετώπισής του πρέπει να συνάγονται εμμέσως, πχ από το γενικώς γνωστό, τρέχον επίπεδο επιδόσεων των λύσεων που (εικάζεται ότι) χρησιμοποιούνται, ή από τις επιδόσεις των εμπλεκομένων υποκατασκευαστών.

Ίσως το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα – αν και σε καμία περίπτωση το μόνο σημαντικό – της κατηγορίας αυτής είναι οι εκτιμήσεις για τη ραδιοδιατομής του αεροσκάφους. Υπάρχει ένα πλήθος από διάσπαρτες, διαφορετικές και ενίοτε αντικρουόμενες μεταξύ τους αναφορές. Η βασικότερη, αναλυτικότερη, πλέον τεκμηριωμένη είναι αυτή του γνωστού μηχανικού Carlo Kopp, η οποία και λαμβάνεται ευρέως ως βάση για τις εκτιμήσεις πολλών παρατηρητών, όμως τίποτα δεν εγγυάται την εγκυρότητα των τιμών του Copp. Παρ’ όλα αυτά, οι ποσοτικές εκτιμήσεις σχετικά με τις επιδόσεις του αεροσκάφους αποτελούν τον πυρήνα των προτάσεων για την αντιμετώπιση του. Ως εκ τούτου, όσα, σε επόμενα σημειώματα, θα προταθούν ως λύσεις προτείνονται με την επιφύλαξη της ακρίβειας των σχετικών πληροφοριών και της ευστοχίας των σχετικών εκτιμήσεων.

Τέλος, επισημαίνεται προκαταβολικά ότι πολλά από αυτά που πρέπει να κάνει η Π.Α. για να αντιμετωπίσει την απειλή του F-35 είναι ενέργειες που θα έπρεπε να κάνει ούτως ή άλλως. Το F-35 δεν είναι απλώς το χαμηλό ίχνος, αλλά και μια νέα γενιά συστημάτων που θα εισέρχονταν σε υπηρεσία αργά ή γρήγορα, κι αυτά θα έπρεπε σε κάθε περίπτωση να αντιμετωπιστούν.

43 Responses to F-35 Η στρατηγική της αντιμετώπισής του – Εισαγωγή

 1. .+- says:

  Πολύ καλό!
  Έχεις εντωπισει με μεγαλη ακριβεια την πραγματικη διασταση του προβληματος που εχει απεναντι της η ΠΑ.
  Συγχαρητηρια.

  .και-

 2. «..πολλά από αυτά που πρέπει να κάνει η Π.Α. για να αντιμετωπίσει την απειλή του F-35 είναι ενέργειες που θα έπρεπε να κάνει ούτως ή άλλως.»

 3. som1els says:

  Mια τυπικη διευκρινηση. Το «Οι δυτικές χώρες δεν αισθάνονται – τουλάχιστον κατά την παρούσα φάση – ιδιαίτερη απειλή από αεροσκάφη χαμηλού ίχνους, μιας και δεν υπάρχουν σοβαρές προσπάθειες ανάπτυξης τέτοιων αεροσκαφών από τους δυνητικούς τους αντιπάλους. Για τον λόγο αυτόν έχουν μάλλον αδιαφορήσει για την ανάπτυξη συστημάτων αλλά και του συνολικού πλαισίου δόγματος και τακτικής που θα τα αντιμετώπιζε.» δεν ειναι απολυτα σωστο. Αμερικη και Ιαπωνια εδω και καιρο προβληματιζονται απο τα νεα PAK FA & J-20/31 και προσανατολιζονται στην συνδυαστικη αντιμετωπιση τους με την δημιουργια εξωτερικου δακτυλιου δογματος αεροπορικου πολεμου με συστατικα τις ζευξεις δεδομενων υψηλης ταχυτητας, τα AEW&C
  (http://www.lockheedmartin.com/us/news/press-releases/2010/march/LockheedMartinAwarded171M.html)
  και το CEC
  (http://www.navy.mil/navydata/fact_display.asp?cid=2100&tid=325&ct=2)
  (http://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CB8QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.dtic.mil%2Fcgi-bin%2FGetTRDoc%3FAD%3DADA471258&ei=OmV8VOb-MNfiat3-gdgM&usg=AFQjCNE-HIoCGUW8ODp6-XQIld_10MJinA).
  Ασφαλως ομως αυτο δεν αλλαζει για εμας τα δεδομενα αντιμετωπισης των Τουρκ. F35 και αναμενουμε με ανυπομονησια τα αρθρα σας.

 4. @som1els

  Αγαπητέ φίλε,

  Κατ’ αρχάς τις ευχαριστίες μου για τα καλά λόγια.

  Είναι απίθανο οι δυτικοί και ιδιαίτερα οι ΗΠΑ με τον στρατηγικό τους σχεδιασμό να μην έχουν καθόλου απασχοληθεί με τα PAK FA και J-20/31. Όμως, νομίζω ότι η πρακτική τους ανησυχία στην παρούσα φάση αφορά ακόμη την οικογένεια των Su-27. Το σύνολο των (αδιαβάθμητων) μελετών που είναι διαθέσιμες, είτε υπηρεσιακές, είτε ακαδημαϊκές, (και οι οποίες αποτελούν χαρακτηριστική ένδειξη) αναφέρονται στην αντιμετώπιση αυτών των αεροσκαφών. Χωρίς προφανώς να αποκλείω ότι υπάρχουν, εγώ δεν έχω δει μελέτες που να αναφέρονται στην αντιμετώπιση στόχων χαμηλού ίχνους. Εάν έχεις υπ΄όψιν σου, θα είχε ενδιαφέρον να τις παραθέσεις, γιατί η αμερικανική εμπειρία στα θέματα αεροπορικού πολέμου είναι πολύτιμη.

  Έχω κάπως διαφορετική άποψη για τα δύο στοιχεία που παρουσιάζονται:

  Το μεν CEC είναι η, μάλλον εύλογη, υιοθέτηση Συστήματος Αεροπορικού Ελέγχου από τον αμερικανικό στόλο με τεχνολογία και δομή παρόμοια με αυτά που χρησιμοποιεί (και εξελίσσει) εδώ και δεκαετίας η Αμ.Α., επειδή τώρα καθίστανται δυνατές ικανοποιητικές ασύρματες ζεύξεις μεταξύ πλοίων. Το CEC δε διαφέρει σημαντικά από το MASE ή από το αναπτυσσόμενο ACCS του χερσαίου χώρου, και ο λόγος που αυτά αναπτύσσονται δεν νομίζω ότι έχουν ιδιαίτερη σχέση με την αντιμετώπιση VLO απειλών (αν και φυσικά αποτελούν κρίσιμα στοιχεία για την αντιμετώπισή τους). Το ACCS όπως και το προηγούμενό του (και εν χρήσει) MASE αποτελούν τη φυσική εξέλιξη του ενοποιημένου συστήματος αεράμυνας που ως έννοια υπάρχει από τον Β’ ΠΠ, όπως ακριβώς την περιγράφει η εργασία στην οποία παραπέμπεις. Οι ναυτικές δυνάμεις είχαν πρακτικές δυσκολίες να ακολουθήσουν αυτή τη λύση στο παρελθόν, οι οποίες τώρα αντιμετωπίζονται. Άλλωστε, το CEC, όπως ακριβώς αναφέρει η μελέτη που παραπέμπεις, εντάσσεται στο πλαίσιο του δικτυοκεντρικού πολέμου που αναπτύσσεται στο Αμ.Ν. από την εποχή του Cebrowski. Απ’ όσο γνωρίζω (και ασφαλώς δεν γνωρίζω τα πάντα), δεν υπήρξε ποτέ κάποια ρητή σύνδεση της αντίληψης του δικτυο-κεντρικού πολέμου ή το CEC ειδικότερα με την απειλή χαμηλού ίχνους.

  Το E-2D από την άλλη είναι ένα πολύ ενδιαφέρον αεροσκάφος. Από τα τεχνικά του χαρακτηριστικά προκύπτει ότι θα έχει καλές επιδόσεις στην αποκάλυψη και παρακολούθηση χαμηλών ιχνών. Και πάλι, δεν έχω δει κάποια ρητή διασύνδεση της ανάπτυξης του και ιδιαίτερα της επιλογής της UHF ζώνης και των επιδόσεών της στην αποκάλυψη στόχων χαμηλού ίχνους με την αντιμετώπιση των νέων ρωσικών και κινεζικών αεροσκαφών. Άλλωστε η ζώνη UHF έχει επιλεγεί για τη λειτουργία των ραντάρ των Hawkeye από την δεκαετία του ’60 (ραντάρ AN/APS-120, AN/APS-138, AN/APS-39) και είναι βέβαιο ότι δε σχετιζόταν από τότε με την απειλή που συζητάμε αλλά με άλλους τεχνικούς λόγους. Το Αμ.Ν. φαίνεται να εκπλήσσεται ευχάριστα με το γεγονός ότι τυγχάνει να έχει σε υπηρεσία αερομεταφερόμενο ραντάρ επιτήρησης στη σωστή ζώνη:
  http://news.usni.org/2014/06/09/u-s-navys-secret-counter-stealth-weapon-hiding-plain-sight

  Σε κάθε περίπτωση, η συζήτηση σχετικά με τα ΣΑΕ θα γίνει σε επόμενες συνέχειες του άρθρου.

 5. Lewnidas says:

  good find αυτο με το E-2D δεν το ηξερα. ενδιαφερουσες προοπτικες

 6. som1els says:

  Αγαπητε Βελισσαριε, το θεμα με την υπαρξη/ανοικτη δημοσιευση εξειδικευμενων μελετων counterstealth εξ Αμερικης ειναι αρκετα περιπλοκο. Απο την μια τετοιες ελευθερες στο κοινο μελετες ειναι ελαχιστες διεθνως και στην ουσια αναπαραγονται στο ιντερνετ με την προσθηκη εικασιων απο τις εκαστοτε ενασχολουμενες με αυτο ιστοσελιδες. Απο την αλλη η USAF (με αυτα που «ακουει» για τις επιλογες της) και το USN (σε μικροτερο βαθμο) εχει καθε λογο να υποβαθμιζει δημοσιως την απειλη των νεων Ρωσ./Κιν. μαχητικων για ευνοητους λογους. Περισσοτερο δε, επειδη απο την αρχη εδωσαν προς τα εξω υπερμετρη εμφαση στην αεροπορικη κυριαρχια απο τα χαρ/κα στελθ των α/φ τους. Πχ για το F35 εξ’αρχης προπαγανδιζαν το μικρο του ιχνος περισσοτερο απο τα νεα του συστηματα που ομολογουμενως εισαγουν νεες τεχνολογιες και του δινουν νεες δυνατοτητες (ΕΟΤS,DAS,HMD,ΜΙDS). Αυτο μπορει να συνεβη και επειδη αντιμετωπιζαν προβληματα με τα νεα συστηματα-οπλα, οπως αυτα διερρευσαν στον τυπο.

  Σιγουρα οπως λες οι Αμερ. δεν εχουν δειξει εξειδικευμενα ενδιαφερον σε επιγεια αμυντικα UHF/VHF συστηματα οπως οι Ρωσοι, Κινεζοι η’ οι Αυστραλοι στα ΟΤΗ (Jindalee) γι’αυτο εγραψα οτι δεν ειναι απολυτα σωστη η αποψη για αδιαφορια αναπτυξης συστηματων, δογματος η’ τακτικης. To μονο συστημα που μπορω να σκεφθω ειναι το MEADS (https://www.youtube.com/watch?v=PgwQabwWfiI). Ισως αυτο να το αφηνουν στους χρηματοδοτουμενους Ισραηλινους (http://aviationweek.com/paris-air-show-2015/iai-unveils-uhf-radar-tracks-stealth) που θα επιφερει το ιδιο θετικο αποτελεσμα χωρις διαμαρτυριες φορολογουμενων. Στην χωρα τους δεν απειλουνται αμεσα απο στελθ αλλα απο βαλλιστικες/υποβρυχιες απειλες και εχουν εκσ. EWR εμβελειας που χρησιμοποιουνται και για διαστημικες αναγκες (http://mostlymissiledefense.com/2012/04/12/pave-paws-and-bmews-radars-april-12-2012/) και πολλα αλλα σε μπαντες D/L. Ισως και να μην θελουν να μπουν σε κουρσα ανταγωνισμου που θα διευρυνει σε μεγαλες αποστασεις τους counterstealth οριζοντες των αντιπαλων, αφου εχουν το χρονικο πλεονεκτημα και την αναπτυξη της χρησης.

  Κατα την γνωμη μου πρεπει να θεωρειται δεδομενο οτι οι στοχοι τους εχουν ξεφυγει εδω και χρονια απο τα Su27 που θα αντικ. απο τα Τ-50 και προσανατολιζονται σε δυο τομεις. Ο πρωτος ειναι η ενισχυση της δικης τους BMD, ο δευτερος ειναι η εχθρικη αυξημενη ικανοτητα anti-access/area denial προερχομενη απο τα γνωστα ρανταρ-συστηματα και ο τριτος ειναι η εισαγωγη συγχρονων εχθρ. α/φ πολυ μικρου rcs δηλ. ο σχεδιασμος στο πεδιο τακτικων stealth vs stealth με ισαξιο και αγνωστο bvr οπλοστασιο. Πανω σε αυτους τους τρεις τομεις απαντουν με ενα πλανο το οποιο στην ουσια δεν ειναι ενα καθως αποτελειται απο επιμερους δυνατοτητες που ολοκληρωνονται σε ανοικτη αρχιτεκτονικη για τα μελλοντικα συστηματα (επιφανειας και μη) και καλυπτουν το φασμα των προσεχων απειλων. Αυτο θα γινει καλυτερα αντιληπτο εως το 2020 απο το συνολικο υψος χρηματ/σης του που ηδη εγειρει διαμαρτυριες στις ΗΠΑ, οπως:

  -NIFC-CA (Naval Integrated Fire Control-Counter Air) που εχει σκοπο την ιδια τακτικη εικονα σε ολες τις μοναδες αερος-επιφ.-υ/β χρησιμοποιωντας CMN4 (συστημα link16 που αποτελειται απο 4 link16 τα οποια λειτουργουν ταυτοχρονα), TTNT (Τactical Τargeting Νetwork Τechnology της Rockwell Collins για ζευξεις εκτεταμενης εμβελειας, ανθεκτικοτερες σε jamming/υποκλοπες) και Advanced Tactical Data Link (της Lockheed για το F35)
  -AN/USG του CEC
  -APY-9 UHF AESA των Ε-2 (οι Northrop & Lockheed ισχυριζονται οτι εχουν ξεπερασει τα μειονεκτηματα των UHF στην ακριβεια των δεδομενων βολης μικρων στοχων)
  -ΙRST για τα Super Hornet
  -μη επανδρωμενα στελθ αναγνωριστικα εμβελειας που θα επιχειρουν απο πλοια (http://www.lockheedmartin.com/us/products/uclass.html)
  -αναβαθμιση των jammers EA-18 και για παρεμβολες στην VHF(https://www.flightglobal.com/news/articles/usn-upgrades-ea-18g-with-long-range-targeting-system-419677/)
  -αναβαθμιση των aegis
  -αναβαθμισεις πλοιων-σταθερων α/α με aesa
  -αυξηση εμβελειας των SM-6

  Δηλ. οταν λεμε δογμα εξωτερικου δακτυλιου εννοουμε την αυξημενη ακτινα τακτικης επιγνωσης που δημιουργει ενα κινουμενο anti-access/area denial θολο αντιμετωπισης εισχωρησεων απο αντιπαλα stealth σε ακτινα δρασης, παραλληλα με την αντιμετωπιση των αυξανομενων βαλλιστικων & α/α απειλων. Επειδη ομως δεν υπαρχει αορατο α/φ, το ζητημα με τα στελθ δεν ειναι μονο η εγκαιρη ανευρεση τους αλλα κυριως η παραμετροποιηση των βολων εναντιον τους και η αξιοπιστια ιχνηλατησης/στοχευσης (και το ξερουν πολυ καλα αφου αυτος ηταν ο κυριοτερος στοχος τους, να αχρηστευσουν τις συχνοτητες fire-control εως και την S μπαντα επιτηρησης). Και αυτο ακριβως θα κανουν αφου πχ τα πλοια με aegis θα δυνανται να στοχοποιησουν τα εχθρικα α/φ περα απο την εμβελεια των SPY, με την εν συνεχεια καθοδηγηση των αναβαθμ. SM-6 απο τα Hawkeye και την συντμηση δεδομενων απο τα υπολοιπα «στελεχη» (https://www.youtube.com/watch?v=QSivZE0HfCA). Το ιδιο ισχυει πχ και για τα α/φ 4ης γενιας με πυραυλους bvr. Αφου η ενεργη/αυτονομη καθοδηγηση των φιλιων βληματων ακυρωνεται απο τα στελθ, στρεφονται στην ημιενεργη συνεχη καταυγαση του στοχου. Αυτο εννοουμε οταν λεμε συνδυαστικη αντιμετωπιση, διασπορα των λυσιτελων μεθοδων counterstealth και εισαγωγη νεου δογματος α/α πολεμου. Το ιδιο υποστηρικτικο δογμα προσμενεται και στον αεροπ. πολεμο πχ στην μαχη F35 vs PΑΚ FΑ, αφου το δευτερο αναμενεται τεχνολογικα ισαξιο του πρωτου και με πιθανοτητες 99% να βγει καλυτερο σε παραδοσιακη αερομαχια πιο κοντινων αποστασεων. Και οπως λεει ο Carlo Kopp αφου διαλεξαν F35 αντι περισσοτερων F22 πρεπει να αλλαξουν το δογμα σε (συνδυαστικη) υποβοηθηση των τελευταιων.

  Σε οτι μας αφορα, η διαφορα μεταξυ Αμερ. και Ρωσων στην μεχρι στιγμης επιλυση του counterstealth ειναι οτι η Αμερικανικη προσεγγιση ειναι επιθετικη και κοστοβορα λογω αναγκαιοτητας ως εκστρατευτικη/προστατευτικη δυναμη ανα την υφηλιο και επειδη εκτιμουν οτι η βαλλιστικη απειλη υπερκαλυπτει και ειναι κρισιμοτερη της στελθ. Η Ρωσικη και (μετα την εισοδο του PAK FA) η Ευρωπαικη προσεγγιση θα αποτελεσουν καλυτερα υποδειγματα για μας.

 7. som1els says:

  Συμπληρωματικα αγαπητε Βελισσαριε ως προς το νεο αερ. δογμα να αναφερω την δηλωση του Gammon δ/ντη προγραμματος της Boeing για να γινει καλυτερα αντιληπτο οτι οι Αμερ. παρακολουθουν στενα τις counter-VLO εξελιξεις των αντιπαλων και συνεπως τις γενικοτερες γι’αυτο δινουν προτεραιοτητα στις ζευξεις του ΙFC (Intergrated Fire Control). Ειμαι σιγουρος οτι θα αναφερθουν διεξοδικα/συγκεντρωτικα στα αρθρα σας (ΣΑΕ κτλ) και δεν υπαρχει λογος να επεκταθουμε σε λεπτομερειες.
  “Stealth is ‘delayed detection’ and that delay is getting shorter. SAM (Surface-to-Air Missile) radars are shifting their frequencies into lower frequency bands where U.S. stealth is less effective,” said Mark Gammon, Boeing’s F/A-18E/F and EA-18G program manager for advanced capabilities, in an emailed statement. “Early warning radars are in the VHF spectrum where stealth has limited if any capability. These radars are networked into the SAM radars giving the SAM radars cued search. The threat is developing out of spectrum sensors like IRST [infrared search and track] systems on their fighters. Stealth has no capability to delay an IRST detection and track.”

 8. Αγαπητέ som1els,

  Κατ΄αρχάς… κλέβεις υλικό από τα προσεχή κομμάτια. :)))

  Επί της ουσίας τώρα, νομίζω ότι δεν διαφωνούμε κάπου. Η μόνη διαφορά είναι «φιλοσοφικής» φύσεως. Η δική μου αίσθηση, παρακολουθώντας τα εξοπλιστικά και τις συζητήσεις δόγματος και τακτικής των αμερικανών, είναι ότι δεν τους απασχολούν (ακόμη, ιδιαίτερα) οι «VLO εξελίξεις» των αντιπάλων τους. Είναι βέβαιο ότι τους απασχολούν έντονα οι «counter-VLO εξελίξεις» των αντιπάλων τους – αφού αυτοί έχουν την τεχνολογία stealth σε μεγάλη έκταση. Εμείς έχουμε το πρόβλημα των αντιπάλων τους. Αυτοί εξελίσσουν, νομίζω, τις δυνατότητες των ΣΑΕ τους και τις ΑΑ δυνατότητές τους «γραμμικά», όπως θα εξελίσσονταν αναπόφευκτα, ακόμη κι αν δεν τους απασχολούσε ιδιαίτερα η τεχνολογία stealth. Φυσικά, οι εξελίξεις αυτές βοηθούν και στην αντιμετώπιση στόχων stealth. Ίσως η μόνη σχετική, στοχευμένη προσπάθεια αφορά την επεξεργασία σήματος – περί αυτής στα επόμενα κείμενα. Κατά τα άλλα, οι Πεζοναύτες αναπτύσσουν τη νέα οικογένεια ραντάρ AN/TPS-80 “G/ATOR” στην… Χ ζώνη. Και πάντως, το ενδεχόμενο να ανέθεσαν την ανάπτυξη του ULTRA στους ισραηλινούς προκειμένου να αποφύγουν τις διαμαρτυρίες των φορολογουμένων, με δεδομένο τον συνολικό αμυντικό προϋπολογισμός τους, είναι λίγο… παρατραβηγμένο. Στην παρούσα φάση, νομίζω ότι το stealth των αντιπάλων τους τους ενδιαφέρει κυρίως στον βαθμό που αφορά πυραύλους – βαλλιστικούς ή πλεύσης.

  Παρεμπιπτόντως, η παραπάνω αναφορά του Gammon γίνεται στο πλαίσιο μιας έντονης εμπορικής μάχης μεταξύ Lockheed Martin και Boeing σχετικά με το EA-18G. Για να πουλήσει το -18G (κι άλλο), θα πρέπει οι Αμ. Έν. Δυνάμεις να παραδεχτούν ότι το F-35 δε μπορεί να δράσει χωρίς υποστήριξη αεροσκαφών Η.Π. Το Αμ.Ν. το παραδέχεται ευθέως, η Αμ.Α. λιγότερο ευθέως και λιγότερο πρόθυμα, κι εμείς… πρέπει να βρούμε την άκρη ανάμεσα σε όλα αυτά τα αντικρουόμενα.

  Νομίζω ότι θα ακολουθήσει ενδιαφέρουσα συζήτηση.

  Σε κάθε περίπτωση, εντός της επόμενης εβδομάδας θα αναρτηθεί η συνέχεια σχετικά με τα ηλεκτρονικά και τους αισθητήρες του -35.

 9. som1els says:

  Oχι σιγουρα δεν υπαρχει διαφωνια αφου θα αναφερθειτε λεπτομερως στα επομενα αρθρα. Η τυπικη διευκρινηση εγινε για να διαφανει το Αμερ. δογμα απεναντι στις εχθρικες VLO εξελιξεις αφου αυτες εχουν την ιδια φυση τεχνολογικης εξελιξης/αντιμετωπισης με τις counter-vlo, counter/counter-vlo και παει λεγοντας… Mην περιμενετε ομως εξειδ. δηλωσεις/μελετες περι vlo απειλων. Αυτες θα γινονται γενικολογα σαν υποννουμενα στο ευρυτερο πλαισιο αντιμετωπισης της εξελιξης του εχθρου/ανταγωνιστη-«μελλοντικων απειλων». Οπως χαρακτηριστικες δηλωσεις του τυπου (τα κεφαλαια δικα μου): The department must and will address all five challenges and across all domains, Carter said. “Not just the usual air, land and sea, but also particularly in the areas of cyber, space and electronic warfare, where our reliance on technology has given us great strengths but also led to VULNERABILITIES THAT ADVERSARIES ARE EAGER TO EXPLOIT,” he added.
  (http://www.defense.gov/News-Article-View/Article/648373/carter-previews-fy2017-defense-budget-request)

  Τα ρανταρ στην Χ και αλλες υψηλοτερες μπαντες θα συνεχισουν να εξελισσονται/αποκτουνται παραλληλα με τα ΕΟ/IR,IRST,L κτλ αφου περιληπτικα το μυστικο ειναι οι λεξεις networked & cued search που εμπεριεχονται στην φραση του Gammon.
  Οσον αφορα την αναθεση του επιγειου ULTRA στους Ισραηλινους προσωπικα δεν το αποκλειω καθολου, με την εννοια οχι ακριβως της αναθεσης αλλα υποστηριξης/χρηματοδοτησης των ερευνων τους με τα θετικα της κεκαλυμμενης διαθεσης πορων/συμβουλων και την αποφυγη διαρροων (λογω υψηλης κρυπτασφαλισης των πληροφοριων στην χωρα αυτη) στα συστηματα Extended Range Warning ΕRW. Προσωπικα γνωριζω καλα απο συγγενεις στις ΗΠΑ οτι υπαρχει για αρκετο καιρο δριμεια κατακραυγη των λαθων-υπερχρημ/σεων αμυντικων προγ/των, συσχετιζομενη με τις εκλογες/πολιτικες σκοπιμοτητες/δαπανες και πολλα προγραμματα περασαν απο χιλια μυρια κυματα για να υποστηριχθουν, οπως το μεσης εμβελειας counter-VLO MEADS που εν τελει στηριχθηκε με πορους των ΗΠΑ. Λογω εγγυτητας των Ανατολικων συνορων της Ε.Ε. με την απειλη οι Γερμανια-Ιταλια υποβοηθηθηκαν στην μεσης εμβελειας αντιμετωπιση και η Τουρκια ενδιαφερεται και για δικους της λογους που μας αφορουν αμεσα(http://www.defensenews.com/story/defense/land/weapons/2016/02/21/turkey-weighs-meads-air-defense-option/80516082/).
  Η Ιαπωνια ομως που εχει μεγαλυτερες αναγκες βεληνεκων απεκτησε Ηawkeye (http://nationalinterest.org/blog/the-buzz/revealed-japans-secret-weapon-destroy-chinas-j-20-j-31-14016).
  Η Ταιβαν σαν αλλο προπυργιο των ΗΠΑ με παρομοιες γεωγραφικες αναγκες εμβελειων απεκτησε ηδη ρανταρ ERW (http://taiwan-in-perspective.com/2012/12/13/hsinchu-based-ewr-is-operational/) και αναμενεται να πραξει ομοιως (http://www.defenseindustrydaily.com/taiwans-unstalled-force-modernization-04250/).
  Σωστη και η παρατηρηση του εμπορικου ανταγωνισμου μεταξυ Αμερ. αμυντικων εταιρειων και πιστευω οτι το ζουμι στο συγκεκριμενο ειναι κατα ποσον το F35 δε μπορει να δρασει χωρις υποστηριξη εξειδ. α/φ Η.Π. Αυτο εξαρταται απο τις Link/EW δυνατοτητες του αντιπαλου και αποτελει κατευθυντηριο παραδειγμα για την χωρα μας σαν «αντιπαλλος» του F35.

 10. som1els says:

  Με λιγα λογια το στελθ αποτελει ταμπου για τους Αμερικανους. Θα ακουσουμε counterstealth υποσχεσεις απο οπουδηποτε και σε μπροσουρες απο Saab, Thales, ΙΑΙ, Ρωσικες, Κινεζικες κτλ αμυντικες εταιρειες αλλα οχι απο Αμερικανικη ακομα και αν συμμετεχει σε κοινοπραξια. Πχ εδω η LM στο παραθυρακι του UHF τις λεει advanced threats http://www.lockheedmartin.com/us/products/meads.html.

 11. Συγχαρητηρια για την προσπαθεια σας που συναδει πνευματικη και σωματικη κουραση και
  οπως ειχα πει και παλιοτερα πρεπει να εξετασουμεκαι το Ν.Μ.Α.

 12. Παναγιώτης says:

  Καλημέρα και καλό Τριώδιο στους φίλους του ιστολογίου.

  Θα ήθελα να δώσω συγχαρητήρια στους διαχειριστές του ιστότοπου για τα κατατοπιστικότατα άρθρα σε ιδιαιτέρα σημαντικά και απαιτητικά αμυντικά θέματα. Προσφέρετε ενημέρωση υψηλού επίπεδου, που δεν συναντάται εύκολα και τα άρθρα σας αποτελούν πηγή υγιούς προβληματισμού για τα λεπτά θέματα της άμυνας, ότι χρειάζεται δηλ ένας ορθολογικά σκεπτόμενος πολίτης. Μπράβο σας και να συνεχίζετε αυτήν την προσπάθεια όσο σας επιτρέπουν οι δυνάμεις σας.

  Σχετικά με την σειρά των άρθρων που ετοιμάζετε σχετικά με την αντιμετώπιση του Φ-35 θα ήθελα να σας ρωτήσω τα ακόλουθα:

  1. Στην μελέτη σας θα συμπεριλάβετε δυστατικά ή πολυστατικά ραντάρ Και κατά πόσο μπορούν να ενταχθούν σε ένα ενοποιημένο σύστημα αεράμυνας?

  2. Θα αναφερθείτε στους κατά καιρούς ισχυρισμούς των Ρώσων ή Κινέζων ότι έχουν αναπτύξει ραντάρ που μπορούν να «δουν» αεροσκάφη στέλθ και στα διάφορα αντίμετρα που σχεδιάζουν να αναπτύξουν πχ το(το ανασύρω εκ μνήμης νομίζω η ονομασία του είναι) Golden Eagle UAV που αναπτύσσει η Κίνα για την αντιμετώπιση του Φ-22?

  3. Στο παρελθόν είχαν εμφανιστεί μερικά μάλλον εξωτικά προγράμματα ανάπτυξης ραντάρ όπως είναι τα LADAR, τα Quantum Radar, ή και νέων αισθητήρων για τον έγκυρο εντοπισμό αεροσκαφών στέλθ βασιζόμενοι στην ανίχνευση των αεροδινών των αεροσκαφών ή τις εκπομπές των ρύπων καυσαερίων των κινητήρων ακυρώνοντας έτσι τα επιχειρησιακά οφέλη που απολαμβάνουν τα στελθ μαχητικά. Γνωρίζεται εάν υπάρχουν βάσιμοι ισχυρισμοί πίσω από τέτοια προγράμματα ή αποτελούν προϊόν επιστημονικής φαντασίας?

  Ελπίζω να μην σας κούρασα, περιμένω με ανυπομονησία τα υπόλοιπα μέρη του άρθρου.
  Σας ευχαριστώ για το χώρο και το χρόνο σας

  Παναγιώτης

 13. Παναγιώτη,

  Ευχαριστούμε πολύ για τα καλά λόγια.

  Για να είναι σαφές το πλαίσιο του κειμένου – αν και προσπαθήθηκε να διευκρινιστεί ήδη:

  Το κείμενο δεν αποτελεί ακαδημαϊκή διατριβή περί stealth, γενικώς και αορίστως. Ασχολείται με το πως η χώρα μας μπορεί να αντιμετωπίσει μια επικείμενη απειλή σε συγκεκριμένο χρόνο, με συγκεκριμένους πόρους (ελάχιστους, όπως έχουν έρθει τα πράγματα) και στο συγκεκριμένο πλαίσιο διεθνών σχέσεων.

 14. Παναγιώτης says:

  Ευχαριστώ για την άμεση και επεξηγηματική απάντηση σας.

  Μάλλον παρασύρθηκα από το θέμα. Όπως είπα και προηγούμενος περιμένω με ανυπομονησία τα υπόλοιπα μέρη του άρθρου.

  Σας ευχαριστώ
  Παναγιώτης

 15. Πολύ καλό άρθρο, με ενδιαφέρουσα ανάλυση – ανυπομονώ για την συνέχεια… Θα ήθελα να επισημάνω και την δική μας προσέγγιση επί του θέματος: http://www.researchgate.net/publication/234111818____(Stealth)___/file/d912f50f5716fdeb7c.pdf και http://scienpress.com/download.asp?ID=1040.

 16. Κύριε Ζηκίδη,

  Είναι δύσκολο να ασχοληθεί κανείς με το θέμα και να αγνοήσει το άρθρο σας αυτό, όσο και αυτό για τα ραντάρ μαχητικών αεροσκαφών τύπου AESA στο τ.91-92 της Αεροπορικής Επιθεώρησης. Οι αναφορές και στα δύο είναι ρητές, όπως θα διαπιστώσετε.

  Θα είναι ιδιαίτερη χαρά για μένα να διαβάσετε και να σχολιάσετε τα κείμενα που θα ακολουθήσουν.

 17. General lee says:

  Μιραζ
  1. Πρεπει ολα τα Μιραζ να ειναι ιδια
  2. Πρεπει ολα τα Μιραζ να εχουν κασκα, μετεορ, λινκ 16 και ιρις τ καθως και τις δυο εκδοσεις του Μικα αλλα και να παρουν Ιρστ
  3. Πρεπει το συστημα αυτοπροστασιας να αναβαθμστει με στοιχεια απο το specta του ραφάλ οπως active cancelaaton αλλα και τη δυνατητα ευρεσης του αντιπαλου με μετρηση της διαφορας αφιξης σηματος ρανταρ σε δυο διαφορετικα μερη του αεροσκαφους

  Φ16
  1. Ολα τα συγχρονα ιδιο επιπεδο με λινκ 16 κασκες και μικα Ιρ αλλα και ιρις τ.
  2. Τα παλια οτι καλυτερο γινεται με απαρτια απο τα σχετικα νεα Φ16.

  Ετς υπαρχουν καλες πιθανοτητες για να αντιμετωπιστει επαρκως το φ35 καθως αν τζαμαρονται τα οπλα που εχει δηλαδη αμρααμ και μετεορ τοτε παμε σε αποστασεθς 40 χιλ οπου καθαριζει ο Μικα Ιρ απο μιραζ και φ16 ενω αν παει σε κλειστη εμπλοκη παει στον ιρις τ οποτε υπαρχει ισοπαλια με οτι εχει το φ35

  Ετσι εξουδετερωνεις το φ35 και κανεις και οικονομια.

  Φυσικα και εγοραζεις και εσυ 20 φ35 για να το ξερεις καλα.

  Και ετςι καταστρεφονται οικονομικα οι τουρκοι ενω εσυ τι βγαζεις στα χαμηλα.

  Επισης σκουπιζεις την αγορα για Μιραζ 2000 και αναβαθμίζει στο δίκτυο αεράμυνας και ιδιαίτερα τα Erieye που πρέπει να αναβαθμιστούν τόσο σε επίπεδο λογισμικού όσο και σε επίπεδο κεραίας αλλά και να αυξηθεί ο αριθμός τους σε 7-8 ώστε πάντα να περιπολούν 2.

 18. General lee says:

  Όσον αφορά στο active cancelation θα πρέπει το Μιράζ να μπει σε θάλαμο με διάφορες διαμορφώσεις να μετρηθεί η RCA σε διάφορες γωνιές και συχνότητες ώστε να υπάρχει η υπογραφή του ώστε να στέλνει την αντίθετη στα ραντάρ τα αντίπαλα όποτε να επιστρέφει μηδενική εικόνα στα αντίπαλα ραντάρ η αλλοιωμένα.

  Σε ένα σενάριο πολέμου το τοποθετημένο ιρστ του φ35 δεν θα μπορεί να δει το Μιράζ το οποίο θα πετάει ψηλότερα και με active cancelation δεν θα το βλέπει ούτε στα ραντάρ του. Σε περίπτωση που μεταδοθεί η θέση του Μιράζ απο αντίπαλο ιπτάμενο ραντάρ το φ35 δεν θα εχει όπλα για να το αντιμετωπίσει αφού θα τζαμαρονται άρματα και μετέορ.

  Άσε που λόγω μεγαλύτερου ύψους και ταχύτητας το Μιράζ θα εχει πλεονέκτημα και με ένα μικα Ιρ θα εχει υψηλές πιθανότητες επιτυχίας στα 40-60 χλμ ακόμα και εναντίον φ35

 19. .+- says:

  @ Ο/Η General lee λέει: 23 Φεβρουαρίου 2016 στο 18:18

  Χωρις καμια διαθεση για προκληση σε προσωπικο επιπεδο:
  ωραιο το «πρεπει..»,
  αλλά το απαραιτητο «βαλαντιο» για να γινουν πραγματικοτητα τα «ονειρα», που θα βρεθει;
  Και σε τελικη αναλυση, «εκσυγχρονιζεις» τα σημερινα σε βαρος των «νεων», ή οχι;

  .και-

 20. «εκσυγχρονιζεις» τα σημερινα και οταν μπορεσεις πας για ΝΜΑ,βεβαια δεν ξερω αν η προσφορα των γαλλων για τα mirage αν στοχευει για rafale….

 21. npo says:

  @ Konstantinos Zikidis

  εξαιρετική δουλειά Κώστα, μπράβο !!

 22. General Lee says:

  Το Μιράζ ειναι ένα μικρό Ραφαλ στην ουσία αφού χρησιμοποιεί κοινά υποσυστήματα και εχει την ίδια φιλοσοφία… Τη γαλλική. Απο το Ραφαλ ζηλεύω το Σπεκτρα και το OSF. Όχι το ραντάρ γιατί ετσι και αλλιώς δεν πρόκειται να δει πρώτο το Φ35. Ενώ με το ΣΠΕΚΤΡΑ μπόρες να έχεις τη θέση του Φ35 αν ανοίξει το ραντάρ του με μέτρηση της διαφοράς χρόνου στην άφιξη των σημάτων σε διαφορετικά μέρη του αεροπλάνου. Μετα έχεις επιλογές. OSF, ΑΕΣΑ, η MICA IR αν δεν σου εχει ρίξει μέτεορ η Αμαραντίδης καθοδηγούμενο απο άλλου όποτε το μόνο που σε σώζει ειναι μεγαλύτερο υψόμετρο πτήσης, ταχύτητα η τζαμαρίσμα. Αλλά επειδη το Φ35 εχει ένα καρό καύσιμα μπορεί με μετα καύση να εχει την ταχύτητα που απαιτείται.

  Η μονη λύση λοιπόν ειναι τζαμαρισμα πυραύλου, υψηλό υψόμετρο, ταχύτητα και ir καθοδήγηση πυραύλου μεγάλου βεληνεκούς.

  Αυτα δεν τα δίνει το EF όλα, τα δίνει όμως το ΜΙραζ και το Ραφαλ.

  Αυτα με την προϋπόθεση οτι μπορούν να τζαμαριςτουνυ οι πύραυλοι του Φ35. Αλλιώς θα μπορεί να το Φ35 να χρησιμοποιηθεί μόνο ως Στέλθ φορέας όπλων και η καθοδήγηση να γίνεται απο άλλου όποτε μόνο με αστοχία πυραύλου θα υπάρχουν ελπίδες.

  Σε ρόλο αντιστέλθ το Μιράζ ειναι μεν υποδεέστερο του Ράφαλ αλλά πόσο; Για αυτο υπάρχει μια φθηνή λύση που ακούει στο όνομα εκσυγχρονισμένο η μεταχειρισμένο Μιράζ η εκσυγχρονισμένο Φ16 με Μικα ir.

 23. PROMAXOS says:

  Αγαπητέ, το F35 έχει το μεγαλύτερο κινητήρα που τοποθετήθηκε ποτέ σε μαχητικό, ο θάλαμος καύσης του οποίου παράγει και το μεγαλύτερη θερμότητα που έχει παρατηρηθεί ποτέ σε τέτοιον κινητήρα. Όσες προσπάθειες κι αν κάνουν οι αμερικανοί θα φαίνεται στα IRST και στους IIR ερευνητές. Αν ανάψει και τη μετάκαυση θα φαίνεται σαν φάρος από πολύ μακριά και πάλι επιδοσεις F16 σε ταχύτητα πτήσης δε θα πετύχει (για ικανοποιητική αξιοποίηση όπλων αέρος αέρος). Αν πάλι δεν την ανάψει, υποβαθμίζει σε πολύ μεγάλο βαθμό τις ικανότητές τους.

  Μόνο ο Meteor σε συνδυασμό με την καθοδήγηση από ιπτάμενο ραντάρ το σώζει και αυτό στα πρώτα στάδια της αεροπορικής μάχης, προτού οι εμπλεκόμενοι «μπερδευτούν» μεταξύ τους, έρθουν κοντά κι αρχίσουν να τζαμάρουν ο ένας τον άλλο (κι εξαντλήσει εντωμεταξύ και το απόθεμα πυραύλων του).

 24. General Lee says:

  Ισχύουν αυτα σε ένα βαθμό αλλά το ΙΡΣΤ δεν βγάζει απόσταση όποτε δεν ειμαι σίγουρος οτι εκτοξεύεται πύραυλος. Εκτός και αν πάρει στοιχεία απο άλλου αλλά και πάλι πρέπει να ειναι integrated

 25. Εξ όσων γνωρίζω, το μοναδικό που μπορεί αυτή την στιγμή να εκτοξεύσει πύραυλο εναντίον στόχου βάσει στοιχείων IRST, Link 16 ή ακόμα από το σύστημα αυτοπροστασίας του είναι το Rafale, το οποίο έχει εξελιγμένες δυνατότητες data fusion. Σημειωτέον ότι έχει ρίξει MICA σε στόχο που του έχει υποδειχθεί μέσω Link 16, πριν από 10 χρόνια περίπου. Όμως, το IRST του Rafale (OSF) θεωρείται ήδη απηρχειωμένο, obsolete στην καθομιλουμένη (μην ξεχνάμε ότι το Α/Φ πετάει σχεδόν 30 χρόνια), και οι τελευταίες παρτίδες (Standard F3) παραδόθηκαν χωρίς OSF, ενώ αναμένεται η νέα του έκδοση.
  Επί του παρόντος, το IRST του Eurofighter (PIRATE) μάλλον είναι πιο ικανό.
  Στο εγγύς μέλλον, εκτιμώ ότι το EODAS του F-35 θα αποκτήσει ανάλογες (αν όχι καλύτερες) δυνατότητες. Ακόμα περισσότερο, φοβάμαι ότι το EODAS θα αποτελέσει τον πιο αποτελεσματικό αισθητήρα του F-35, παρέχοντας σφαιρικό situational awareness και επαρκή στοιχεία για άφεση πυραύλου, χωρίς την παραμικρή προειδοποίηση του αντιπάλου (εκτός εάν αυτός φέρει Missile Approach Warning System, πράγμα το οποίο δεν ισχύει για Α/Φ της ΠΑ). Το μέλλον θα δείξει εάν το Rafale αποκτήσει ένα ανάλογο IRST.
  Σε κάθε περίπτωση, συμφωνώ ότι η οικογένεια των ηλεκτρο-οπτικών συστημάτων, όπως το IRST αλλά όχι μόνον, είναι κάτι που θα πρέπει να εξεταστεί με ιδιαίτερη προσοχή…. Ας μην ξεχνάμε ότι ο κινητήρας του F-35 έχει τη μεγαλύτερη θερμοκρασία θαλάμου καύσης (αν και αυτό δεν σημαίνει ότι θα παρουσιάζει ανάλογο υπέρυθρο ίχνος).

 26. 104 says:

  Καλησπέρα κ.Ζηκίδη.

  Όντως το Rafale έχει εκτελέσει βολή, δεχόμενο στοιχεία απο άλλο α/φος μέσω Link-16. Δεν είναι το μοναδικό όμως, καθώς το έχει κάνει και το EF-2000, όπου ένα α/φος είχε στόχο κλειδωμένο, περνούσε τα στοιχεία σε άλλο μέσω MIDS (L16), το οποίο εκτέλεσε και επιτυχή βολή.

  Όσον αφορά τις δυνατότητες του EODAS, καλό είναι να μην ειμαστε απόλυτα σίγουροι για το πόσο επιτυχημένο θα είναι το σύστημα, γιατί προσπαθεί να συνδυάσει MAWS, Night Vision και IRST σε ένα σύστημα.

  Τέλος, (θα αναφερθεί και στα άρθρα που θα ακολουθήσουν) ίσως τα EO-IR συστήματα είναι τα μοναδικά που θα μπορούν επαρκώς να αντιμετωπίσουν α/φη με χαρακτηριστικά LO.

  Ένας μαθητής σας απο την Σχολή,

  104.

 27. General lee says:

  Για να εχει στοιχεία βολής το οποίο Ραφαλ η αεροσκάφος γενικά πρέπει να ειναι ακριβή και ίσως όχι απο ραντάρ L η S μπάντας τα οποία ναι μεν αποκαλύπτουν το στόχο αλλά δεν ξέρω με τη ακρίβεια ώστε να μπορεί να εκτοξευτεί πύραυλος. Άρα ούτε το ιΡΣΤ ούτε το Λίνκ 16 μπορούν να αποτελέσουν εγγύηση για εντοπισμό ΚΑΙ εκτόξευση πυραύλου. Μπορεί δηλαδή να ξέρεις οτι ειναι κάπου εκεί απο το Λίνκ 16 η το ΙΡΣΤ και να μην μπορεις να του ρίξεις. Αμρααμ να ρίξεις αποκλείεται. Ίσως ΜΙΚΑ ΙΡ.

  Α
  Επαναλαμβάνω το ΙΡΣΤ δεν παρακολουθεί παραπάνω απο ένα στόχους και μόνο ίσως ο ερευνητής του ΜΙΚΑ ΙΡΑΝ μπορεί να εχει σφαιρική αντίληψη του χώρου χωρις αποστάσεις αλλά και ίσως μπορεί να εγκλωβίζει μόνο του σε αρκετά χιλιόμετρα. Η απόσταση λοιπόν δεν βγαίνει απο ΙΡΣΤ εκτός και αν οι διαστάσεις του αεροπλάνου συγκριθουν με αποθηκευμένα στοιχεία και βγει περίπου απόσταση.

  Ο μόνος τρόπος να βγει ακριβής απόσταση ειναι να ανοίξει Το Φ35 το ραντάρ του και να μετρηθεί ηΗ διαφορά χρόνου άφιξης των σημάτων σε διαφορετικά μέρη του αεροσκάφους οποτε βγαίνει ακριβής λογικά απόσταση όποτε μπορεί να εκτοξευτεί πύραυλος.

  Αυτο απο όσο ξέρω το εχει μόνο το σπεκτρα του Ραφαλ και οποιαδήποτε αναβάθμιση όλων των Μιράζ πρέπει να το εχει σαν συστατικό.

  Το Σύστημα του ΕΟΔΑΣ ειναι κάτω απο το ρύγχος αν ξέρω καλά όποτε ένα αεροσκάφος που πετάει μπροστά και ψηλά δεν θα φαίνεται.

  Το πρόβλημα το άλυτο ειναι το Φ35 να μην ανοίγει καθόλου το ραντάρ του και τα ιπτάμενα ραντάρ να καθοδηγούν Αμρααμ η μετέορ εναντίον των ΜΙραζ απο μεγαλύτερη απόσταση απο τον ΜΙΚΑ Ιρ. Εκεί η μονη λύση ειναι τζαμαρισμα καθώς οι Εν λόγω πύραυλοι έχουν καλύτερες κινηματικές επιδόσεις απο τον ΜΙΚΑ Ιρ όποτε και το ΜΙραζ ίσως εχει θέμα αν και η υψηλότερη ταχύτητα και υψόμετρο του θα δυσκολέψουν την κατάρριψη του μΙραζ.

  Ετσι για εμένα πρέπει να αναβαθμιστεί το Μιράζ και στο σύστημα αυτοπροστασίας και εννοώ και τα νεα Μιράζ και να πάμε σε μέτεορ Ιρ σύντομα αν εχει καλύτερες επιδόσεις απο τον Μικα Ιρ. Επισης θα πρέπει να τζαμαρονται σίγουρα αμραα και μετεορ αλλά τότε δεν θα μπορεις να ρίξεις Μετσού εσυ για να μη τζαμαρίες τον πύραυλο σου. Όποτε μικρά Ιράν δαγκωτό η κανένα πύραυλο Ιράν απο Ισραήλ.

  Αυτα απο εμένα

  Αλλιώς καθοδήγηση μετέορ απο Erieye όποτε πρέπει να έχεις 10 Erieye κ
  Για να καλύψεις το χώρο και τον χρόνο.

 28. .+- says:

  @Ο/Η Konstantinos Zikidis λέει: 28 Φεβρουαρίου 2016 στο 22:37

  Αξιοτιμε Κε Ζηκιδη θα μου επιτρεψετε ενα σχολιο σε ενα σημειο:

  «…εάν αυτός φέρει Missile Approach Warning System, ..»

  ή, εναλλακτικα, προσθετω εγω, να επεκταθουν οι δυνατοτητες του RWR και να καλυπτουν και τις συχνοτητες εκπομπης των ρανταρ των πυραυλων ΑΑ (πραγμα ολιγο δυσκολο τεχνολογικα), οπως για παραδειγμα οι ΑΙΜ-120.
  Αλλα και παλι αυτο απο μονο του δεν επαρκει, τα μαχητικα χρειαζονται στην ουσια και εναν παρεμβολεα που να παρεμβαλει τον αισθητηρα ρανταρ του πυραυλου. Δεν μπορουν να βασιζονται σχεδον αποκλειστικα στα chaffs και στους αποτομους ελιγμους της τελευταιας στιγμης για να αποφυγουν παραπλησια βληματα, ειδικα οταν η μεγιστη επιταχυνση σε «g» των βληματων ειναι σημαντικα ανωτερη απο των αεροσκαφων (9 «g» στιγμαιο με ανθρωπινη παρουσια εντος)

  Με τα σημερινα δεδομενα, δεν ειναι δημοσια γνωστο να υπαρχει διεθνως τετοιο αερομεταφερομενο συστημα ECM απο μαχητικο.

  Με εκτιμηση

  .και-

 29. »Δεν μπορουν να βασιζονται σχεδον αποκλειστικα στα chaffs και στους αποτομους ελιγμους της τελευταιας στιγμης για να αποφυγουν παραπλησια βληματα»
  Nαι

 30. som1els says:

  Αγαπητε General Lee σχετικα με την απαντηση των Ζηκιδη κ 104 για τα IRST δες και το τελευταιο σχολιο του defencegreece για το pirate. https://defencegreece.wordpress.com/2016/01/18/%ce%b5%ce%bb%ce%b1%cf%84%cf%84%cf%89%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ad%cf%82-%ce%b4%ce%b5%ce%be%ce%b1%ce%bc%ce%b5%ce%bd%ce%ad%cf%82-%ce%ba%ce%b1%cf%85%cf%83%ce%af%ce%bc%ce%bf%cf%85-%cf%83%cf%84/#comments
  Το θεμα ειναι οι long to short ranges που υποσχεται στο βιντεο αφου το F35 με το DAS μαλλον θα εχει το πλεονεκτημα στις bvr αποστασεις.
  Για το F16 προσφερεται το

  Click to access mfc-legion-pod-pc.PDF

  Για τα ολοκληρωμενα συστηματα αυτοπροστασιας/EW προσφερονται λυσεις και με αγορα μικροτερου αριθμου pods που θα εναλλασονται κατα το δοκουν της ΠΑ στα α/φ. Πχ
  http://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj1pN38p53LAhXFjSwKHVLdBXQQFggjMAA&url=http%3A%2F%2Fsaab.com%2Fglobalassets%2Fpublications-pdfs%2Feds%2Felectronic-warfare-ew%2F234-0393_estl_folder_a4_final_web_pages.pdf&usg=AFQjCNH4kuOVtzVQsZc1Ug3W2uZloYxC5g&bvm=bv.115339255,d.bGg

  Click to access pylon_based_ew_solutions.pdf

 31. som1els says:

  Οσον αφορα το DAS του F35 θα εχει περιμετρικη εικονα


  Οπως φαινεται και το J-20

 32. PROMAXOS says:

  Αγαπητέ General lee (στρατηγάρα!) επί του σχολίου σας:

  «Το πρόβλημα το άλυτο ειναι το Φ35 να μην ανοίγει καθόλου το ραντάρ του και τα ιπτάμενα ραντάρ να καθοδηγούν Αμρααμ η μετέορ εναντίον των ΜΙραζ απο μεγαλύτερη απόσταση απο τον ΜΙΚΑ Ιρ.»

  Βασικά το πρόβλημα είναι μόνο με τον Μέτεορ, ιδίως όταν ο αντίπαλος του F35 επιχειρεί σε μεγαλύτερο ύψος, ήτοι σε μεγάλα ύψη (ενδεδειγμένη τακτική). Οι άθλιες πτητικές επιδόσεις του τελευταίου επηρεάζουν πολύ άσχημα τις επιδόσεις του AMRAAM με αποτέλεσμα εν προκειμένο το επιχειρησιακό βεληνεκές του να διαμορφώνεται εντός του επιχειρησιακού βεληνεκούς του MICA IR. Αν πάλι το F35 ανοίξει τη μετάκαυση θα γίνει ορατό στα IRST από πολύ νωρίς, οπότε ο αντίπαλός του, ακόμα κι αν αιφνιδιαστεί από την ξαφνικη αποκάλυψη, θα προλάβει να επιταχύνει κι εκείνος και να έρθει γρηγορότερα σε παραμέτρους βολής, καθότι το «λεμόνι με φτερά» δεν μπορεί (ικανοποιητικά) να τρέξει, να επιταχύνει και να ελιχθεί.

  Νομίζω ότι η λύση είναι να προγραματίσουμε οπωδήποτε: α) την τοποθέτηση και πιστοποίηση σε όλα τα μαχητικά μας τρίτης γενιάς των πλέων σύγχρονων συστημάτων IRST (έστω σε pods), Links 16/22 και Meteor IR (και ήδη δυνατόν AESA, κάσκα και κάποιο βαθμό data fusion), και β) την αναβάθμιση του συστήματος αυτοπροστασίας και ηλεκτρονικού πολέμου με τον πιο προηγμένο παρεμβολέα και MAWS.

  Το Pirate δίνει δεδομένα απόστασης, το ίδιο ισχυρίζεται και η LM για το pod της. Σε κάθε περίπτωση, νομίζω ότι πρέπει να διαλέξουμε το καλύτερο (ίσως να περιμένουμε και τον αντικαταστάτη του OSF) κι ας το πιστοποιήσουμε με δικά μας έξοδα.

 33. General Lee says:

  Είναι περίεργο το motion tracking του PIRATE. Δεν είμαι σίγουρος ότι θα βγάζει σωστά αποτελέσματα έτσι καθώς δεν ξέρω τι συγκρίνει. Έτσι και αλλιώς με motion tracking συγκρίνεις ταχύτητα και όχι απόσταση. Πιο σίγουρος τρόπος είναι να μετράς διαστάσεις αεροσκάφους στην κάμερα και να συγκρίνεις με προεγκατεστημένα μοτίβα και να βγάζεις απόσταση. Η LM δεν λέει πως το βγάζει και εμπιστεύομαι περισσότερο τους Αμερικάνους από Άγγλους και Γερμανούς στον αέρα. Άλλωστε αυτοί έβγαλαν το Tornado…

  Εγώ πάντως την φοβάμαι την μετάκαυση του Φ35 καθώς κουβαλάει πολύ καύσιμο και ακομά και αν υστερεί σε ταχύτητα θα μπορεί να το χρησιμοποιεί πιο πολύ από ένα Φ16 και Μιραζ. Βέβαια με Μετεορ δεν έχει πολύ νόημα η ταχύτητα του αεροσκάφους γιατ΄΄ι επισκιάζεται από τις κινηματικές επιδόσεις του πυραύλου ο οποίος είναι πολύ γρήγορος έτσι και αλλιώς.

  Συμφων.ω με τον Πρόμαχο για τις αναβαθμίσεις και συμπληρώνω ότι χρειάζεται αφενός περισσότεροι πύραυλοι ανά αεροσκάφος και ιδιαίτερα ΜΙΚΑ ΙΡ ο οποίος πρέπει να πιστοποιηθεί και στα Φ16 καθώς πιθανώς ΜΕΤΕΟΡ ΚΑΙ ΑΜΡΑΑΜ να τζαμάρονται εκατέρωθεν αφού την Ελλάδα τη συμφέρει μια τέτοια στρατηγική, καθώς αν μείνει μόνη της με ΜΙΚΑ ΙΡ θα κάνει πάρτυ. Τζαμάρονται δηλαδή ακόμα καλύτεροι πύραυλοι όπως ο ΜΕΤΕΟΡ εκατέρωθεν προκειμένου ο ύπουλος ΜΙΚΑ ΙΡ να κάνει τη δουλειά από μέση απόσταση όπου το Φ35 θα φαίνεται στον ερευνητή του πυραύλου και όχι μόνο στο ΙΡΣΤ.
  ?
  Σε δεύτερο επίπεδο δεν ξέρω τι προσφέρει ένα AESA και πόσο κοστίζει ανά αεροσκάφος. Προτιμότερο είναι τα χρήματα να πάνε για επανασχεδιασμό στις σουίτες ηλεκτρονικού πολέμου και των Μιραζ και των Φ16. Αν ανοίξουν τα ραντάρ τους όλα τα αεροσκάφη πλεονέκτημα έχει το Φ35 όπως έχουν τα πράγματα και μάλιστα μεγάλο, οπότε δεν θα έριχνα χρήματα καθόλου σε ΑΕΣΑ εκτός και αν θέλω να νικάω τα απέναντι Φ16 και όχι τα Φ35. Αν είναι φθηνό θα το αγόραζα αλλά όχι για το Φ35 αλλά μόνο για Φ16 και Φ4. Τα χρήματα πρέπει να πάνε σε ηλεκτρονικό πόλεμο, λινκ 16, ΕΡΙΕΥΕ που έχουμε μόνο 4 και που έτσι δεν καλύπτουν το χώρο και τον χρόνο και στο μέλλον θα καθοδηγούν πυραύλους, σε πιστοποιήσεις ΜΕΤΕΟΡ και ΜΙΚΑ ΙΡ σε Φ16 και ΜΙΡΑΖ και σε ΙΡΣΤ. Επίσης σκούπισμα της αγοράς Μιραζ καθώς το αποτέλεσμα ΜΙΚΑ ΙΡ και ΜΙΡΑΖ είναι καλύτερο από ΜΙΚΑ ΙΡ και Φ16 καθώς είναι integrated από την αρχή σαν σύνολο. Εκτός και αν η LM κάνει καλήη δουλειά και τα κάνει integrate σωστά.

  Τώρα όσον αφορά στο EODAS ναι μεν είναι σφαιρική η κάλυψη αλλά μονο με κάμερες και όχι με ΙΡΣΤ το οποίο είναι κάτω από το ρύγχος οπότε δεν θα βλέπει ΜΙΡΑΖ η Φ16 σε μεγαλύτερο υψόμετρο.

  Τώρα ΙΡΣΤ η ΜΙΚΑ ΙΡ? MIKA IR γιατί βλέπει σε μεγαλύτερο πεδίο πιστεύω και δεν επικεντρώνει όπως το ΙΡΣΤ. Δεν θα εβλεπα με κακό μάτι μια καστομια στον ερευνητή του ΜΙΚΑ ΙΡ.

  Με σειρα προτεραιότητας στο περίπου (αν είχαμε και κόστος θα εβγαινε ακριβώς με μια εμεπριστατωμένη μελέτη) θα έβαζα τα εξής
  – αναβάθμιση ηλεκτρονικού πολέμου ΜΙΡΑΖ 2000 ΚΑΙ – 5 στα πρότυπα του ΣΠΕΚΤΡΑ
  – λινκ 16 σε όλα τα Φ16 και ΜΙΡΑΖ
  – Σκούπισμα των ΜΙΡΑΖ από εξωτερικό
  – Συμπλήρωση αποθέματος ΜΙΚΑ σε όλα τα Μιραζ
  – Πιστοποίηση ΜΙΚΑ σε όλα τα Φ16 και νέο απόθεμα για τα Φ16
  – αναβάθμιση ηλεκτρονικού πολέμου στα Φ16 στα πρότυπα του ΣΠΕΚΤΡΑ αν γίνεται
  – ΕΡΙΕΥΕ αλλαγή σε λογισμικό και στοιχεία εκπομπής αν η συγκεκριμένη συχνότητα δεν βρίσκει το Φ35 σε ικανή απόσταση
  – Πιστοποίηση ΜΕΤΕΟΡ σε ΜΙΡΑΖ και Φ16 και απ΄’οκτηση αποθέματος
  – Αναβάθμιση ΜΙΡΑΖ 2000 στα πρότυπα του -5
  – ΙΡΣΤ παντου
  – Αναβάθμιση Ρανταρ σε ΑΕΣΑ Φ16 το οποίο κατά την άποψη μου δεν χρειάζεται τόσο.
  -Αγορά 20 Φ35 για τη νέα εποχή και για να ξέρεις τι αντιμετωπίζεις.

  Με φθηνές σχετικά λύσεις μπορείς να αποτρέψεις τα χειρότερα δηλαδή και να έχεις νίκη με 40 τα εκατό του κόστους του αντιπάλου καθώς αυτός θα αγοράσει 100 Φ35.

  Εκείνο που έχει ενδιαφέρον είναι πως θα διαμορφώνεται η ομάδα αεροσκαφών. Προτιμώ πχ 2 ομάδες από 2 Μιραζ με 4 Φ16 στο ίδιο πακέτο παρά μια ομάδα από 4 Μιράζ και 8 16 ξεχωριστά. Αυτό που λέω είναι ότι μικτά πακέτα από Φ4, Φ16 και Μιραζ κάνουν ένα σύνολο αλλο πράγμα. Φ4 από μακριά λόγω ραντάρ με μεγαλύτερη εμβέλεια από Φ16, ΜΙΡΑΖ από ψηλά και γρήγορα για τους γνωστούς λόγους και Φ16 ελεύθερα και για από κοντά.

 34. som1els says:

  Συνολικα μου φαινονται κοστοβορες οι προτεινομενες προσθηκες-πιστοποιησεις, αν και μαλλον φθηνοτερες της εισοδου μας στο f35. Κυριοτερο για μενα μειον. του δεν ειναι τα προβληματα που ακουστηκαν αλλα η διαθεσιμοτητα του στην ΠΑ αφου θα πρεπει να πηγαινει Ιταλια αρκετα συχνα και μετα το κοστος αγορας κ υποστηριξης. Αφου οι Αμερ. το στηριξαν θα ολοκληρωθει και ακομα κι αν οι προδιαγραφες επιδοσεων των νεων συστηματων δεν τηρηθουν στο ακεραιο, οι νεες δυνατοτητες (stealth, AESA, ΕΟDAS, ΗΜD, ΜADL, κομπιουτερ-data fusion) των Τουρκων παραμενουν. Επιπλεον οι γειτονες διαθετουν και MESA, ιπτ. τανκερ, στολο f16, μοναδες ΗΠ για να διαμορφωσουν συνεργατικα κ παραπλανητικα το κατα τοπο κ χρονο επιθυμητο τακτικο πεδιο των πακετων κρουσης κι εναεριας υπεροχης.

  Οσον αφορα το DΑS του f35, αναμενοντας τα επομενα αρθρα για να μην επεκταθουμε στα EO/ΙR, ειναι SAIRST (Situational Awareness Infrared Search and Track) δηλ. με all-round ταυτοχρονη καλυψη προς ολες τις κατευθυνσεις χωρις τον περιορισμο του tracking μονο ενος στοχου που αναφερεις. Οποτε προσφερει αυτοματη πληροφορηση 360° στον πιλοτο και μεγαλυτερη παθητικη εμβελεια (απορρητη αλλα σιγουρα η LM δεν παλαβωσε να πουλαει pods μεγαλυτερων ικανοτητων απο το EODAS). Αυτο τουλαχιστον υποσχεται η εταιρεια του
  http://www.northropgrumman.com/Capabilities/ANAAQ37F35/Pages/default.aspx
  https://www.f35.com/about/capabilities/missionsystems
  http://www.jsf.mil/f35/f35_technology.htm

  Οι εννοιες «fire control & weapons support» αναφερονται στην υποστηριξη του οπλικου συστηματος να χτυπησει τον στοχο και συμπεριλαμβανεται η δυνατοτητα imaging and air-to-air weapons cueing. To σκεπτικο απο την αρχη ηταν η καθοδηγηση high-off-boresight ΑΑΜ.
  To ΕΟΤS κατω απο το ρυγχος (κρυσταλλινο πρισμα) χρησιμευει για πιο κοντινη εικονα με ζουμ σε στοχους που εντοπιζει οποιαδηποτε απο τις εξι υψηλης αναλυσης IR καμερες του DAS με εμφαση φυσικα σε χαμηλα ιπταμενους/εδαφους, οπως ενα sniper pod, γι’αυτο και εχει ενσωματωμενη συσκευη laser. Σε ποση γωνια-αποσταση ακριβως ειναι απορρητο αλλα οπως καταλαβαινεις το α/φ εχει το πλεον. να στρεψει πρωτο προς μια κατευθυνση αφου μπορει να σε δει πρωτο.
  http://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiEuq-m1qDLAhWpa3IKHYfSARkQFggsMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.lockheedmartin.com%2Fcontent%2Fdam%2Flockheed%2Fdata%2Fmfc%2Fpc%2Ff-35-lightning-ii-electro-optical-targeting-system-etos%2Fmfc-f35-eots-pc.pdf&usg=AFQjCNH-gUb1N05z12qmHqTWAxlBxBVyxA&bvm=bv.115339255,d.bGs

  Προσωπικη αποψη σε προτεραιοτητες επιγραμματικα: ασφαλη (ΕΡΜ)/εναλλακτικα δικτυα επικοινωνιων-διακλαδικη δικτυωση με εικονα στο ΚΕΠΙΧ, κατα το δυνατον περισσοτερα link16-aesa-ατρακτιδια irst κ maws-βληματα bvr ir, ρανταρ vhf/uhf με ροη σε αναβ. patriot κ s300, φ/γ αεραμυνας, διερευνηση cost-effective αναβαθμισης erieye, αυξηση/αναβ. σταθερων ρανταρ/παρατηρητηριων Ανατ. νησων και οτι πιο συγχρονα EW μπορουν να αποκτηθουν σε εξειδ. μεσα ECM-ΕΡΜ. Κατα την γνωμη μου η απειλη απο τα πολυαριθμα f35 ειναι διακλαδικη και τα μειουμενα κονδυλια του αμυντικου Π/Υ μας πρεπει να διαμοιραστουν για να ενδυναμωσουν και ταυτοχρονα να καλυπτουν τις αναγκες των Κλαδων.

 35. PROMAXOS says:

  Αγαπητε, τα ρανταρ AESA ειναι εξαιρετικα μεσα ΗΠ. Θα τζαμαρουν τα συμβατικα ρανταρ μαχητικων και τους πυραυλους που σε απασχολουν. Επισης, μπορει να χρησιμοποιηθει εναλλακτικα ή συμπληρωματικα με τα links για τη μεταδοση μεγαλου ογκου δεδομενων.

  Μια και εισαι κι εσυ υπερ των IR πυραυλων να σου θυμισω οτι υπαρχει και η IR εκδοση του Meteor. Ενας απο τους πολλους λογους που ειπα οτι η ενδεδειγμενη στρατηγικη κατα του F35 ειναι να πετουν οι αντιπαλοι του σε μεγαλο υψομετρο ειναι ακριβως οτι επειδη σε μαχητικα γ γενιας το IRST θα ειναι σε pod, αρα θα εχει θεα μονο προς τα κατω.
  Οι αλλοι ειναι η διαφορα δυναμικης και κινητικης ενεργειας που θα προσδωσει η πτηση σε μεγαλυτερο υψος στον εκτοξευομενο πυραυλο σε σχεση με αυτην του χαμηλα ιπταμενου αντιπαλου, η καλυτερη αποδοση των ρανταρ (ιδιως aesa) κατα χαρακτηριστικων στελθ που δεν βελτιστοποιουνται για το επανω μερος των αεροσκαφων (πολυ περισσσοτερο για το F35 που εχει βελτιστοποιηθει στο προσθιο και στο κατω μερος του) και πανω απ’ ολα η καλυτερη θεα στο ακροφυσιο του κινητηρα του εχθρικου α/φους οταν αυτο πεταει χαμηλα (αρα πιο εγκαιρη αποκαλυψη απο το IRST).

  20 F35 θα κοστισουν περι τα 3,2 δις $ κι αν υπαρξουν ποροι στο μελλον ειναι υπερπολιτιμοι για ενα ΝΜΑ με εμφαση στην εναέρια υπεροχή. Και μη φοβασαι τη μετακαυση του, ειναι ο καλυτερος τροπος να γινει ορατο απο πολυ νωρις, ενω δεν μπορει και να την αξιοποιησει και τοσο ικανοποιητικα, αφου, ακομα και με αυτην, δεν μπορει να επιταχυνει και σκαρφαλωσει γρηγορα, ενω δεν μπορει ουτε να στριψει. Εξαλλου, τα «γεματα αφθονο καυσιμο α/φη ομορφα καιγονται». 🙂

 36. General Lee says:

  ωραίος με τα «όμορφα καίγονται»

 37. Δηλ. Προμαχε ειστε φανατικα κατα μιας μελλοντικης αγορας απο εμας Φ-35.

 38. PROMAXOS says:

  Φανατικότατα. Οι πόροι που έχουμε αρκούν με το ζόρι για την αναβάθμιση των μαχητικών γ΄ γενιάς (+όπλα) και την αναβάθμιση και συμπλήρωση των α/α και του επίγειου κι εναέριου δικτύου αεράμυνας την προσεχή πενταετία και για την προμήθεια 60 μαχητικών εναέριας υπεροχής την επόμενη 10ετία, κι αυτό με εξαιρετική αισιοδοξία.

  Δεν περισσεύουν χρήματα για ένα μαχητικό κρούσης με τεράστιο λειτουργικό κόστος, τις περισσότερες εκ των δυνατοτήτων του οποίου μπορούμε να αποκτήσουμε με αγορά άλλων συστημάτων (πύραυλοι αντιραντάρ και cruise).

 39. »προμήθεια 60 μαχητικών εναέριας υπεροχής την επόμενη 10ετία» silent eagle π.χ. ?

 40. PROMAXOS says:

  Ίσως. Θα εξαρτηθεί και από το κόστος. Είμαι κατά των ευρωπαικών μαχητικών διότι έχουν εξωφρενικά κόστη. Ιδέες για ρωσικά μαχητικά πρέπει να τις αφήσουμε τουλάχιστον για μια 15ετία (κατά πολλούς για πάντα). Δε συζητώ καν για Κινεζους ή άλλους κατασκευαστές. Ακόμη και η Ιαπωνία θα ήταν μια ιδιαίτερα τολμηρή απόφαση, ενώ το μαχητικό 5ης γενιάς που αναπτύσσει είναι μάλλον μαχητικό σημείου, όπως τα Mig 21, F5 & Mig 29, δηλαδή μάλλον δεν μας καλύπτει.

  Ίσως μία λύση θα ήταν κι ένα ακόμη πιο αναβαθμισμένο Silent Hornet σε κινητήρες. Δεν είναι κάτι που θα αποφασίσουμε πριν το 2020 πάντως, οπότε υπάρχει καιρός να παρακολουθήσουμε και τις εξελίξεις.

 41. .+- says:

  …Συγνωμη…. αλλά το «λεμονι με φτερά» (F35) σε περιπου 2 με 3 χρονια, προσωπικα πιστευω οτι θα αποκτησει κινητηρα με αυξημενη ωση. Προσωπικα πιστευω οτι, απο τοτε, θα παυσει να ειναι ενα F4E με «νεο κουστουμι», και θα αποδειχτει ακομη ποιο δυσκολος αντιπαλος σε σχεση με τα σημερινα δεδομενα.

  Ηδη η εταιρια εδω και λιγους μηνες εχει ανκοινωσει οτι θα αναπτυξει μια νεα εκδοση του κινητηρα.

  Εαν, κατα τα τεκτενομενα, η ΠΑπεριμενει την επομενη δεκαετια, μαλλον μεχρι τοτε θα εχουν εμφανηστει τα 6ης γενιας αεροσακφη των αμερικανων. Ηδη, απο την δημοσια πληροφορηση, εχουν ξεκινησει την μελετη ενος τετοιου μαχητικου.

  .και-

 42. PROMAXOS says:

  Αγαπητέ φίλε, τι θα την κάνει την έξτρα ώση απ΄τη στιγμή που δεν μπορεί να ελιχθεί; Αρκεί η ώση από μόνη της για να δώσει επιδόσεις, όπως επιχειρησιακό ύψος; Ακόμα και η επιτάχυνση δεν είναι δεδομένη όταν η αεροδυναμική είναι πολύ κακή. Άσε την αύξηση του υπέρυθρου ίχνους, για το οποίο ήδη εγείρονται προβληματισμοί λόγω μεγέθους του κινητήρα. Με απασχολεί μόνο ως αεροσκάφος προληπτικού πλήγματος, οχι ως εναέριος αντίπαλος.

 43. npo says:

  Κάποιες πηγές για το F35 απο τους Νορβηγούς (κάποια πόστ στα Αγγλικά κάποια στα Νορβηγικά): http://nettsteder.regjeringen.no/kampfly/

  Το βρήκα απο αναδιμοσίευση του David Cenciotti http://theaviationist.com/2016/03/01/heres-what-ive-learned-so-far-dogfighting-in-the-f-35-a-jsf-pilot-first-hand-account/

  Πιθανώς να υπερβάλλουν κάπως για τα θετικά του α/φους, μια και η Kongsberg φτιάχνει όπλα για το F35 που οι Νορβηγοί ελπίζουν να πουλήσουν.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s